Forrige treff 2 Neste treff
Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket TV 2 TIPPEKAMPEN
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
Under behandling Registrert Innsigelse innkommet og under behandling (sjekk også detaljer i saken)
Søknadsnummer 201614777
Inngitt
Prioritet Ingen
Registreringsnr 296470
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Ordmerke i standard font
Merket er i farger Nei
Vare/tjeneste (Nice klasser) 35, 38, 41
Bruk/innarbeidelse Ja Beslutningen om å registrere eller gi rettsvern i Norge er basert på tidligere bruk og/eller innarbeidelse av merket.
Søker TV 2 AS (NO)
Innehaver TV 2 AS (NO)
Fullmektig BRYN AARFLOT AS (NO)
35
Annonse- og reklamevirksomhet; salgsfremmende tjenester for andre; innsamling, systematisering og kommersialisering av forbrukerinformasjon og kundedata; alle forannevnte tjenester også via regionale eller globale tele- og datanettverk.
38
Telekommunikasjonsvirksomhet; datakommunikasjonsvirksomhet; formidling av digitale medier, herunder fjernsynsprogrammer, filmer, sport, nyheter, brukergenerert innhold i form av lyd, tekst, bilder og video samt interaktivitet, alt via internett, mobiltelefon, TV samt via andre nåværende og fremtidige kanaler egnet for formidling og distribusjon av slike medier; dataassistert overføring av lyd og bilder; elektronisk postoverføring; fjernskrivertjenester; fjernsynssendinger; informasjon om telekommunikasjon; informasjonsbyråer (nyheter); kabelfjernsynssendinger; kommunikasjon ved dataterminaler; telefonisk meddelelse; telegrafisk meddelelse; meldetjenester (post og telegraf); mobiltelefontjenester; overføring av beskjeder og bilder ved datamaskiner; personsøkertjenester; pressebyråer; radiokommunikasjon; radiokringkasting; radiosendinger; sending av fjernsynsprogram; sending av radioprogram; telefakstjenester; telefonisk kommunikasjon; telefontjenester; telegrafisk kommunikasjon; telegraftjenester; telegramekspedering; telegramforsendelse; telegramoverføring; utleie av overføringsapparater for beskjeder; tilveiebringelse av nettbaserte oppslagstavler, møteplasser og praterom (chat rooms); alle forannevnte tjenester også via regionale eller globale tele- og datanettverk.
41
Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utleie av kinematografiske filmer; utleie av lydopptak; utleie av sceneutstyr; utleie av videobånd; utgivelse av bøker, publikasjoner og audio- og videoproduksjoner; produksjon av filmer, videofilmer, lydopptak og animasjoner; produksjon av fjernsyns- og radioprogram; filmstudioer; innspillingsstudioer; filminnregistrering på videobånd; fotografering; fotografireportasjer; nyhetsreportasjetjenester; redaksjonsbyråer; redigering av tekster; reportasjetjenester; alle forannevnte tjenester også via regionale eller globale tele- og datanettverk.
TV 2 AS
Postboks 2 Sentrum 0101 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )
TV 2 AS
Postboks 2 Sentrum 0101 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )
BRYN AARFLOT AS
Stortingsgata 8 0161 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 979993269
Referanse på sak: 536766/AS
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
Innsigelsesnummer 2018/00201
Innsigelsesdato
Gjeldende status Avgjort

Innsiger


Norsk Tipping AS
Måsåbekkvegen 20 2315 HAMAR NO ( HAMAR kommune, HEDMARK fylke )

Org.nummer: 925836613
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Innsigers fullmektig


Kluge Advokatfirma AS
Postboks 394 Sentrum 5805 BERGEN NO ( BERGEN kommune, HORDALAND fylke )

Org.nummer: 913296117
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie for 2018/00201

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Innsigelsen er forkastet
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2018/00201

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående OP09: Oversendelse med avgjørelse
23-01 AltUt-sending OP09: Oversendelse med avgjørelse
23-02 Vedlegg IAIN07V- Avgjørelse - innsigelse, nasjonal_1088091
Utgående OP09: Oversendelse med avgjørelse
22-01 Brev UT OP09: Oversendelse med avgjørelse
22-02 Vedlegg IAIN07V- Avgjørelse - innsigelse, nasjonal_1088091
Utgående Bekreftelse
21-01 Brev UT Bekreftelse
Utgående Oversendelse
20-01 AltUt-sending Oversendelse
20-02 Vedlegg Ytterligere uttalelse fra innsiger
Innkommende Ytterligere uttalelse fra innsiger
19-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Ytterligere uttalelse fra innsiger
Innkommende E-post fra innsiger
18-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) E-post fra innsiger
18-02 Fullmakt Fullmakt fra innsiger
Utgående Opp til avgjørelse
17-01 AltUt-sending Opp til avgjørelse
Utgående Opp til avgjørelse
16-01 Brev UT Opp til avgjørelse
16-02 Vedlegg Andre svar fra innehaver
Innkommende, AR170667525 Fullmakt fra innehaver
15-01 Fullmakt Fullmakt fra innehaver
Innkommende E-post fra innehaver
14-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) E-post fra innehaver
14-02 Hovedbrev Andre svar fra innehaver
Utgående Bekreftelse
13-01 Brev UT Bekreftelse
Utgående Oversendelse
12-01 AltUt-sending Oversendelse
12-02 Vedlegg Andre uttalelse fra innsiger
Innkommende Andre uttalelse fra innsiger
10-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Andre uttalelse fra innsiger
Innkommende Andre uttalelse fra innsiger
11-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Andre uttalelse fra innsiger
Utgående Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
09-01 AltUt-sending Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
09-02 Vedlegg Fristbrev fra innsiger
Utgående Fristforespørsel informasjonsbrev
08-01 AltUt-sending Fristforespørsel informasjonsbrev
Innkommende Fristbrev fra innsiger
07-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Fristbrev fra innsiger
Utgående Bekreftelse
06-01 AltUt-sending Bekreftelse
Utgående Oversendelse
05-01 AltUt-sending Oversendelse
05-02 Vedlegg Første svar fra innehaver
Innkommende E-post fra innehaver
04-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) E-post fra innehaver
04-02 Hovedbrev Første svar fra innehaver
Utgående Bekreftelse
03-01 AltUt-sending Bekreftelse
Utgående Oversendelse
02-01 AltUt-sending Oversendelse
02-02 Vedlegg Nytt overprøvningskrav (OP)
02-03 Vedlegg Hovedbrev
Innkommende Nytt overprøvningskrav (OP)
01-01 Nytt overprøvningskrav (OP) Nytt overprøvningskrav (OP)
01-02 Hovedbrev Hovedbrev
01-03 Fullmakt Fullmakt

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Innsigelse innkommet og under behandling
Registrert Etter forutgående uttalelse
Under behandling Første realitetsuttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Oversendelse reg. brev
05-01 AltUt-sending Oversendelse reg. brev
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
04-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående Realitetsbrev i søknad
02-01 AltUt-sending Realitetsbrev i søknad
Innkommende, AR170667525 Søknadsskjema Varemerke
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema Varemerke
01-02 Fullmakt Fullmakt

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Status
31620970 2017.01.12 2900 Bryn Aarflot AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.