Forrige treff 6 Neste treff
Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket Merket er en figur
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
Under behandling Under behandling Andre/senere realitetsuttalelse
Søknadsnummer 201607202
Inngitt
Prioritet Ingen
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Fargemerke
Merket er i farger Ja
Vare/tjeneste (Nice klasser) 05, 10
Figurative elementer (Wien klasser) 29.01.11
Søker Glaxo Group Limited (GB)
Fullmektig ADVOKATFIRMAET GRETTE AS (NO)
05
Farmasøytiske preparater for behandling av astma og/eller KOLS.
10
Medisinsk utstyr, nærmere bestemt inhalatorer for astma og/eller KOLS.
Farge:lilla (Pantone 2587C)

Merket består av én enkelt farge

Glaxo Group Limited
980 Great West Road TW89GS BRENTFORD, MIDDLESEX GB
ADVOKATFIRMAET GRETTE AS
Postboks 1397 Vika 0114 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 820203542
Referanse på sak: 501885-508
  • Foretaksnavn:
  • Foretaksform:
  • Næring:
  • Forretningsadresse:
     

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Under behandling Andre/senere realitetsuttalelse
Under behandling Saksbehandlingen er stilt i bero
Under behandling Første realitetsuttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Fristforlengelse i varemerkesøknad
25-01 AltUt-sending Fristforlengelse i varemerkesøknad
Innkommende, AR296184639 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
24-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
24-02 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående Fristforlengelse i varemerkesøknad
23-01 AltUt-sending Fristforlengelse i varemerkesøknad
Utgående Fristforlengelse i varemerkesøknad
22-01 AltUt-sending Fristforlengelse i varemerkesøknad
Innkommende, AR282177775 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
21-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
21-02 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående Fristforlengelse i varemerkesøknad
20-01 AltUt-sending Fristforlengelse i varemerkesøknad
Innkommende, AR270730279 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
19-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
19-02 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående Fristforlengelse i varemerkesøknad
18-01 AltUt-sending Fristforlengelse i varemerkesøknad
Innkommende, AR249510962 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
17-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
17-02 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående Realitetsbrev i søknad
16-01 Brev UT Realitetsbrev i søknad
Utgående VM Berostillelse
15-01 Brev UT VM Berostillelse
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
14-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
14-02 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående Fristforlengelse i varemerkesøknad
13-01 Brev UT Fristforlengelse i varemerkesøknad
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
12-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
12-02 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående Fristforlengelse i varemerkesøknad
11-01 Brev UT Fristforlengelse i varemerkesøknad
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
10-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
10-02 Hovedbrev Hovedbrev
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
09-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
09-02 Hovedbrev Hovedbrev
09-03 Annet dokument 1641_001.pdf
Utgående TM17: Realitetsbrev i søknad
08-01 Brev UT TM17: Realitetsbrev i søknad
08-02 Vedlegg Vedlegg 2 - 2017.01.06
08-03 Vedlegg Vedlegg 1 - 2017.01.06
08-04 Vedlegg Vedlegg 3 - 2017.01.06
Utgående Vedlegg 2 - 2017.01.06
07-01 Vedlegg Vedlegg 2 - 2017.01.06
Utgående Vedlegg 1 - 2017.01.06
06-01 Vedlegg Vedlegg 1 - 2017.01.06
Utgående Vedlegg 3 - 2017.01.06
05-01 Vedlegg Vedlegg 3 - 2017.01.06
Utgående TM16: Oversendelse av protest
04-01 Brev UT TM16: Oversendelse av protest
04-02 Vedlegg Korrespondanse (Hovedbrev inn)
04-03 Vedlegg Protest mot varemerkesøknad nr.201607202.pdf
Innkommende, AR168438930 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-02 Annet dokument Kopi av Bilag 31-50 - Protest av 27.05.16.pdf
03-03 Annet dokument Kopi av Protest med vedlegg av 11.11.16.pdf
03-04 Hovedbrev Protest mot varemerkesøknad nr.201607202.pdf
03-05 Annet dokument Kopi av Bilag 1-7 - Protest av 27.05.16.pdf
03-06 Annet dokument Kopi av Protest av 27.05.16.pdf
03-07 Annet dokument Kopi av Bilag 8-30 - Protest av 27.05.16.pdf
Innkommende E-post
02-01 Annet dokument E-post
02-02 Annet dokument Korrespondanse fra VM201501628
Innkommende, AR155140922 Søknadsskjema Varemerke
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema Varemerke
01-02 Figurmerker og bilder Figur

Til betaling:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Status
31610743 2016.07.04 2900 Advokatfirmaet Grette AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.