Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
Ikke i kraft info Trukket Søknad / int. utpeking er trukket (sjekk også detaljer i saken)
Søknadsnummer 201607202
Levert
Prioritet Ingen
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Fargemerke
Merket er i farger Ja
Vare/tjeneste (Nice klasser) 05, 10
Figurative elementer (Wien klasser) 29.01.11
Søker Glaxo Group Limited (GB)
Fullmektig ADVOKATFIRMAET GJESSINGREIMERS AS (NO)
05
Farmasøytiske preparater for behandling av astma og/eller KOLS.
10
Medisinsk utstyr, nærmere bestemt inhalatorer for astma og/eller KOLS.
Farge: lilla (Pantone 2587C)

Merket består av én enkelt farge

Glaxo Group Limited
980 Great West Road TW89GS BRENTFORD, MIDDLESEX GB
ADVOKATFIRMAET GJESSINGREIMERS AS
Postboks 678 Sentrum 0106 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 922393702
Din referanse: OT1813NO00/ml
  • Foretaksnavn:
  • Foretaksform:
  • Næring:
  • Forretningsadresse:
     

Kilde: Brønnøysundregistrene
Patentstyrets saksnr. 2019/06403
Din referanse: Nora Brinck   Levert  
Gjeldende status Avgjort

Avsender

ADVOKATFIRMAET GJESSINGREIMERS AS
Postboks 678 Sentrum 0106 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 922393702

Statushistorie for 2019/06403

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Forespørsel tatt til følge
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2019/06403

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående GH Forespørsel
02-01 Via Altinn-sending GH Forespørsel
Innkommende Generell henvendelse
01-01 Generell henvendelse Generell henvendelse
01-02 Annet dokument Oversikt varemerkesøknader under behandling
01-03 Annet dokument Oversikt designsøknader under behandling

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Trukket Søknad / int. utpeking er trukket
Under behandling Andre/senere realitetsuttalelse
Under behandling Saksbehandlingen er stilt i bero
Under behandling Første realitetsuttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Varemerke Generelt Brev
42-01 Via Altinn-sending Varemerke Generelt Brev
42-02 Vedlegg OT1813NO00 trekking av protest
42-03 Vedlegg Varemerke Generelt Brev
Utgående Varemerke Generelt Brev
41-01 Brev UT Varemerke Generelt Brev
Innkommende, AR392141531 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
40-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
40-02 Hovedbrev OT1813NO00 trekking av protest
Utgående TMV Fristforlengelse
39-01 Via Altinn-sending TMV Fristforlengelse
Innkommende, AR391644216 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
38-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående Fristforlengelse i varemerkesøknad
37-01 Via Altinn-sending Fristforlengelse i varemerkesøknad
Innkommende, AR379928198 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
36-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående Fristforlengelse i varemerkesøknad
35-01 Via Altinn-sending Fristforlengelse i varemerkesøknad
Innkommende, AR367605427 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
34-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående Fristforlengelse i varemerkesøknad
33-01 Via Altinn-sending Fristforlengelse i varemerkesøknad
Innkommende, AR352596458 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
32-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående Fristforlengelse i varemerkesøknad
31-01 Via Altinn-sending Fristforlengelse i varemerkesøknad
Innkommende, AR338097602 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
30-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående Fristforlengelse i varemerkesøknad
29-01 Via Altinn-sending Fristforlengelse i varemerkesøknad
Innkommende, AR327843208 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
28-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående Fristforlengelse i varemerkesøknad
27-01 Via Altinn-sending Fristforlengelse i varemerkesøknad
Innkommende, AR313487351 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
26-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
26-02 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående Fristforlengelse i varemerkesøknad
25-01 Via Altinn-sending Fristforlengelse i varemerkesøknad
Innkommende, AR296184639 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
24-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
24-02 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående Fristforlengelse i varemerkesøknad
23-01 Via Altinn-sending Fristforlengelse i varemerkesøknad
Utgående Fristforlengelse i varemerkesøknad
22-01 Via Altinn-sending Fristforlengelse i varemerkesøknad
Innkommende, AR282177775 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
21-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
21-02 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående Fristforlengelse i varemerkesøknad
20-01 Via Altinn-sending Fristforlengelse i varemerkesøknad
Innkommende, AR270730279 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
19-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
19-02 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående Fristforlengelse i varemerkesøknad
18-01 Via Altinn-sending Fristforlengelse i varemerkesøknad
Innkommende, AR249510962 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
17-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
17-02 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående Realitetsbrev i søknad
16-01 Brev UT Realitetsbrev i søknad
Utgående VM Berostillelse
15-01 Brev UT VM Berostillelse
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
14-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
14-02 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående Fristforlengelse i varemerkesøknad
13-01 Brev UT Fristforlengelse i varemerkesøknad
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
12-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
12-02 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående Fristforlengelse i varemerkesøknad
11-01 Brev UT Fristforlengelse i varemerkesøknad
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
10-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
10-02 Hovedbrev Hovedbrev
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
09-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
09-02 Hovedbrev Hovedbrev
09-03 Annet dokument 1641_001
Utgående TM17: Realitetsbrev i søknad
08-01 Brev UT TM17: Realitetsbrev i søknad
08-02 Vedlegg Vedlegg 2 - 2017.01.06
08-03 Vedlegg Vedlegg 1 - 2017.01.06
08-04 Vedlegg Vedlegg 3 - 2017.01.06
Utgående Vedlegg 2 - 2017.01.06
07-01 Vedlegg Vedlegg 2 - 2017.01.06
Utgående Vedlegg 1 - 2017.01.06
06-01 Vedlegg Vedlegg 1 - 2017.01.06
Utgående Vedlegg 3 - 2017.01.06
05-01 Vedlegg Vedlegg 3 - 2017.01.06
Utgående TM16: Oversendelse av protest
04-01 Brev UT TM16: Oversendelse av protest
04-02 Vedlegg Korrespondanse (Hovedbrev inn)
04-03 Vedlegg Protest mot varemerkesøknad nr.201607202
Innkommende, AR168438930 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-02 Annet dokument Kopi av Bilag 31-50 - Protest av 27.05.16
03-03 Annet dokument Kopi av Protest med vedlegg av 11.11.16
03-04 Hovedbrev Protest mot varemerkesøknad nr.201607202
03-05 Annet dokument Kopi av Bilag 1-7 - Protest av 27.05.16
03-06 Annet dokument Kopi av Protest av 27.05.16
03-07 Annet dokument Kopi av Bilag 8-30 - Protest av 27.05.16
Innkommende E-post
02-01 Annet dokument E-post
02-02 Annet dokument Korrespondanse fra VM201501628
Innkommende, AR155140922 Søknadsskjema Varemerke
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema Varemerke
01-02 Figurmerker og bilder Figur

Til betaling:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
31610743 expand_more 2016.07.04 2900 Advokatfirmaet Grette AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 14.06.2024 15:04:16