(0)
((0))
Key info that gives quick info on the case
Description Value
Database last updated
Trademark text CW foto
Status
Legal status
Detailed status
Not in force Ceased Deleted by holder (check also details in the case)
Application number 201704328
Filed
Priority None
Registration number 295307
Registered
Published in the Norwegian Gazette
Registration expires
Case type National mark
Trademark category Trademark
Type of Mark Text and device Mark or purely figurative Mark
Trademark is in colour Yes
Goods/services (NICE class) 16, 35, 41
Figurative elements (Vienna class) 26.01.12
Applicant CW FOTO CHRISTIAN WANGBERG (NO)
Owner CW FOTO CHRISTIAN WANGBERG (NO)
16
Papir og papp; trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier; skrivemateriell og kontorrekvisita, unntatt møbler; klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk; artikler til bruk for kunstnere og tegnemateriell; malerpensler; instruksjons- og undervisningsmateriell; plastark, folier og poser for innpakning og emballering; trykktyper, klisjeer.
35
Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse av bedrifter; administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
41
Fotografering

CW FOTO CHRISTIAN WANGBERG
Fløterhakan 23 1920 SØRUMSAND NO ( SØRUM Municipality, AKERSHUS county )

Org. number: 912086860
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre
CW FOTO CHRISTIAN WANGBERG
Fløterhakan 23 1920 SØRUMSAND NO ( SØRUM Municipality, AKERSHUS county )

Org. number: 912086860
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre
Board of appeal casenumber 19/00003
NIPO's case no. 2018/00427
Filed  
Current status Settled

Claimant

ACAPO AS
Postboks 1880 Nordnes 5817 BERGEN NO ( BERGEN Municipality, HORDALAND county )

Org. number: 915113737
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre

Status history for 2018/00427

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Settled Decision of annulment without evaluation
Pending Transferred to the board office, Klagenemnda
Pending Pending evaluatin of the appeal in Patentstyret
Pending Appeal filed

Correspondence for 2018/00427

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Incoming Avgjørelse KFIR
04-01 Main letter Avgjørelse KFIR
Incoming E-post fra KFIR
03-01 General letter or reply on time limit E-post fra KFIR
Outgoing OP05: Oversendelse
02-01 AltUt sending OP05: Oversendelse
02-02 Attachment Hovedbrev
02-03 Attachment Nytt overprøvningskrav (OP) KFIR
Incoming, AR295130440 Nytt overprøvningskrav (OP) KFIR
01-01 OP Application form Nytt overprøvningskrav (OP) KFIR
01-02 Main letter Hovedbrev
Opposition number 2018/00108
Opposition date  
Current status Closed

Opponent

Cewe Stiftung & Co KGaA
Meerweg 30-32 26133 OLDENBURG DE

Opponent's agent

ACAPO AS
Postboks 1880 Nordnes 5817 BERGEN NO ( BERGEN Municipality, HORDALAND county )

Org. number: 915113737
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre

Status history for 2018/00108

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Closed Higher authority has closed the opposition
Closed Appeald for the board. Decision pending
Closed and rejected The opposition request is rejected
Pending Letter sendt
Pending Letter sendt
Pending Received

Correspondence for 2018/00108

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing OP09: Oversendelse med avgjørelse
17-01 AltUt sending OP09: Oversendelse med avgjørelse
17-02 Attachment IAIN07V- Avgjørelse - innsigelse, nasjonal_1042874
Outgoing OP09: Oversendelse med avgjørelse
16-01 Outgoing Letter OP09: Oversendelse med avgjørelse
16-02 Attachment IAIN07V- Avgjørelse - innsigelse, nasjonal_1042874
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
15-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Outgoing Bekreftelse
14-01 AltUt sending Bekreftelse
Outgoing Bekreftelse
13-01 Outgoing Letter Bekreftelse
Outgoing Oversendelse
12-01 Outgoing Letter Oversendelse
12-02 Attachment ytterligere kommenatarer innehaver
12-03 Attachment Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Incoming, AR277074895 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
11-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
11-02 Main letter ytterligere kommenatarer innehaver
Outgoing Generelt brev
10-01 Outgoing Letter Generelt brev
Outgoing Oversendelse
09-01 AltUt sending Oversendelse
09-02 Attachment Korrespondanse (Hovedbrev inn)
09-03 Attachment CW foto Christian Wangberg 7 Hovedbrev
09-04 Attachment nff_logo2005
09-05 Attachment ATT00003
09-06 Attachment cwfoto-logo
09-07 Attachment ATT00001
09-08 Attachment ATT00002
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
08-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
08-02 Other document nff_logo2005
08-03 Main letter CW foto Christian Wangberg 7 Hovedbrev
08-04 Other document ATT00001
08-05 Other document ATT00002
08-06 Other document ATT00003
08-07 Other document cwfoto-logo
Incoming Innehaver
07-01 General letter or reply on time limit Innehaver
Outgoing Opp til avgjørelse
05-01 Outgoing Letter Opp til avgjørelse
Outgoing Opp til avgjørelse
04-01 AltUt sending Opp til avgjørelse
Incoming, AR257251594 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
06-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
06-02 Main letter Hovedbrev
Outgoing Bekreftelse
03-01 AltUt sending Bekreftelse
Outgoing Oversendelse
02-01 Outgoing Letter Oversendelse
02-02 Attachment Nytt overprøvningskrav (OP)
02-03 Attachment Hovedbrev
Incoming, AR246572028 Nytt overprøvningskrav (OP)
01-01 OP Application form Nytt overprøvningskrav (OP)
01-02 Power of attorney Fullmakt
01-03 Main letter Hovedbrev

Status history

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Ceased Deleted by holder
Registered Opposition filed and pending decision
Registered Prior letter or first partial refusal performed and revoked
Pending First letter of examination exists
Pending Formal checks performed
Pending New application created

Correspondence

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing Oversendelse reg. brev
04-01 Outgoing Letter Oversendelse reg. brev
Incoming, AR226595863 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Outgoing Realitetsbrev i søknad
02-01 Outgoing Letter Realitetsbrev i søknad
Incoming, AR194917081 Søknadsskjema Varemerke
01-01 TM Application form Søknadsskjema Varemerke
01-02 Color image as attachment logo_print

Payment due:

Payment history:

List of payments
Description / Invoice number Paid date Amount Status
31706133 2017.05.08 2900 CW FOTO CHRISTIAN WANGBERG Paid
This economic overview may lack information, particularly for older cases, for reimbursements, international trademarks and international designs.
Chapters without data are removed. Document created: 27.09.2020 04:53:15