Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket Hamar Bryggeri
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft Registrert Etter forutgående uttalelse
Søknadsnummer 201706489
Inngitt
Prioritet Ingen
Registreringsnr 302251
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Ordmerke i standard font
Merket er i farger Nei
Vare/tjeneste (Nice klasser) 30, 31
Søker HAMAR BRYGGERI GEORG VATNØY (NO)
Innehaver HAMAR BRYGGERI GEORG VATNØY (NO)
30
Ris; tapioka og sago; mel og næringsmidler av korn; brød, bakverk, konditorvarer og konfektyrer; spiseis; bakepulver; salt; sennep; eddik, sauser; is.
31
Rå og ubearbeidede havbruksprodukter; løk; levende dyr; næringsmidler til dyr.

HAMAR BRYGGERI GEORG VATNØY
Markavegen 18 2320 FURNES NO ( RINGSAKER kommune, HEDMARK fylke )

Org.nummer: 996784479
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
HAMAR BRYGGERI GEORG VATNØY
Markavegen 18 2320 FURNES NO ( RINGSAKER kommune, HEDMARK fylke )

Org.nummer: 996784479
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Etter forutgående uttalelse
Under behandling Andre/senere realitetsuttalelse
Under behandling Første realitetsuttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Oversendelse reg. brev (VM201706489)
12-01 AltUt-sending Oversendelse reg. brev (VM201706489)
Utgående Protest: Info til innvender om registrering
11-01 Brev UT Protest: Info til innvender om registrering
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
10-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
10-02 Annet dokument 01-Realitetsbrev i søknad (2).pdf
Utgående Realitetsbrev i søknad
09-01 AltUt-sending Realitetsbrev i søknad
Innkommende, AR243241932 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
08-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
08-02 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående Realitetsbrev i søknad
07-01 AltUt-sending Realitetsbrev i søknad
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
06-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
05-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
05-02 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående TM15: Protest: Info til innvender om mottat protest
04-01 Brev UT TM15: Protest: Info til innvender om mottat protest
Utgående TM16: Oversendelse av protest
03-01 AltUt-sending TM16: Oversendelse av protest
03-02 Vedlegg Hovedbrev Protest
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-02 Hovedbrev Hovedbrev Protest
Innkommende, AR200352793 Søknadsskjema Varemerke
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema Varemerke

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Status
31708720 2017.06.16 2900 HAMAR BRYGGERI GEORG VATNØY Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.