Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket SÖNNUNGR
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft Registrert Uten forutgående uttalelse
Søknadsnummer 201804034
Inngitt
Prioritet Ingen
Registreringsnr 299728
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Kombinert eller rent figurmerke
Merket er i farger Ja
Vare/tjeneste (Nice klasser) 03, 41, 44
Figurative elementer (Wien klasser) 02.01.01 23.05.05
Søker BJØRNSEN OUTFITTERS (NO)
Innehaver BJØRNSEN OUTFITTERS (NO)
03
Hudpleiemidler; deodoranter for kroppspleie; såper for kroppspleie; ikke-medisinske fotpleiemidler; kosmetiske preparater for munn- og tannpleie; hårpleie- og hårbehandlingsmidler; hårpleiemidler; preparater for vask, pleie og styling av hår; kosmetiske preparater for hudpleie og hudbehandling; leppepleiemidler; ikke-medisinske kroppspleiemidler; preparater for pleie av hodebunn og hår; leppepleiemidler, ikke-medisinsk.
41
Tilveiebringelse av opplæringskurs; høyere utdanning, akademisk, språklig og faglig utdanning, samt opplæringstjenester; språkutdannings- og opplæringstjenester; fysiske treningstjenester; arrangering og ledelse av praktiske seminarer; yrkesveiledning; utdannings- og opplæringstjenester; idrettstrening; opplæring og videregående opplæring for personal-, gruppe- og organisatorisk utvikling; faglige opplæringstjenester; utdanning og opplæring i forbindelse med naturvern og miljø; fremskaffelse av informasjon om utdanning, opplæring, underholdning, idretts- og kulturaktiviteter; tilveiebringelse av opplæring via et globalt datanettverk; tilveiebringelse av opplæringsfasiliteter; undervisnings- og opplæringstjenester; utgivelse av opplæringshåndbøker; personlig trener [mosjon og trim]; voksenopplæring; tilrettelegging og utførelse av opplæringskurs; utdanning, undervisning og opplæring; tilveiebringelse av opplæring og utdanning; utdannings- og undervisningstjenester relatert til sport; trening og trim; opplæring og videregående opplæring for personalutvikling; faglige utdannings- og opplæringstjenester; opplæringsvirksomhet; videregående utdannelse; fremskaffelse av informasjon i forbindelse med fysisk trening via et nettsted; tilveiebringelse av opplæring innen landbruk, hagebruk og skogbruk; tilveiebringelse av nettbasert opplæring; rådgivning i forbindelse med opplæring og videregående opplæring; personlig utviklingsopplæring; utgivelse av utdannings- og opplæringsveiledninger; praktisk opplæring [ved demonstrasjon]; utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter.
44
Helsekonsultasjoner; helserådgivning.

BJØRNSEN OUTFITTERS
NORSKK, Tollbugata 8 B 0152 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 819637822
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
BJØRNSEN OUTFITTERS
NORSKK, Tollbugata 8 B 0152 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 819637822
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Uten forutgående uttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Oversendelse reg. brev
02-01 AltUt-sending Oversendelse reg. brev
Innkommende, AR252563612 Søknadsskjema Varemerke
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema Varemerke
01-02 Figurmerker og bilder SONNUNGR.tif

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Status
31805416 2018.04.23 2900 BJØRNSEN OUTFITTERS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.