Forrige treff 1 Neste treff
Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket BUDALSTOLEN
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
Ikke i kraft Endelig henlagt Søker/innehaver har ikke begjært gjenopptakelse og/eller svart innen fristen
Søknadsnummer 201508742
Inngitt
Prioritet Ingen
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Ordmerke i standard font
Merket er i farger Nei
Vare/tjeneste (Nice klasser) 20
Søker BUDAL BYGDEUTVIKLING (NO)
Fullmektig Ingebrigt Dragset (NO)
20
Stoler (seter).

BUDAL BYGDEUTVIKLING
c/o Ingebrigt Dragset, K.O. Thornæs' veg 14 7033 TRONDHEIM NO ( TRONDHEIM kommune, SØR-TRØNDELAG fylke )

Org.nummer: 999649637
  • Foretaksnavn:
  • Foretaksform:
  • Næring:
  • Forretningsadresse:
     

Kilde: Brønnøysundregistrene
Ingebrigt Dragset
K.O. Thornæs' veg 14 7033 TRONDHEIM NO ( TRONDHEIM kommune, SØR-TRØNDELAG fylke )
Referanse på sak: -

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Endelig henlagt Søker/innehaver har ikke begjært gjenopptakelse og/eller svart innen fristen
Henlagt Søker/innehaver har ikke svart innen fristen. Frist for gjenopptakelse løper.
Under behandling Andre/senere realitetsuttalelse
Under behandling Første realitetsuttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Endelig Henleggelse
06-01 AltUt-sending Endelig Henleggelse
Utgående TM Henlagt varemerke, manglende svar
05-01 AltUt-sending TM Henlagt varemerke, manglende svar
Utgående Realitetsbrev i søknad
04-01 AltUt-sending Realitetsbrev i søknad
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-02 Annet dokument Vedlegg
03-03 Fullmakt og erklæring Fullmakt-erklæring
Utgående Realitetsbrev i søknad
02-01 AltUt-sending Realitetsbrev i søknad
Innkommende, AR111808648 Søknadsskjema Varemerke
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema Varemerke
01-02 Tilleggsskjema for varer og tjenester Tilleggsskjema for varer og tjenester
01-03 Annet dokument Vedlegg til søknad om rettigheter til varemerket Budalstolen

Til betaling:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Status
31510348 2015.08.10 2900 Ingebrigt Dragset Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.