Forrige treff 1 Neste treff
Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket ANTA Alkohol, Narkotika, Tabletter og andre Avhengigheter
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft Registrert Etter forutgående uttalelse
Søknadsnummer 201712109
Inngitt
Prioritet Ingen
Registreringsnr 296297
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Kombinert eller rent figurmerke
Merket er i farger Nei
Vare/tjeneste (Nice klasser) 16, 41
Figurative elementer (Wien klasser) 27.99.01
Søker NADA NORGE AS (NO)
Innehaver NADA NORGE AS (NO)
16
Trykkskrift.
41
Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet.

NADA NORGE AS
Postboks 6795 St.Olavsplass 0130 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 999015646
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
NADA NORGE AS
Postboks 6795 St.Olavsplass 0130 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 999015646
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Etter forutgående uttalelse
Under behandling Uttalelse om formalia
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Oversendelse reg. brev
04-01 Brev UT Oversendelse reg. brev
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-02 Annet dokument 01-Realitetsbrev i søknad.pdf
Utgående Realitetsbrev i søknad
02-01 AltUt-sending Realitetsbrev i søknad
Innkommende, AR217592081 Søknadsskjema Varemerke
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema Varemerke
01-02 Figurmerker og bilder Figur

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Status
31715092 2017.09.22 2900 AABØ EVENSEN & CO ADVOKATFIRMA AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.