Key info that gives quick info on the case
Description Value
Database last updated
Trademark text Hamar Bryggeri
Status
Legal status
Detailed status
Not in force Finally shelved Fees not paid in due time or resumption request filed (check also details in the case)
Application number 201711516
Filed
Priority None
Case type National mark
Trademark category Trademark
Type of Mark Text and device Mark or purely figurative Mark
Trademark is in colour Yes
Goods/services (NICE class) 16, 32, 41
Figurative elements (Vienna class) 27.05.01
Applicant HAMAR BRYGGERIS VENNER (NO)
16
Papir og papp; trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier; skrivemateriell og kontorrekvisita, unntatt møbler; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere og tegnemateriell; malerpensler; instruksjons- og undervisningsmateriell; plastark, folier og poser for innpakning og emballering; trykktyper, klisjeer.
32
Øl; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker.
41
Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter.

HAMAR BRYGGERIS VENNER
c/o Marit Wedvik, Åshøgdvegen 577 2360 RUDSHØGDA NO ( RINGSAKER Municipality, HEDMARK county )

Org. number: 918934065
  • Organization name:
  • Organization form:
  • Industry:
  • Organization address:
     

Source: The Brønnøysund Register Centre
NIPO's case no. 2017/16030
Your reference: Kyrre Wedvik Rykhus   Filed  
Current status Refused

Sender

HAMAR BRYGGERIS VENNER
c/o Marit Wedvik, Åshøgdvegen 577 2360 RUDSHØGDA NO ( RINGSAKER Municipality, HEDMARK county )

Org. number: 918934065

Status history for 2017/16030

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Refused Shall not be handled
Pending Received at office

Correspondence for 2017/16030

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Incoming Generell henvendelse
01-01 General request correspondence Generell henvendelse

Status history

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Finally shelved Fees not paid in due time or resumption request filed
Shelved Fees not paid in due time
Pending Formal checks performed
Pending New application created

Correspondence

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
07-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
06-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Outgoing Endelig Henleggelse
04-01 AltUt sending Endelig Henleggelse
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
05-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
05-02 Other document 01-TM Henlagt varemerke, manglende svar
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Outgoing TM Henlagt varemerke, manglende svar
02-01 AltUt sending TM Henlagt varemerke, manglende svar
Incoming, AR216419080 Søknadsskjema Varemerke
01-01 TM Application form Søknadsskjema Varemerke
01-02 Color image as attachment Figur

Payment due:

Payment history:

List of payments
Description / Invoice number Paid date Amount Status
31717302 550 HAMAR BRYGGERIS VENNER Credited/ Canceled
31714574 2017.10.18 2900 HAMAR BRYGGERIS VENNER Paid
This economic overview may lack information, particularly for older cases, for reimbursements, international trademarks and international designs.
Chapters without data are removed. Document created: 20.10.2021 06:03:56