Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket Hennessy PARADIS
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft info Besluttet gjeldende Etter forutgående uttalelse (fullstendig BG) (sjekk også detaljer i saken)
Søknadsnummer 201506286
Notifikasjonsdato
Prioritet 2014.12.24 FR 14 4 144 517
Registreringsnr 1248225
Registrert internasjonalt , 1248225
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Sakstype Internasjonal registrering hvor Norge er utpekt
Merkekategori Varemerke
Type merke Tredimensjonalt merke
Merket er i farger Ja
Vare/tjeneste (Nice klasser) 21, 32, 33
Figurative elementer (Wien klasser) 19.07.01
Søker Société Jas Hennessy & Co. (FR)
Innehaver(e) Société Jas Hennessy & Co. (FR)
Fullmektig ZACCO NORWAY AS (NO)
21
Utensils and containers for household or kitchen use; bottles of glass, porcelain and earthenware; boxes, bowls, dishes, pots, saucers, cups of glass, porcelain and earthenware; cups of paper or plastic materials; drinking glasses; boxes of glass, porcelain and earthenware; decanters; cocktail stirrers; manual mixers (shakers); glass stoppers; ice buckets; ice molds; corkscrews; crystal (glassware); painted glassware; pipettes (wine tasters); menu card holders; bottle openers; pitchers; spouts; bottle pourers; wine bottle baskets; trays for domestic use, not of precious metal; tableware not of precious metal; dishes and plates of glass, porcelain and earthenware; perfume burners; perfume vaporizers; statues or figurines (statuettes) made of porcelain, terracotta or glass; unworked or semi-worked glass (except building glass); ornaments and decorative articles made of glass, porcelain and earthenware, namely: candy boxes, candlesticks, bowls, flower-pot covers, knife rests for the table, napkin rings, vases and flasks.
32
Beers; mineral and aerated waters and other non-alcoholic beverages; fruit beverages and fruit juices; syrups and other preparations for making beverages.
33
Alcoholic beverages (except beers); alcoholic cocktails.
Société Jas Hennessy & Co.
Rue de la Richonne 16100 COGNAC FR
Société Jas Hennessy & Co.
rue de la Richonne 16100 COGNAC FR
2 hendelser
  1. hendelse  
Patentstyrets saksnr. 2022/19993
Din referanse:   Levert  
Gjeldende status Avgjort

Avsender

WIPO/PCT
34, chemin des Colombettes P.O.box 18 1211 GENEVA 20 CH

Statushistorie for 2022/19993

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Forespørsel tatt til følge
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2022/19993

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Innkommende N202250_860 NEWNAME MAN
19-01 MECA Origin Files N202250_860 NEWNAME MAN
Innkommende N202250_859 NEWNAME MAN
18-01 MECA Origin Files N202250_859 NEWNAME MAN
Innkommende N202250_857 NEWNAME MAN
17-01 MECA Origin Files N202250_857 NEWNAME MAN
Innkommende N202250_856 NEWNAME MAN
16-01 MECA Origin Files N202250_856 NEWNAME MAN
Innkommende N202250_855 NEWNAME MAN
15-01 MECA Origin Files N202250_855 NEWNAME MAN
Innkommende N202250_854 NEWNAME MAN
14-01 MECA Origin Files N202250_854 NEWNAME MAN
Innkommende N202250_853 NEWNAME MAN
13-01 MECA Origin Files N202250_853 NEWNAME MAN
Innkommende N202250_852 NEWNAME MAN
12-01 MECA Origin Files N202250_852 NEWNAME MAN
Innkommende N202250_851 NEWNAME MAN
11-01 MECA Origin Files N202250_851 NEWNAME MAN
Innkommende N202250_850 NEWNAME MAN
10-01 MECA Origin Files N202250_850 NEWNAME MAN
Innkommende N202250_849 NEWNAME MAN
09-01 MECA Origin Files N202250_849 NEWNAME MAN
Innkommende N202250_848 NEWNAME MAN
08-01 MECA Origin Files N202250_848 NEWNAME MAN
Innkommende N202250_847 NEWNAME MAN
07-01 MECA Origin Files N202250_847 NEWNAME MAN
Innkommende N202250_846 NEWNAME MAN
06-01 MECA Origin Files N202250_846 NEWNAME MAN
Innkommende N202250_845 NEWNAME MAN
05-01 MECA Origin Files N202250_845 NEWNAME MAN
Innkommende N202250_844 NEWNAME MAN
04-01 MECA Origin Files N202250_844 NEWNAME MAN
Innkommende N202250_843 NEWNAME MAN
03-01 MECA Origin Files N202250_843 NEWNAME MAN
Innkommende N202250_842 NEWNAME MAN
02-01 MECA Origin Files N202250_842 NEWNAME MAN
Innkommende N202250_841 NEWNAME MAN
01-01 MECA Origin Files N202250_841 NEWNAME MAN
  2. hendelse  
Patentstyrets saksnr. 2022/04859
Din referanse:   Levert  
Gjeldende status Avgjort

Avsender

Wipo
34, chemin des Colombettes 1211 GENEVE CH

Statushistorie for 2022/04859

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Forespørsel tatt til følge
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2022/04859

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Innkommende N202211_833
35-01 MECA Origin Files N202211_833
Innkommende N202211_832
34-01 MECA Origin Files N202211_832
Innkommende N202211_831
33-01 MECA Origin Files N202211_831
Innkommende N202211_830
32-01 MECA Origin Files N202211_830
Innkommende N202211_829
31-01 MECA Origin Files N202211_829
Innkommende N202211_828
30-01 MECA Origin Files N202211_828
Innkommende N202211_827
29-01 MECA Origin Files N202211_827
Innkommende N202211_826
28-01 MECA Origin Files N202211_826
Innkommende N202211_825
27-01 MECA Origin Files N202211_825
Innkommende N202211_824
26-01 MECA Origin Files N202211_824
Innkommende N202211_823
25-01 MECA Origin Files N202211_823
Innkommende N202211_822
24-01 MECA Origin Files N202211_822
Innkommende N202211_821
23-01 MECA Origin Files N202211_821
Innkommende N202211_820
22-01 MECA Origin Files N202211_820
Innkommende N202211_819
21-01 MECA Origin Files N202211_819
Innkommende N202211_818
20-01 MECA Origin Files N202211_818
Innkommende N202211_817
19-01 MECA Origin Files N202211_817
Innkommende N202211_816
18-01 MECA Origin Files N202211_816
Innkommende N202211_815
17-01 MECA Origin Files N202211_815
Innkommende N202211_814
16-01 MECA Origin Files N202211_814
Innkommende N202211_813
15-01 MECA Origin Files N202211_813
Innkommende N202211_812
14-01 MECA Origin Files N202211_812
Innkommende N202211_811
13-01 MECA Origin Files N202211_811
Innkommende N202211_810
12-01 MECA Origin Files N202211_810
Innkommende N202211_809
11-01 MECA Origin Files N202211_809
Innkommende N202211_808
10-01 MECA Origin Files N202211_808
Innkommende N202211_807
09-01 MECA Origin Files N202211_807
Innkommende N202211_806
08-01 MECA Origin Files N202211_806
Innkommende N202211_805
07-01 MECA Origin Files N202211_805
Innkommende N202211_804
06-01 MECA Origin Files N202211_804
Innkommende N202211_803
05-01 MECA Origin Files N202211_803
Innkommende N202211_802
04-01 MECA Origin Files N202211_802
Innkommende N202211_801
03-01 MECA Origin Files N202211_801
Innkommende N202211_800
02-01 MECA Origin Files N202211_800
Innkommende N202211_799
01-01 MECA Origin Files N202211_799
ZACCO NORWAY AS
Postboks 488 0213 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 982702887
Din referanse: T61503142NO00R LTM/IED
  • Foretaksnavn:
  • Foretaksform:
  • Næring:
  • Forretningsadresse:
     

Kilde: Brønnøysundregistrene
  • 2014.12.24 FR 14 4 144 517

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Besluttet gjeldende Etter forutgående uttalelse (fullstendig BG)
Under behandling Første realitetsuttalelse
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Innkommende N202250_854 NEWNAME MAN
06-01 MECA Origin Files N202250_854 NEWNAME MAN
Innkommende N202211_830
05-01 MECA Origin Files N202211_830
Utgående SGPFAR
04-01 Brev UT SGPFAR
04-02 Brev UT SGPFAR
Innkommende, AR118823932 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-02 Hovedbrev Hovedbrev
03-03 Fullmakt Fullmakt og annet dokument
Utgående Madrid IN_REFEXO (word)
02-01 Brev UT Madrid IN_REFEXO (word)
Innkommende N201520_44.XML
01-01 MECA Origin Files N201520_44.XML

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:
Internasjonale varemerker fornyes via WIPO

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 30.11.2023 21:10:07