Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket Helvete
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
Ikke i kraft info Endelig henlagt Søker/innehaver har ikke begjært gjenopptakelse og/eller svart innen fristen (sjekk også detaljer i saken)
Søknadsnummer 201605305
Levert
Prioritet Ingen
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Figurmerke eller kombinert merke
Merket er i farger Nei
Vare/tjeneste (Nice klasser) 16, 25, 32
Figurative elementer (Wien klasser) 24.13.02
Søker John Preben Mulvik (NO)
16
bilder, brikker for ølglass, fotografier (trykte), kalendere, klisjeer, malerier, plakater
25
hodeplagg, gensere, t-skjorter, jakker
32
øl
John Preben Mulvik
Engelsrudstranda 69 1385 ASKER NO ( ASKER kommune, AKERSHUS fylke )
Patentstyrets saksnr. 2016/09033
Din referanse: -   Levert  
Gjeldende status Avgjort

Avsender

Stian Johansen
Postboks 116 1701 SARPSBORG NO ( SARPSBORG kommune, ØSTFOLD fylke )

Statushistorie for 2016/09033

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Forespørsel tatt til følge
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2016/09033

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående GH Forespørsel
02-01 Via Altinn-sending GH Forespørsel
Innkommende, AR161764605 Generell henvendelse
01-01 Generell henvendelse Generell henvendelse

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Endelig henlagt Søker/innehaver har ikke begjært gjenopptakelse og/eller svart innen fristen
Henlagt Søker/innehaver har ikke svart innen fristen. Frist for gjenopptakelse løper.
Under behandling Første realitetsuttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Endelig Henleggelse
04-01 Brev UT Endelig Henleggelse
Utgående TM Henlagt varemerke, manglende svar
03-01 Brev UT TM Henlagt varemerke, manglende svar
Utgående Realitetsbrev i søknad
02-01 Brev UT Realitetsbrev i søknad
Innkommende, AR145259253 Søknadsskjema Varemerke
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema Varemerke
01-02 Figurmerker og bilder Helvete Logo

Til betaling:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
31607057 expand_more 2016.05.09 2900 Stian Johansen Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 18.07.2024 07:39:45