(0)
((0))
Key info that gives quick info on the case
Description Value
Database last updated
Trademark text TIPPEKAMPEN
Status
Legal status
Detailed status
Not in force Refused By decision of Patentstyret
Application number 201803423
Filed
Divided from 201614776
Priority None
Case type National mark
Trademark category Trademark
Type of Mark Word Mark in standard font
Trademark is in colour No
Goods/services (NICE class) 38, 41
Applicant TV 2 AS (NO)
Agent BRYN AARFLOT AS (NO)
38
Telekommunikasjonsvirksomhet; datakommunikasjonsvirksomhet; formidling av digitale medier, herunder fjernsynsprogrammer, filmer, sport, nyheter, brukergenerert innhold i form av lyd, tekst, bilder og video samt interaktivitet, alt via internett, mobiltelefon, TV samt via andre nåværende og fremtidige kanaler egnet for formidling og distribusjon av slike medier; dataassistert overføring av lyd og bilder; elektronisk postoverføring; fjernskrivertjenester; fjernsynssendinger; informasjon om telekommunikasjon; informasjonsbyråer (nyheter); kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon ved dataterminaler; telefonisk meddelelse; telegrafisk meddelelse; meldetjenester (post og telegraf); mobiltelefontjenester; overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner; personsøkertjenester; pressebyråer; radiokommunikasjon; radiokringkasting; radiosendinger; sending av fjernsynsprogram; sending av radioprogram; telefakstjenester; telefonisk kommunikasjon; telefontjenester; telegrafisk kommunikasjon; telegraftjenester; telegramekspedering; telegramforsendelse; telegramoverføring; utleie av overføringsapparater for beskjeder; alle forannevnte tjenester også via regionale eller globale tele- og datanettverk.
41
Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; tilveiebringelse av nettbaserte oppslagstavler, møteplasser og praterom (chat rooms); sportslige og kulturelle aktiviteter; utleie av kinematografiske filmer; utleie av lydopptak; utleie av sceneutstyr; utleie av videobånd; utgivelse av bøker, publikasjoner og audio- og videoproduksjoner; produksjon av filmer, videofilmer, lydopptak og animasjoner; produksjon av fjernsyns- og radioprogram; filmstudioer; innspillingsstudioer; filminnregistrering på videobånd; fotografering; fotografireportasjer; nyhetsreportasjetjenester; redaksjonsbyråer; redigering av tekster; reportasjetjenester; alle forannevnte tjenester også via regionale eller globale tele- og datanettverk.
TV 2 AS
Postboks 2 Sentrum 0101 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )
BRYN AARFLOT AS
Stortingsgata 8 0161 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 979993269
Your reference: 540851/AS
  • Organization name:
  • Organization form:
  • Industry:
  • Organization address:
     

Source: The Brønnøysund Register Centre

Status history

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Refused By decision of Patentstyret
Pending New application created

Correspondence

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing Avgjørelse §14 Nasj
08-01 AltUt sending Avgjørelse §14 Nasj
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
07-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
07-02 Main letter Hovedbrev
07-03 Power of attorney Fullmakt
Incoming, AR170667163 Fullmakt
06-01 Power of attorney Fullmakt
Outgoing Avgjørelse (deling ok)
05-01 AltUt sending Avgjørelse (deling ok)
Outgoing Bekreftelsesbrev (mottatt deling)
04-01 AltUt sending Bekreftelsesbrev (mottatt deling)
Incoming Delingsanmodning
03-01 General letter or reply on time limit Delingsanmodning
Incoming Delingskrav (e-post)
02-01 General letter or reply on time limit Delingskrav (e-post)
Incoming Delingskrav (e-post)
01-01 General letter or reply on time limit Delingskrav (e-post)

Payment due:

Payment history:

List of payments
Description / Invoice number Paid date Amount Status
31804470 2018.03.14 2900 BRYN AARFLOT AS Paid
31620969 2017.01.12 2900 Bryn Aarflot AS Paid
This economic overview may lack information, particularly for older cases, for reimbursements, international trademarks and international designs.
Chapters without data are removed. Document created: 08.08.2020 22:28:46