Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket NORGES GJERDE Like fint hele tiden
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft info Registrert Uten forutgående uttalelse
Søknadsnummer 201513299
Levert
Prioritet Ingen
Registreringsnr 285643
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Figurmerke eller kombinert merke
Merket er i farger Ja
Vare/tjeneste (Nice klasser) 06, 19, 37
Figurative elementer (Wien klasser) 26.04.09
Søker Norgesgjerde AS (NO)
Innehaver(e) Norgesgjerde AS (NO)
06
Gjerder av metall; porter av metall; skillevegger av metall; stakitt av metall; rekkverk av metall.
19
Gjerder for graver, ikke av metall; gjerder, ikke av metall; gulv, ikke av metall; porter, ikke av metall; skillevegger, ikke av metall; stakitt, ikke av metall; rekkverk, ikke av metall.
37
Installasjon og reparasjon av bygningsmaterialer av metall, gjerder, porter, skillevegger, stakitt, rekkverk og gulv.

Norgesgjerde AS
Postboks 152 4552 FARSUND NO ( FARSUND kommune, VEST-AGDER fylke )

Org.nummer: 995453037
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
Norgesgjerde AS
Postboks 152 4552 FARSUND NO ( FARSUND kommune, VEST-AGDER fylke )

Org.nummer: 995453037
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Uten forutgående uttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Oversendelse reg. brev
03-01 Brev UT Oversendelse reg. brev
Utgående Varemerke Generelt Brev
02-01 Brev UT Varemerke Generelt Brev
Innkommende Søknadsskjema Varemerke
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema Varemerke
01-02 Hovedbrev Søknadskjema

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
31515522 expand_more 2015.11.30 2900 Norgesgjerde AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 14.06.2024 14:12:29