(0)
((0))
Key info that gives quick info on the case
Description Value
Database last updated
Trademark text F
Status
Legal status
Detailed status
Pending Registered Opposition filed and pending decision (check also details in the case)
Application number 201804693
Filed
Priority None
Registration number 299985
Registered
Published in the Norwegian Gazette
Registration expires
Case type National mark
Trademark category Trademark
Type of Mark Text and device Mark or purely figurative Mark
Trademark is in colour Yes
Goods/services (NICE class) 41, 42, 45
Figurative elements (Vienna class) 05.07.13 27.99.06
Applicant FREMSKRITTSPARTIET (NO)
Owner FREMSKRITTSPARTIET (NO)
Agent ONSAGERS AS (NO)
41
Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; undervisning relatert til politisk virksomhet; organisering og ledelse av seminarer, kollokvium, konferanser og arbeidsgrupper; kompetanseutvikling innenfor områdene ledelse, kultur, politikk og samfunnsutvikling.
42
Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; informasjon og rådgivning om partipolitisk virksomhet og partipolitikk; informasjon og rådgivning om organisasjonens virksomhet; informasjon og rådgivning om partipolitiske tjenester vedrørende sosiale og økonomiske forhold i samfunnet; informasjon og rådgivning om politikk; informasjon og rådgivning om politiske standpunkter og virkemidler for styring av landet; informasjonsvirksomhet om deltakelse i politiske beslutningsprosesser og offentlig myndigheter; informasjon og rådgivning om drift av politisk parti både på nasjonalt, kommunalt/regionalt nivå; rådgivning vedrørende tiltak som gjelder styringsprosesser i samfunnet samt fremgangsmåte i særskilte saker.
45
Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; politisk lobbyvirksomhet; informasjon og rådgivningstjenester relatert til politikk, valg, lovgivning, regjeringsdannelser og statsstyre

FREMSKRITTSPARTIET
Karl Johans gate 25 0159 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 970374825
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre
FREMSKRITTSPARTIET
Karl Johans gate 25 0159 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 970374825
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre
ONSAGERS AS
Postboks 1813, Vika 0123 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 934603729
Your reference: T34538NO00/MMO
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre
Opposition number 2018/00417
Opposition date  
Current status Pending

Opponent

Apple Inc.
One Apple Park Way CA95014 CUPERTINO US

Opponent's agent

BRYN AARFLOT AS
Stortingsgata 8 0161 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 979993269
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre

Status history for 2018/00417

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Pending Letter sendt
Pending Letter sendt
Pending Letter sendt
Pending Received

Correspondence for 2018/00417

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing E-post til innsiger
26-01 Outgoing Letter E-post til innsiger
Incoming Henvendelse fra innsiger vedrørende fristforlengelse
25-01 General letter or reply on time limit Henvendelse fra innsiger vedrørende fristforlengelse
25-02 Other document NIPO opposition
Outgoing Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
24-01 AltUt sending Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
24-02 Attachment Forespørsel om bero (ikke innvilget)
24-03 Attachment Vedlegg
Outgoing Fristforespørsel informasjonsbrev
23-01 AltUt sending Fristforespørsel informasjonsbrev
Incoming, AR364005690 Altinndokument
22-01 General letter or reply on time limit Altinndokument
22-02 Main letter Forespørsel om bero (ikke innvilget)
22-03 Other document Vedlegg
Outgoing Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
21-01 AltUt sending Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
21-02 Attachment Fristbrev fra innsiger (e-post)
Outgoing Fristforespørsel informasjonsbrev
20-01 AltUt sending Fristforespørsel informasjonsbrev
Incoming Fristbrev fra innsiger (e-post)
19-01 General letter or reply on time limit Fristbrev fra innsiger (e-post)
Outgoing Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
18-01 AltUt sending Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
18-02 Attachment Fristbrev fra innsiger (e-post)
Outgoing Fristforespørsel informasjonsbrev
17-01 AltUt sending Fristforespørsel informasjonsbrev
Incoming Fristbrev fra innsiger (e-post)
16-01 General letter or reply on time limit Fristbrev fra innsiger (e-post)
Outgoing Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
15-01 AltUt sending Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
Outgoing Fristforespørsel informasjonsbrev
14-01 AltUt sending Fristforespørsel informasjonsbrev
Incoming Fristbrev fra innsiger (e-post)
13-01 General letter or reply on time limit Fristbrev fra innsiger (e-post)
13-02 Other document Samtykke fra innehaver (frist)
Outgoing Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
12-01 AltUt sending Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
12-02 Attachment Fristbrev fra innsigeren
Outgoing Fristforespørsel informasjonsbrev
11-01 AltUt sending Fristforespørsel informasjonsbrev
Incoming Fristbrev fra innsigeren
10-01 General letter or reply on time limit Fristbrev fra innsigeren
Outgoing Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
09-01 AltUt sending Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
09-02 Attachment Fristbrev fra innsigeren
Outgoing Fristforespørsel informasjonsbrev
08-01 AltUt sending Fristforespørsel informasjonsbrev
Incoming Fristbrev fra innsigeren
07-01 General letter or reply on time limit Fristbrev fra innsigeren
Outgoing Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
06-01 AltUt sending Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
06-02 Attachment Fristbrev fra innsigeren
Outgoing Fristforespørsel informasjonsbrev
05-01 AltUt sending Fristforespørsel informasjonsbrev
Incoming Fristbrev fra innsigeren
04-01 General letter or reply on time limit Fristbrev fra innsigeren
Outgoing Bekreftelse
03-01 AltUt sending Bekreftelse
Outgoing Oversendelse
02-01 AltUt sending Oversendelse
02-02 Attachment BAA 7 Hovedbrev
Incoming Nytt overprøvningskrav (OP)
01-01 OP Application form Nytt overprøvningskrav (OP)
01-02 Main letter BAA 7 Hovedbrev
01-03 Power of attorney Fullmakt

Status history

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Registered Opposition filed and pending decision
Registered Direct to registration handling
Pending Formal checks performed
Pending New application created

Correspondence

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing Oversendelse reg. brev
02-01 AltUt sending Oversendelse reg. brev
Incoming, AR254691075 Søknadsskjema Varemerke
01-01 TM Application form Søknadsskjema Varemerke
01-02 Power of attorney Fullmakt
01-03 Color image as attachment T34538

Payment due:

Next renewal/annual fee:

Payment history:

List of payments
Description / Invoice number Paid date Amount Status
31806221 2018.04.26 2900 ONSAGERS AS Paid
This economic overview may lack information, particularly for older cases, for reimbursements, international trademarks and international designs.
Chapters without data are removed. Document created: 11.07.2020 08:49:01