Forrige treff 1 Neste treff
Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket step2web
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft Registrert Uten forutgående uttalelse
Søknadsnummer 201507917
Inngitt
Prioritet Ingen
Registreringsnr 283883
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Ordmerke i standard font
Merket er i farger Nei
Vare/tjeneste (Nice klasser) 09, 41, 42
Søker STEP2WEB AS (NO)
Innehaver STEP2WEB AS (NO)
09
Applikasjoner, nedlastbare dataprogrammer (software) [nedlastbar programvare];dataprogrammer (software) [innregistrerte på databærere]; programvarer [innregistrerte EDB programmer, software].
41
Arrangering og ledelse av praktiske seminarer; digital bildebearbeidelse; instruksjon [opplæring]; organisering og ledelse av konferanser; organisering og ledelse av seminarer.
42
Applikasjonstjenester [ASP]; forsyning/fremskaffelse av dataprogramvare via et globalt nettverk; grafisk formgiving; installasjon av dataprogrammer; konsulenttjenester innen dataprogramvare; opprettelse og vedlikehold av websider for andre; outsourcing av IT-tjenester; programmering for datamaskiner; rådgivning ved design av websider; rådgivningstjenester innen IT; rådgivningstjenester innen datateknologi; softwaretjenester [SaaS]; utarbeidelse av dataprogrammer.

STEP2WEB AS
c/o Jonas Kulland, Oscarsgt.88 0256 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 913163702
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
STEP2WEB AS
c/o Jonas Kulland, Oscarsgt.88 0256 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 913163702
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Uten forutgående uttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Oversendelse reg. brev
03-01 AltUt-sending Oversendelse reg. brev
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Innkommende, AR110608262 Søknadsskjema Varemerke
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema Varemerke

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Status
31509565 2015.08.11 2900 STEP2WEB AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.