Key info that gives quick info on the case
Description Value
Database last updated info
Trademark text VY
Status
Legal status
Detailed status
In force info Registered Direct to registration handling (check also details in the case)
Application number 201706442
Filed
Priority None
Registration number 294534
Registered
Published in the Norwegian Gazette
Registration expires
Case type National mark
Trademark category Trademark
Type of Mark Word Mark in standard font
Trademark is in colour No
Goods/services (NICE class) 36, 37, 42
Applicant LEVE HYTTER AS (NO)
Owner LEVE HYTTER AS (NO)
Agent ONSAGERS AS (NO)
36
Bestyrelse av familiestiftelser; Bestyrelse av fast eiendom; Bestyrelse av leiegårder; Boligformidling [leiligheter]; Eiendomsmegler for fast eiendom; Eiendomsomsetning; Finansiell virksomhet; Finansieringstjenester; Forvaltning av formuer; Husleieinnkreving; inkassoforretninger; Lån mot sikkerhet; Taksering av fast eiendom; Utlån mot pant i fast eiendom; Utleie av fast eiendom; Utleie av kontorer [fast eiendom]; Utleie av landbrukseiendommer; Utleie av leiligheter.
37
Byggeledelse; Byggevirksomhet; Bygningsinformasjon; Bygningsisolering; Installasjon av dører og vinduer; Installasjon og reparasjon av tyverialarmer; Installasjon og reparasjon av elektriske apparater; Installasjon og reparasjon av klimatiseringsapparater; Konsulentbistand ved byggingstjenester; Malevirksomhet; Murmestervirksomhet; Mursteinslegging; Rengjøring av bygninger [eksteriør]; Riving av bygninger; Rørleggervirksomhet; Snekkertjenester; Stillasoppsetting; Taktekkingstjenester; Tapetsering; Tetningsarbeid [bygging]; Utleie av bygningsmaskiner; Veidekking og brolegging.
42
Arkitekter; arkitekturkonsultasjoner; byplanlegging; forskning i forbindelse med miljøvern; geologisk forskning; grafisk formgiving; industridesign; ingeniørvirksomhet [teknisk ekspertise]; inspeksjon av elektriske anlegg; interiørarkitekter; interiørdekorering; interiørkonsulentvirksomhet; konsultasjonstjenester i forbindelse med energisparing; kvalitetskontroll; landmåling; materialtesting; oppmåling; plantegning i forbindelse med bygging; prosjektstudier [tekniske]; tegning [industridesign]; teknisk forskning.

LEVE HYTTER AS
Granrudvegen 6 2636 ØYER NO ( ØYER Municipality, OPPLAND county )

Org. number: 998239524
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre
LEVE HYTTER AS
Granrudvegen 6 2636 ØYER NO ( ØYER Municipality, OPPLAND county )

Org. number: 998239524
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre
ONSAGERS AS
Postboks 1813, Vika 0123 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 934603729
Your reference: -
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre
NIPO's case no. 2018/05225
Your reference: T34547/58NO00/ml   Filed  
Current status Settled

Sender

ONSAGERS AS
Postboks 1813, Vika 0123 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 934603729

Status history for 2018/05225

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Settled Request completed
Pending Received at office

Correspondence for 2018/05225

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing GH Forespørsel
02-01 AltUt sending GH Forespørsel
Incoming, AR255768055 Generell henvendelse
01-01 General request correspondence Generell henvendelse
01-02 Power of attorney Fullmakt

Status history

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Registered Direct to registration handling
Pending Formal checks performed
Pending New application created

Correspondence

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
04-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
04-02 Power of attorney Fullmakt
Outgoing Oversendelse reg. brev
03-01 Outgoing Letter Oversendelse reg. brev
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-02 Additional list of goods and services Tilleggsskjema for varer og tjenester
Incoming Søknadsskjema Varemerke
01-01 TM Application form Søknadsskjema Varemerke
01-02 Main letter Søknadsskjema, VF

Payment due:

Next renewal/annual fee:

Payment history:

List of payments
Description / Invoice number Paid date Amount Status
31708498 2017.06.15 2900 ATTORNEY ANGELICA COPPINI keyboard_arrow_down Paid
This economic overview may lack information, particularly for older cases, for reimbursements, international trademarks and international designs.
Chapters without data are removed. Document created: 05.12.2021 09:34:29