Forrige treff 1 Neste treff
Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket Hennessy PARADIS
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft Besluttet gjeldende Etter forutgående uttalelse (fullstendig BG)
Søknadsnummer 201506286
Notifikasjonsdato
Prioritet 2014.12.24 FR 14 4 144 517
Registreringsnr 1248225
Int. registrert , 1248225
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper
Sakstype Internasjonal registrering hvor Norge er utpekt
Merkekategori Varemerke
Type merke Tredimensjonalt merke
Merket er i farger Ja
Vare/tjeneste (Nice klasser) 21, 32, 33
Figurative elementer (Wien klasser) 19.07.01
Søker Société Jas Hennessy & Co. (FR)
Innehaver Société Jas Hennessy & Co. (FR)
Fullmektig ZACCO NORWAY AS (NO)
21
Utensils and containers for household or kitchen use; bottles of glass, porcelain and earthenware; boxes, bowls, dishes, pots, saucers, cups of glass, porcelain and earthenware; cups of paper or plastic materials; drinking glasses; boxes of glass, porcelain and earthenware; decanters; cocktail stirrers; manual mixers (shakers); glass stoppers; ice buckets; ice molds; corkscrews; crystal (glassware); painted glassware; pipettes (wine tasters); menu card holders; bottle openers; pitchers; spouts; bottle pourers; wine bottle baskets; trays for domestic use, not of precious metal; tableware not of precious metal; dishes and plates of glass, porcelain and earthenware; perfume burners; perfume vaporizers; statues or figurines (statuettes) made of porcelain, terracotta or glass; unworked or semi-worked glass (except building glass); ornaments and decorative articles made of glass, porcelain and earthenware, namely: candy boxes, candlesticks, bowls, flower-pot covers, knife rests for the table, napkin rings, vases and flasks.
32
Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.
33
Alcoholic beverages (except beers); alcoholic cocktails.
Société Jas Hennessy & Co.
Rue de la Richonne 16100 COGNAC FR
Société Jas Hennessy & Co.
Rue de la Richonne 16100 COGNAC FR
ZACCO NORWAY AS
Postboks 2003 Vika 0125 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 982702887
Referanse på sak: T61503142NO00R LTM/IED
  • Foretaksnavn:
  • Foretaksform:
  • Næring:
  • Forretningsadresse:
     

Kilde: Brønnøysundregistrene
  • 2014.12.24 FR 14 4 144 517

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Besluttet gjeldende Etter forutgående uttalelse (fullstendig BG)
Under behandling Første realitetsuttalelse
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående SGPFAR
04-01 Brev UT SGPFAR
04-02 Brev UT SGPFAR
Innkommende, AR118823932 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-02 Hovedbrev Hovedbrev
03-03 Fullmakt Fullmakt og annet dokument
Utgående Madrid IN_REFEXO (word)
02-01 Brev UT Madrid IN_REFEXO (word)
Innkommende N201520_44.XML
01-01 MECA Origin Files N201520_44.XML

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:
Internasjonale varemerker fornyes via WIPO

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.