Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket VEDETT IPA EXTRA ORDINARY
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft info Besluttet gjeldende Uten forutgående uttalelse (sjekk også detaljer i saken)
Søknadsnummer 201705007
Notifikasjonsdato
Prioritet Ingen
Registreringsnr 1341052
Registrert internasjonalt , 1341052
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Sakstype Internasjonal registrering hvor Norge er utpekt
Merkekategori Varemerke
Type merke Figurmerke eller kombinert merke
Merket er i farger Ja
Forbehold IPA.
Vare/tjeneste (Nice klasser) 32
Figurative elementer (Wien klasser) 01.03.02 03.11.17 25.05.02
Søker IPack S.à.r.l. (LU)
Innehaver(e) IPack B.V. (NL)
Farge: Orange "PANTONE: 144C"; green "PANTONE: 376C"; light brown "PANTONE: 876C".

IPack S.à.r.l.
19, Duarrefstrooss 9990 WESIWAMPACH LU
IPack B.V.
Cruquiusweg 98 W 1019AJ AMSTERDAM NL
Patentstyrets saksnr. 2020/02903
Din referanse:   Levert  
Gjeldende status Avgjort

Avsender

Wipo
34, chemin des Colombettes 1211 GENEVE CH

Statushistorie for 2020/02903

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Forespørsel tatt til følge
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2020/02903

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Innkommende N202008_806
12-01 MECA Origin Files N202008_806
Innkommende N202008_805
11-01 MECA Origin Files N202008_805
Innkommende N202008_804
10-01 MECA Origin Files N202008_804
Innkommende N202008_803
09-01 MECA Origin Files N202008_803
Innkommende N202008_802
08-01 MECA Origin Files N202008_802
Innkommende N202008_801
07-01 MECA Origin Files N202008_801
Innkommende N202008_800
06-01 MECA Origin Files N202008_800
Innkommende N202008_799
05-01 MECA Origin Files N202008_799
Innkommende N202008_798
04-01 MECA Origin Files N202008_798
Innkommende N202008_797
03-01 MECA Origin Files N202008_797
Innkommende N202008_796
02-01 MECA Origin Files N202008_796
Innkommende N202008_795
01-01 MECA Origin Files N202008_795

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Besluttet gjeldende Uten forutgående uttalelse
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Innkommende N202008_805
04-01 MECA Origin Files N202008_805
Utgående SGPOK
03-01 Brev UT SGPOK
03-02 Brev UT SGPOK
Utgående EXOK
02-01 Brev UT EXOK
02-02 Brev UT EXOK
Innkommende N201714_252.XML
01-01 MECA Origin Files N201714_252.XML
01-02 Figurmerker og bilder 1341052

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:
Internasjonale varemerker fornyes via WIPO

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 18.07.2024 07:33:56