Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket bank norwegian
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft info Registrert Etter forutgående uttalelse (sjekk også detaljer i saken)
Søknadsnummer 201502895
Levert
Prioritet Ingen
Registreringsnr 283386
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Figurmerke eller kombinert merke
Merket er i farger Ja
Vare/tjeneste (Nice klasser) 09, 16, 35, 36
Figurative elementer (Wien klasser) 26.04.16
Søker Norwegian Brand Ltd. (IE)
Innehaver(e) Norwegian Brand Ltd. (IE)
Fullmektig ACAPO AS (NO)
Basis for int. søknad MP/NO2015258 info
09
Dataprogramvare; bankkort [kodede eller magnetiske].
16
Trykksaker; magasiner; tidsskrifter.
35
Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
36
Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom; bankvirksomhet; børsmeglervirksomhet; likviditetsstyring.
Norwegian Brand Ltd.
Ground Floor, Imbus House, Dublin Airport CO. DUBLIN IE
Norwegian Brand Ltd.
Ground Floor, Imbus House, Dublin Airport CO. DUBLIN IE
Patentstyrets saksnr. 2015/07533
Din referanse: TM41144NO00   Levert  
Gjeldende status Avgjort

Avsender

ACAPO AS
Edvard Griegs vei 1 5059 BERGEN NO ( BERGEN kommune, HORDALAND fylke )

Org.nummer: 915113737

Statushistorie for 2015/07533

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Forespørsel tatt til følge
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2015/07533

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående GH Forespørsel
02-01 Via Altinn-sending GH Forespørsel
Innkommende, AR105244927 Generell henvendelse
01-01 Generell henvendelse Generell henvendelse
01-02 Hovedbrev Liste over saker for Norwegian Brands Ltd
01-03 Overdragelse eller navne-/adresseendring Endringsskjema
ACAPO AS
Edvard Griegs vei 1 5059 BERGEN NO ( BERGEN kommune, HORDALAND fylke )

Org.nummer: 915113737
Din referanse: TM41350NO00
  • Foretaksnavn:
  • Foretaksform:
  • Næring:
  • Forretningsadresse:
     

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Etter forutgående uttalelse
Under behandling Første realitetsuttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Oversendelse reg. brev
04-01 Via Altinn-sending Oversendelse reg. brev
Innkommende, AR115542504 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-02 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående Realitetsbrev i søknad
02-01 Via Altinn-sending Realitetsbrev i søknad
Innkommende, AR92013146 Søknadsskjema Varemerke
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema Varemerke
01-02 Fullmakt Fullmakt
01-03 Figurmerker og bilder Figurmerke

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
31517609 expand_more 2015.12.04 800 Acapo AS Betalt
31503496 expand_more 2015.03.12 3650 Acapo AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 14.06.2024 14:13:03