(0)
((0))
Key info that gives quick info on the case
Description Value
Database last updated
Trademark text TV 2 TIPPEKAMPEN
Status
Legal status
Detailed status
In force Registered Unchanged registration after opposition, administrative reevaluation or decision by higher authority (check also details in the case)
Application number 201614777
Filed
Priority None
Registration number 296470
Registered
Published in the Norwegian Gazette
Registration expires
Case type National mark
Trademark category Trademark
Type of Mark Word Mark in standard font
Trademark is in colour No
Goods/services (NICE class) 35, 38, 41
Acquired distinctiveness Yes Beslutningen om å registrere eller gi rettsvern i Norge er basert på tidligere bruk og/eller innarbeidelse av merket.
Applicant TV 2 AS (NO)
Owner TV 2 AS (NO)
Agent BRYN AARFLOT AS (NO)
35
Annonse- og reklamevirksomhet; salgsfremmende tjenester for andre; innsamling, systematisering og kommersialisering av forbrukerinformasjon og kundedata; alle forannevnte tjenester også via regionale eller globale tele- og datanettverk.
38
Telekommunikasjonsvirksomhet; datakommunikasjonsvirksomhet; formidling av digitale medier, herunder fjernsynsprogrammer, filmer, sport, nyheter, brukergenerert innhold i form av lyd, tekst, bilder og video samt interaktivitet, alt via internett, mobiltelefon, TV samt via andre nåværende og fremtidige kanaler egnet for formidling og distribusjon av slike medier; dataassistert overføring av lyd og bilder; elektronisk postoverføring; fjernskrivertjenester; fjernsynssendinger; informasjon om telekommunikasjon; informasjonsbyråer (nyheter); kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon ved dataterminaler; telefonisk meddelelse; telegrafisk meddelelse; meldetjenester (post og telegraf); mobiltelefontjenester; overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner; personsøkertjenester; pressebyråer; radiokommunikasjon; radiokringkasting; radiosendinger; sending av fjernsynsprogram; sending av radioprogram; telefakstjenester; telefonisk kommunikasjon; telefontjenester; telegrafisk kommunikasjon; telegraftjenester; telegramekspedering; telegramforsendelse; telegramoverføring; utleie av overføringsapparater for beskjeder; tilveiebringelse av nettbaserte oppslagstavler, møteplasser og praterom (chat rooms); alle forannevnte tjenester også via regionale eller globale tele- og datanettverk.
41
Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utleie av kinematografiske filmer; utleie av lydopptak; utleie av sceneutstyr; utleie av videobånd; utgivelse av bøker, publikasjoner og audio- og videoproduksjoner; produksjon av filmer, videofilmer, lydopptak og animasjoner; produksjon av fjernsyns- og radioprogram; filmstudioer; innspillingsstudioer; filminnregistrering på videobånd; fotografering; fotografireportasjer; nyhetsreportasjetjenester; redaksjonsbyråer; redigering av tekster; reportasjetjenester; alle forannevnte tjenester også via regionale eller globale tele- og datanettverk.
TV 2 AS
Postboks 2 Sentrum 0101 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )
TV 2 AS
Lars Hilles gate 30 5008 BERGEN NO ( BERGEN Municipality, HORDALAND county )
NIPO's case no. 2019/15114
Your reference: 515465/AS/SK   Filed  
Current status Settled

Sender

BRYN AARFLOT AS
Stortingsgata 8 0161 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 979993269

Status history for 2019/15114

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Settled Request completed
Pending Received at office

Correspondence for 2019/15114

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing GH Forespørsel
02-01 AltUt sending GH Forespørsel
Incoming Generell henvendelse
01-01 General request correspondence Generell henvendelse
01-02 Request for Assignement Liste over saker
BRYN AARFLOT AS
Stortingsgata 8 0161 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 979993269
Your reference: 536766/AS
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre
Opposition number 2018/00201
Opposition date  
Current status Closed and rejected

Opponent

Norsk Tipping AS
Måsåbekkvegen 20 2315 HAMAR NO ( HAMAR Municipality, HEDMARK county )

Org. number: 925836613
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre

Opponent's agent

Kluge Advokatfirma AS
Postboks 394 Sentrum 5805 BERGEN NO ( BERGEN Municipality, HORDALAND county )

Org. number: 913296117
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre

Status history for 2018/00201

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Closed and rejected The opposition request is rejected
Pending Letter sendt
Pending Letter sendt
Pending Letter sendt
Pending Letter sendt
Pending Received

Correspondence for 2018/00201

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing OP09: Oversendelse med avgjørelse
23-01 AltUt sending OP09: Oversendelse med avgjørelse
23-02 Attachment IAIN07V- Avgjørelse - innsigelse, nasjonal_1088091
Outgoing OP09: Oversendelse med avgjørelse
22-01 Outgoing Letter OP09: Oversendelse med avgjørelse
22-02 Attachment IAIN07V- Avgjørelse - innsigelse, nasjonal_1088091
Outgoing Bekreftelse
21-01 Outgoing Letter Bekreftelse
Outgoing Oversendelse
20-01 AltUt sending Oversendelse
20-02 Attachment Ytterligere uttalelse fra innsiger
Incoming Ytterligere uttalelse fra innsiger
19-01 General letter or reply on time limit Ytterligere uttalelse fra innsiger
Incoming E-post fra innsiger
18-01 General letter or reply on time limit E-post fra innsiger
18-02 Power of attorney Fullmakt fra innsiger
Outgoing Opp til avgjørelse
17-01 AltUt sending Opp til avgjørelse
Outgoing Opp til avgjørelse
16-01 Outgoing Letter Opp til avgjørelse
16-02 Attachment Andre svar fra innehaver
Incoming, AR170667525 Fullmakt fra innehaver
15-01 Power of attorney Fullmakt fra innehaver
Incoming E-post fra innehaver
14-01 General letter or reply on time limit E-post fra innehaver
14-02 Main letter Andre svar fra innehaver
Outgoing Bekreftelse
13-01 Outgoing Letter Bekreftelse
Outgoing Oversendelse
12-01 AltUt sending Oversendelse
12-02 Attachment Andre uttalelse fra innsiger
Incoming Andre uttalelse fra innsiger
10-01 General letter or reply on time limit Andre uttalelse fra innsiger
Incoming Andre uttalelse fra innsiger
11-01 General letter or reply on time limit Andre uttalelse fra innsiger
Outgoing Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
09-01 AltUt sending Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
09-02 Attachment Fristbrev fra innsiger
Outgoing Fristforespørsel informasjonsbrev
08-01 AltUt sending Fristforespørsel informasjonsbrev
Incoming Fristbrev fra innsiger
07-01 General letter or reply on time limit Fristbrev fra innsiger
Outgoing Bekreftelse
06-01 AltUt sending Bekreftelse
Outgoing Oversendelse
05-01 AltUt sending Oversendelse
05-02 Attachment Første svar fra innehaver
Incoming E-post fra innehaver
04-01 General letter or reply on time limit E-post fra innehaver
04-02 Main letter Første svar fra innehaver
Outgoing Bekreftelse
03-01 AltUt sending Bekreftelse
Outgoing Oversendelse
02-01 AltUt sending Oversendelse
02-02 Attachment Nytt overprøvningskrav (OP)
02-03 Attachment Hovedbrev
Incoming Nytt overprøvningskrav (OP)
01-01 OP Application form Nytt overprøvningskrav (OP)
01-02 Main letter Hovedbrev
01-03 Power of attorney Fullmakt

Status history

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Registered Unchanged registration after opposition, administrative reevaluation or decision by higher authority
Registered Opposition filed and pending decision
Registered Prior letter or first partial refusal performed and revoked
Pending First letter of examination exists
Pending Formal checks performed
Pending New application created

Correspondence

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing Oversendelse reg. brev
05-01 AltUt sending Oversendelse reg. brev
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
04-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Outgoing Realitetsbrev i søknad
02-01 AltUt sending Realitetsbrev i søknad
Incoming, AR170667525 Søknadsskjema Varemerke
01-01 TM Application form Søknadsskjema Varemerke
01-02 Power of attorney Fullmakt

Payment due:

Next renewal/annual fee:

Payment history:

List of payments
Description / Invoice number Paid date Amount Status
31620970 2017.01.12 2900 Bryn Aarflot AS Paid
This economic overview may lack information, particularly for older cases, for reimbursements, international trademarks and international designs.
Chapters without data are removed. Document created: 14.07.2020 14:57:25