Key info that gives quick info on the case
Description Value
Database last updated
Trademark text McKESSON
Status
Legal status
Detailed status
In force Registered Prior letter or first partial refusal performed and revoked
Application number 201513264
Filed
Priority 2015.10.19 EM 014690531
Registration number 289632
Registered
Published in the Norwegian Gazette
Registration expires
Case type National mark
Trademark category Trademark
Type of Mark Text and device Mark or purely figurative Mark
Trademark is in colour Yes
Goods/services (NICE class) 03, 05, 10, 29, 30, 32, 35, 36, 39, 42, 44
Figurative elements (Vienna class) 29.01.15
Applicant McKesson Corporation (US)
Owner McKesson Corporation (US)
Agent TANDBERG INNOVATION AS (NO)
03
Vaske- og blekemidler; kosmetikk- og skjønnhetspreparater; kosmetiske produkter for hud og hårpleieprodukter; hårvann; kosmetiske preparater, særlig badpreparater, dusjpreparater, såper, særlig medisinske såper; alkali-frie såper i fast og flytende form; parfymevarer; sminkefjerningspreparater; hårfjerningsmidler; voks for fjerning av hår; lotion for kosmetisk bruk; eteriske oljer; parfymerte oljer; tannpasta; munnspray; kosmetiske preparater for slanking; solbeskyttende midler [kosmetikk]; vatt og vattprodukter for kosmetisk bruk; fuktighetskluter eller servietter impregnert med olje for kosmetisk bruk; røkelsespinner; toalettpreparater og produkter; preparater for rengjøring av kroppen og preparater for skjønnhetspleie; rengjøringsmidler og forfriskningsmidler.
05
Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske og kosmetiske preparater for medisinske formål og for personlig hygiene; kjemiske preparater for medisinsk bruk; medisinske hudpleiemidler og midler for munnhygiene; reseptbelagte medisiner og reseptfrie medisiner; midler for høy blodtrykk; analgetika; antibiotika; antirevmatiske ringer; antiseptiske midler; sovemidler; solbeskyttende midler [salver mot solforbrenninger]; medisinske sett; basis for salver, nemlig hydrokarbongel, lipogel, hydrogel, silikongel; fargeoppløsninger for medisinsk bruk; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, særlig dietetiske stoffer for barn og funksjonshemmede; næringsmidler for babyer; terapeutisk mat for medisinsk bruk; medisinsk te og drikkevarer; antiastmatisk te; kosttilskudd og tyggegummi for medisinsk bruk; mineralbasert kosttilskudd; vitaminprodukter; multivitaminpreparater; mineraler og mineralpreparater for medisinsk bruk; søtsaker for medisinsk bruk, særlig søtsaker mot hoste; dietetiske stoffer for veterinærmedisinsk bruk; preparater for å bistå tilbaketrekking av nikotin; preparater til diagnostikk for medisinsk bruk, prøvebånd for testing av diabetes og graviditetstest, prøvebånd for kolesteroltest; plastre og materialer for forbindinger; vattpinner for medisinske formål; hygieniske preparater for medisinske formål; hygieniske midler for kvinner, særlig sanitetsbind, truseinnlegg for hygienisk bruk, tamponger, truser (menstruasjons-); bleier for syke; klebemidler for tannproteser; plomberingsmaterialer for tenner; dentalvoks; tannkitt; desinfeksjonsmidler for medisinsk bruk; rensemidler for medisinsk bruk; biologiske og kjemiske preparater for laboratorier, apoteker og legekontorer for medisinsk eller veterinær bruk; kjemiske smaksagenter for medisinsk bruk, særlig reagenser, masseløsninger, målere og ernæringsmateriale; alkohol for medisinsk og farmasøytisk bruk; luftforfriskende preparater; gjær og gjærmidler for farmasøytisk bruk; druesukker for medisinsk bruk; kapsler for medisinsk bruk; røkepinner [for desinfeksjon og bekjempelse av skadedyr]; kosttilskudd og diettmatpreparater; hygieniske preparater og midler; medisinske og veterinære preparater og midler.
10
Kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter; apparater for måling av blodtrykk, blodsukker og kolesterol; krykker for syke; kunstige lemmer, øyer og tenner; ortopediske artikler, særlig ortopediske bandasjer og trykkstrømper, sko, såler; gipsbandasjer for ortopediske formål; ortopediske belter; strømper for åreknuter; suturmaterialer; spesialmøbler for medisinsk bruk; medisinsk diagnostisk og terapeutisk utstyr; medisinske hjelpemidler; høreapparater; måleinstrumenter og programvare for tilpasning av høreapparater; masker for tinnitus (øresus); lamper for medisinske formål, massasjeapparater, massasjehansker, elektrisk oppvarmede puter og oppvarmede tepper for medisinsk bruk; isposer for medisinsk bruk; spedbarns- og invalidspleieartikler, nemlig tåteflasker, heiseapparater for invalide, og krykker for syke; kondomer; hansker for medisinske formål; kirurgihansker; teknisk farmasøytisk utstyr og apparater, inkludert i denne klassen, særlig utstyr for produksjon og analyse av farmasøytiske og medisinske produkter, innretninger for fastsetting av smeltepunkter; vannrenseutstyr; vannbadapparater for medisinske og farmasøytiske formål; sikkerhetsbeholdere, beholdere for farlig materiale og gassutladingsbeholdere for farmasøytiske laboratorier og for den farmasøytiske sektoren; medisinsk utstyr, særlig presisjonsvekter og tannrensingsapparater; småverktøy for farmasi, nemlig dreneringsbord, pillemaskiner, medisinske bokser, filterskap, trestøter, trehammere, tildekning av selluloid, kartonglaken av selluloid, skjold av selluloid, sølvbelegg for piller, tarebegre, skuffer, kapsler for medisinske formål, steinkrukker for salver; beholdere for salver, mørtel, støvvei, ballong tapperier, beskyttelsesomslag, tarebegre, ballonger, innførere for dråper, deler, flasker for melk, flasker for medisin, trykte farmasøytiske etiketter og brettebokser for farmasøytiske formål, verktøy for å damping eller fukting av etiketter for medisinske formål, målesylinder, selvklebende folier, visirer for beskyttelse av kroppens front, syntetiske skumstoffduker, syntetisk foringsrør; pastiller for farmasøytiske formål; medisinsk utstyr, instrumenter og sensorer for elektronisk overføring av helsedata særlig for mobil og innenlands helsetjeneste; utstyr for fysioterapi; medisinske og veterinære apparater og instrumenter; proteser og kunstige implantater.
29
Måltidserstatning ikke tilpasset for medisinsk bruk, med en base av fett, med tilsatte fettsyrer, vitaminer, mineraler, sporstoffer, enkeltvis eller i kombinasjon, inkludert i denne klassen; konserverte, tørrede, og kokte frukter og grønnsaker; kjøtt; fisk, sjømat og muslinger; bearbeidet frukt, sopp og grønnsaker (inkludert nøtter og belgfrukter).
30
Måltidserstatning ikke til medisinsk bruk, med en base av karbohydrater, fiber, med tilsatte vitaminer, mineraler, sporstoffer, enten enkeltvis eller i kombinasjon, inkludert i denne klassen; kaffe, te, te-baserte drikker; krydder; honning; gjær og gjærpreparater i tablettform, ikke for medisinsk bruk; bordsalt; kornpreparater; konfektyrer, krydder; konfektyrer, særlig søtsaker i form av figurer; kakao, sjokolade, melkesjokolade, sjokoladeplater, sjokolader; sukker; glukose for mat; sukkerpinner; geletopper [sukkertøy]; fruktsauser; gelefigurer [sukkertøy]; fruktgummi (sukkertøy); lakris [søtsaker], lakrisstenger [søtsaker]; sukkertøy; karameller [godterier]; peppermyntesukkertøy; bakverk, særlig kjeks, kaker, makroner, mandelkonfekt, kjeks, riskaker, vafler, kavringer; is, iskrem; marsipan; poppet popkorn; puddinger; tyggegummi, ikke for medisinsk bruk; mysli, kornstenger [energibar]; salt, krydderier, smakstilsetninger og smakstilsetningsstoffer; bakevarer, konfektyrer, sjokolade og desserter; sukker, naturlige søtningsmidler, søtt belegg og fyll, bieprodukter; bearbeidet korn, stivelse, og varer laget derav, bakepreparater og gjær; frokostblandinger.
32
Drikker ikke for medisinsk bruk, inkludert i denne klassen; energidrikker; mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer, særlig fruktnektar; grønnsaksjuice [drikker]; saft og andre ikke-alkoholholdige preparater til fremstilling av drikker; øl og bryggeriprodukter; ikke-alkoholholdige drikker.
35
Bedriftsrådgivningstjenester og faglige konsultasjoner om forretninger, særlig for farmasi, apotek, medisinsk praksis og sykehus; bedriftsledelse, informasjonshåndtering og rådgivningstjenester i forbindelse med kontrollering av omsetning, kostnader og fortjenester, særlig for farmasi, apotek, legepraksis og sykehus; bedriftsledelse og forretningsadministrasjon for tredjemann, forannevnte tjenester særlig innen farmasi, apotek, legepraksis og sykehus og innenfor farmasøytisk teknologi; rådgivning om organisasjonsledelse, salgsfremmende tjenester og markedsføringsaktivitet innenfor ovennevnte felter inkludert bruk av elektronisk media og Internett; salgsfremmende tjenester for farmasøytiske produkter og medisin for tredjemann; annonsebyråer; gjennomføring av markedsstudier; utleie av reklameplass; konsultasjoner i personalspørsmål; bedriftsrådgivningstjenester med hensyn til dagens helsepolitikk og bedriftsrådgivningstjenester i forbindelse med trender i økonomisk politikk; kontorarbeid; engrostjenester, også via Internett for apotekvarer, kosmetikk og helsepleieprodukter; engrostjenester for apotekvarer, kosmetikk og helsepleieprodukter; regnskapsanalyser til andre; detaljhandelstjenester med medisiner via Internett; salgsstøtte for de ovennevnte produkter og tjenester via et interaktivt datakommunikasjonsnettverk; arbeidsformidling for medisinsk og farmasøytisk industri og andre aktører i helsesektoren; medisinske og farmasøytiske tjenester for industrier, nemlig midlertidig arbeidsformidling eller serviceavtaler; utførelse av tiltak for kundelojalitet i form av markedsføring av medisinske tilbud og programmer via oppbygging og vedlikehold av et kontraktsnettverk mellom farmasier og helseforsikring for å bunte sammen ordninger om betalinger som refunderes av helseforsikring og distribusjon av en farmasi; organisasjons- og bedriftsledelse for utvikling og vedlikehold av et medisinsk program, særlig utvikling og vedlikehold av et kontraktsnettverk mellom farmasier og helseforsikringer; public relation [PR-virksomhet], salgsfremmende tjenester for tredjemann, reklamevirksomhet, formidling av reklamemateriell, oppdatering av reklamemateriale; faglige konsultasjoner om forretninger, særlig utvikling og vedlikehold av medisinske programmer; reklamevirksomhet, konsultasjon innen bedrifts- og forretningsledelse, forretningsadministrasjon, særlig innen farmasi og farmasøytisk teknologi; outsourcingstjenester for sykehus og farmasøytiske foretak; reklamevirksomhet, markedsføring og salgsfremmende tjenester; kommersiell handel og forbrukerinformasjonstjenester; bedriftsassistanse, bedriftsledelse og administrative tjenester; forretningsanalyse, bedriftsundersøkelser og forretningsinformasjoner; ledelse av lagerbygninger for farmasøytiske grossister.
36
Virksomhet i forbindelse med fast eiendom; bestyrelse av fast eiendom for tredjemann; administrasjon av fast eiendom for tredjemann, særlig for farmasier, apoteker, lagerbygninger og ekspedisjonssentraler; fondsinvestering; utleie av kontorer, farmasier, apoteker, lagerbygninger og ekspedisjonssentraler; eiendomsmeglerfirma, særlig for farmasi, apotek, lagerbygning og ekspedisjonssentral; tjenester i forbindelse med utleie av fast eiendom, særlig for farmasi, apotek, lagerbygning og ekspedisjonssentral; finansiell virksomhet; forsikring; finansrådgivning; fondsinvestering; finansrådgivning, særlig innenfor helsepleiepolitikk og trender for økonomisk politikk; finansrådgivning for franchisekonsepter; utleie av leiligheter og bygninger i forbindelse med hjemmehjelp; megling med aksjer, selskapsandeler og andre formuesgjenstander; finansielle tjenester i forbindelse med oppkjøp av bedrifter innenlands og utenlands; helseforsikringstjenester; finansiering og fremskaffelse av kapital for stiftelse av bedrifter; forsikringstjenester; eiendomsvirksomhet; finans- og monetære tjenester og finansiell virksomhet.
39
Transport; levering av varer, nemlig medisiner, kosmetikk, dietetiske næringsmidler og drikker og kosttilskudd til farmasier, apoteker, legekontorer, forsvarsapoteker, sykehus og helseforsikringer; lagring av varer, særlig medisiner, kosmetikk, dietetiske næringsmidler og drikker og kosttilskudd; emballering av varer, nemlig medisin, kosmetikk, diettmat og drikker og kosttilskudd; lossing av gods; lagring av varer; leie av lagerplass; transporttjenester; ledelse av lagerplass, inkludert i denne klassen; vareemballering; leveringstjenester; levering av varer via postordre; tjenester av en farmasøytisk grossist, nemlig lagring og videresending av medisiner for andre, særlig til farmasi, sykehus, helsepersonell og forsvarsapoteker; logistikk i transportsektoren for kliniske studier; påfylling av lastholdere; internasjonal distribusjon av forsyninger og andre tjenester for produsenter i den farmasøytiske sektoren og helsesektoren; transport; distribusjon av rør og kabel; emballering og lagring av varer.
42
Medisinsk-farmasøytisk forskning; IT-tjenester; vitenskapelige og teknologiske tjenester; testing, ekthetspåvisning og kvalitetskontroll; designtjenester; farmasøytisk-teknisk rådgivning; analyse av farmasøytiske produkter.
44
Medisinske og veterinære tjenester; helsepleie og kosmetikkpleie for mennesker og dyr; farmasøytisk rådgivning, tilbudt av en farmasøyt eller kjemiker; farmasøytiske tjenester, nemlig forberedelse av farmasøytiske blandinger og legemidler til andre på grunnlag av legeresepter; apotektjenester, nemlig forberedelse av medisinske resepter til andre; helse- og ernæringsrådgivning, særlig innenfor sykepleietjenester, spedbarnsomsorg og hygiene, også via Internett; helsetjenester, særlig gjennomføring av medisinske tester, medisinsk laboratorieforskning, særlig kontroll av blodtrykk, kroppsmasseindeks, blodsukker og blodfettdata, og tilveiebringelse av informasjon om medisiner på Internett; hjemmesykepleietjenester; hjemme-pasienttjenester gjennomført av en verifisert helsetjeneste med helseprodukter; helsetjeneste for diabetespasienter i apoteker, særlig kontrollering av blodsukker; mobile sykepleietjenester, særlig mobil helsetjeneste og helsepleie av funksjonshemmede personer; tilveiebringelse av sykehusapotek; tilveiebringelse av apoteker i forsvaret; hudsjekk for analyse av hudtyper og/eller hudstruktur; blodsukkermåling; håranalyse; rådgivning innen helsesektoren, nemlig i forbindelse med farmasøytiske helsebestemmelser; medisinske tjenester, særlig diagnostisk rådgivning og terapi innen helsepleie og omsorg av farmasøyter eller kjemiker; medisinske tjenester vedrørende hjemmepleie i forbindelse med bruk av medisinsk teknologi og relaterte driftsmateriell for pustebehandlinger, prosesser med sårheling og infusjoner; helse- og ernæringsrådgivning, særlig innenfor sykepleietjenester, spedbarnsomsorg og hygiene; helsetjenester; helsetjenester, særlig medisinske tester, medisinsk analyse i laboratorier, hygieniske tjenester og inspeksjon av farmasøytiske produkter; landbruks-, fiskeoppdretts-, hagedyrkings- og skogbrukstjenester; helserådgivning for mennesker; hygiene og skjønnhetspleie for mennesker.
McKesson Corporation
One Post Street, 34th Floor CA94104 SAN FRANCISCO US
McKesson Corporation
One Post Street, 34th Floor CA94104 SAN FRANCISCO US
TANDBERG INNOVATION AS
Postboks 1570 Vika 0118 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 916637195
Your reference: TM69189NO00-/THH
  • Organization name:
  • Organization form:
  • Industry:
  • Organization address:
     

Source: The Brønnøysund Register Centre
  • 2015.10.19 EM 014690531

Status history

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Registered Prior letter or first partial refusal performed and revoked
Pending Second and later examination letter exists
Pending Letter on formal errors
Pending Formal checks performed
Pending New application created

Correspondence

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing Oversendelse reg. brev
09-01 AltUt sending Oversendelse reg. brev
Incoming, AR168052527 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
08-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
08-02 Main letter Hovedbrev
Outgoing Fristforlengelse i varemerkesøknad
07-01 AltUt sending Fristforlengelse i varemerkesøknad
Incoming, AR158615326 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
06-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
06-02 Main letter Hovedbrev
Outgoing Realitetsbrev i søknad
05-01 AltUt sending Realitetsbrev i søknad
Incoming, AR145336610 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
04-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
04-02 Main letter Hovedbrev
Outgoing Realitetsbrev i søknad
03-01 AltUt sending Realitetsbrev i søknad
Incoming, AR119489225 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-02 Power of attorney Fullmakt
Incoming, AR119250510 Søknadsskjema Varemerke
01-01 TM Application form Søknadsskjema Varemerke
01-02 Color image as attachment Figurmerke

Payment due:

Next renewal/annual fee:

Payment history:

List of payments
Description / Invoice number Paid date Amount Status
31515466 2015.11.26 8900 Tandberg Innovation AS Paid
This economic overview may lack information, particularly for older cases, for reimbursements, international trademarks and international designs.
Chapters without data are removed. Document created: 12.08.2020 01:21:38