Forrige treff 1 Neste treff
Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket sagafuru sagapine
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft Registrert Uten forutgående uttalelse
Søknadsnummer 201608865
Inngitt
Prioritet Ingen
Registreringsnr 288625
Registrert
Registreringen utløper
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Ansvarsmerke
Type merke Kombinert eller rent figurmerke
Merket er i farger Nei
Vare/tjeneste (Nice klasser) 14
Figurative elementer (Wien klasser) 18.03.03
Søker SAGAFURU Arne Strøm (NO)
Innehaver SAGAFURU Arne Strøm (NO)
14
Kun til intern bruk. Only for office use

SAGAFURU Arne Strøm
c/o Arne Strøm, Ytre Haltvei 64 7105 STADSBYGD NO ( RISSA kommune, SØR-TRØNDELAG fylke )

Org.nummer: 982072336
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
SAGAFURU Arne Strøm
c/o Arne Strøm, Ytre Haltvei 64 7105 STADSBYGD NO ( RISSA kommune, SØR-TRØNDELAG fylke )

Org.nummer: 982072336
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Uten forutgående uttalelse
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Følgebrev Registreringsbrev Ansvarsmerke
02-01 AltUt-sending Følgebrev Registreringsbrev Ansvarsmerke
Innkommende, AR159589377 Søknadsskjema Varemerke
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema Varemerke
01-02 Figurmerker og bilder ansvarsmerke.pdf

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Status
31613382 2016.08.29 1000 SAGAFURU Arne Strøm Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.