Key info that gives quick info on the case
Description Value
Database last updated
Trademark text Stortorvets Gjæstgiveri Anno 1700
Status
Legal status
Detailed status
In force Registered Direct to registration handling
Application number 201804939
Filed
Priority None
Registration number 300006
Registered
Published in the Norwegian Gazette
Registration expires
Case type National mark
Trademark category Trademark
Type of Mark Text and device Mark or purely figurative Mark
Trademark is in colour No
Goods/services (NICE class) 43
Figurative elements (Vienna class) 07.01.08 18.01.01
Applicant OLAV THON (NO)
Owner OLAV THON (NO)
Agent Langseth Advokatfirma DA (NO)
43
Servering av mat og drikke; bar- og restauranttjenester; utleie av rom for å holde tilstelninger, konferanser, konvensjoner, utstillinger, seminarer og møter; tilveiebringelse av konferansefasiliteter; bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering.

OLAV THON
Postboks 489 Sentrum 0105 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 954694860
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre
OLAV THON
Postboks 489 Sentrum 0105 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 954694860
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre
Langseth Advokatfirma DA
Postboks 1371 Vika 0114 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 983446353
Your reference: PES/19758
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre

Status history

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Registered Direct to registration handling
Pending Formal checks performed
Pending New application created

Correspondence

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing Oversendelse reg. brev
02-01 Outgoing Letter Oversendelse reg. brev
Incoming Søknadsskjema Varemerke
01-01 TM Application form Søknadsskjema Varemerke
01-02 Power of attorney Fullmakt
01-03 Additional list of goods and services Tilleggsskjema for varer og tjenester
01-04 Color image as attachment Figurmerke

Payment due:

Next renewal/annual fee:

Payment history:

List of payments
Description / Invoice number Paid date Amount Status
31806490 2018.05.16 2900 Langseth Advokatfirma DA Paid
This economic overview may lack information, particularly for older cases, for reimbursements, international trademarks and international designs.
Chapters without data are removed. Document created: 20.10.2021 05:29:19