Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket Stortorvets Gjæstgiveri Anno 1700
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft info Registrert Uten forutgående uttalelse (sjekk også detaljer i saken)
Søknadsnummer 201804939
Levert
Prioritet Ingen
Registreringsnr 300006
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Figurmerke eller kombinert merke
Merket er i farger Nei
Vare/tjeneste (Nice klasser) 43
Figurative elementer (Wien klasser) 07.01.08 18.01.01
Søker OLAV THON (NO)
Innehaver(e) Resthon AS (NO)
Fullmektig ACAPO AS (NO)
43
Servering av mat og drikke; bar- og restauranttjenester; utleie av rom for å holde tilstelninger, konferanser, konvensjoner, utstillinger, seminarer og møter; tilveiebringelse av konferansefasiliteter; bevertning og tilbringing av mat og drikke; midlertidig innlosjering.

OLAV THON
Postboks 489 Sentrum 0105 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 954694860
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
Resthon AS
Stenersgata 2 0184 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 916322348
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
Patentstyrets saksnr. 2023/17147
Din referanse: TM42037NO00   Levert  
Gjeldende status Avgjort

Avsender

ACAPO AS
Edvard Griegs vei 1 5059 BERGEN NO ( BERGEN kommune, HORDALAND fylke )

Org.nummer: 915113737

Statushistorie for 2023/17147

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Forespørsel tatt til følge
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2023/17147

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående GH Forespørsel
02-01 Via Altinn-sending GH Forespørsel
Innkommende, AR579540135 Generell henvendelse
01-01 Generell henvendelse Generell henvendelse
01-02 Fullmakt Fullmakt Resthon
ACAPO AS
Edvard Griegs vei 1 5059 BERGEN NO ( BERGEN kommune, HORDALAND fylke )

Org.nummer: 915113737
Din referanse: -
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
Patentstyrets saksnr. 2023/17147
Din referanse: TM42037NO00   Levert  
Gjeldende status Avgjort

Avsender

ACAPO AS
Edvard Griegs vei 1 5059 BERGEN NO ( BERGEN kommune, HORDALAND fylke )

Org.nummer: 915113737

Statushistorie for 2023/17147

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Forespørsel tatt til følge
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2023/17147

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående GH Forespørsel
02-01 Via Altinn-sending GH Forespørsel
Innkommende, AR579540135 Generell henvendelse
01-01 Generell henvendelse Generell henvendelse
01-02 Fullmakt Fullmakt Resthon

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Uten forutgående uttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Oversendelse reg. brev
02-01 Brev UT Oversendelse reg. brev
Innkommende Søknadsskjema Varemerke
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema Varemerke
01-02 Fullmakt Fullmakt
01-03 Tilleggsskjema for varer og tjenester Tilleggsskjema for varer og tjenester
01-04 Figurmerker og bilder Figurmerke

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
31806490 expand_more 2018.05.16 2900 Langseth Advokatfirma DA Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 25.05.2024 03:13:55