Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket lingu
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft info Registrert Etter forutgående uttalelse
Søknadsnummer 201503182
Levert
Prioritet Ingen
Registreringsnr 286957
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Ordmerke
Merket er i farger Nei
Vare/tjeneste (Nice klasser) 38, 41
Søker LINGU NORGE AS (NO)
Innehaver(e) LINGU NORGE AS (NO)
38
Videokonferansetjenester.
41
Akademier [utdanning]. Skoletjenester [utdannelse]. Instruksjon [opplæring]. Undervisning. Oversettelsesvirksomhet.

LINGU NORGE AS
Madlaveien 10 4008 STAVANGER NO ( STAVANGER kommune, ROGALAND fylke )

Org.nummer: 912774031
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
LINGU NORGE AS
Madlaveien 10 4008 STAVANGER NO ( STAVANGER kommune, ROGALAND fylke )

Org.nummer: 912774031
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Etter forutgående uttalelse
Under behandling Beslutning om henleggelse er annullert
Henlagt Søker/innehaver har ikke svart innen fristen. Frist for gjenopptakelse løper.
Under behandling Første realitetsuttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Oversendelse reg. brev
11-01 Via Altinn-sending Oversendelse reg. brev
Utgående E-post
10-01 Brev UT E-post
Innkommende Hovedbrev e-post
09-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Hovedbrev e-post
09-02 Annet dokument Samtykkeerklæring for varemerke lingu
Innkommende Hovedbrev e-post
08-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Hovedbrev e-post
Utgående Varemerke Generelt Brev
07-01 Via Altinn-sending Varemerke Generelt Brev
Utgående E-post
05-01 Brev UT E-post
Utgående E-post til søker
04-01 Brev UT E-post til søker
Utgående TM Henlagt varemerke, manglende svar
03-01 Via Altinn-sending TM Henlagt varemerke, manglende svar
Innkommende Hovedbrev E-post
06-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Hovedbrev E-post
Utgående Realitetsbrev i søknad
02-01 Via Altinn-sending Realitetsbrev i søknad
Innkommende, AR93918642 Søknadsskjema Varemerke
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema Varemerke

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
31503622 expand_more 2015.04.16 2900 LINGU NORGE AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 14.06.2024 13:06:38