Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket Skarå & Dreyer
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft info Registrert Uten forutgående uttalelse
Søknadsnummer 201504466
Levert
Prioritet Ingen
Registreringsnr 282608
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Ordmerke
Merket er i farger Nei
Vare/tjeneste (Nice klasser) 06, 09, 35
Søker CREATIVE IDEAS ALEXANDER JOHNSEN (NO)
Innehaver(e) CREATIVE IDEAS ALEXANDER JOHNSEN (NO)
06
Klokker.
09
Solbriller.
35
Salg av motevarer.

CREATIVE IDEAS ALEXANDER JOHNSEN
Ulsholtveien 17 B 1053 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 986710299
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
CREATIVE IDEAS ALEXANDER JOHNSEN
Ulsholtveien 17 B 1053 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 986710299
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Uten forutgående uttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Oversendelse reg. brev
02-01 Via Altinn-sending Oversendelse reg. brev
Innkommende, AR101048644 Søknadsskjema Varemerke
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema Varemerke

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
31505289 expand_more 2015.05.15 2900 CREATIVE IDEAS ALEXANDER JOHNSEN Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 14.06.2024 14:07:28