Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket W
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft Besluttet gjeldende Uten forutgående uttalelse
Søknadsnummer 201412988
Notifikasjonsdato
Prioritet 2014.02.04 US 86183546
Registreringsnr 1221826
Int. registrert , 1221826
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper
Sakstype Internasjonal registrering hvor Norge er utpekt
Merkekategori Varemerke
Type merke Kombinert eller rent figurmerke
Merket er i farger Ikke angitt
Vare/tjeneste (Nice klasser) 09, 36, 38, 41, 42
Figurative elementer (Wien klasser) 21.01.14 01.05.23
Søker Wikimedia Foundation Inc (US)
Innehaver Wikimedia Foundation, Inc. (US)
09
Downloadable publications, namely, e-books in the nature of textbooks, manuals, and instructional media of others in the field of encyclopedic content.
36
Charitable fundraising services; fundraising services for the support of free knowledge and the sharing of educational content; providing grants for dissemination and promotion of free knowledge and educational content.
38
Electronic transmission of data and documents via the Internet and other databases; electronic transmission of text and multimedia; telecommunication services, namely, providing online electronic bulletin boards and messaging services for the transmission of messages among users concerning encyclopedia articles and the administration of an encyclopedia project; transmission of online-based information accessed via a visual reference, namely, a QR code or other visual code, via computer or mobile devices or any combination thereof, for purposes of sharing, distributing and providing historical, educational, and background information.
41
Educational services, namely, collecting, developing, and disseminating educational content under a free license or in the public domain; providing a collaboratively created and maintained online multilingual encyclopedia; providing online publications in the nature of articles, reference guides, brochures, and manuals on the use of and contribution to an online encyclopedia; educational services, namely, conferences and workshops about an online encyclopedia; arranging and conducting contests and incentive award programs for educational purposes.
42
Hosting an online website featuring open source technology that enables users to view, discuss, write, edit, contribute to, and maintain an online encyclopedia; computer services, namely, maintaining a website featuring an online encyclopedia.

The mark consists of a sphere, comprised of interlocking puzzle pieces, with several of the pieces at the top of the sphere missing; each puzzle piece contains one letter; these letters include the letter "W" as well as letters from various foreign-language alphabets.

Wikimedia Foundation Inc
149 New Montgomery Street, 3rd Floor CA94105 SAN FRANCISCO US
Wikimedia Foundation, Inc.
1 Montgomery Street, Suite 1600 CA94104 SAN FRANCISCO US
  • 2014.02.04 US 86183546

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Besluttet gjeldende Uten forutgående uttalelse
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Innkommende N201804_780.XML
06-01 MECA Origin Files N201804_780.XML
Innkommende N201643_458.XML
05-01 MECA Origin Files N201643_458.XML
Innkommende N201540_351.XML
04-01 MECA Origin Files N201540_351.XML
Utgående SGPOK
03-01 Brev UT SGPOK
03-02 Brev UT SGPOK
Utgående EXOK
02-01 Brev UT EXOK
02-02 Brev UT EXOK
Innkommende N201444_22.XML
01-01 MECA Origin Files N201444_22.XML

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:
Internasjonale varemerker fornyes via WIPO

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.