Key info that gives quick info on the case
Description Value
Database last updated
Trademark text MELKESJOKOLADE Et lite stykke Norge
Status
Legal status
Detailed status
In force Registered Direct to registration handling
Application number 201408299
Filed
Priority None
Registration number 278489
Registered
Published in the Norwegian Gazette
Registration expires
Case type National mark
Trademark category Trademark
Type of Mark Text and device Mark or purely figurative Mark
Trademark is in colour Yes
Goods/services (NICE class) 29, 30, 32
Figurative elements (Vienna class) 06.01.01 26.04.16
Applicant KRAFT FOODS NORGE INTELLECTUAL PROPERTY AS (NO)
Owner KRAFT FOODS NORGE INTELLECTUAL PROPERTY AS (NO)
Agent ADVOKATFIRMA DLA PIPER NORWAY DA (NO)
29
Melk og melkeprodukter, melkedrikker (dominert av melk), yoghurt, frossen yoghurt, milkshake, desserter og preparater for å lage desserter bestående av melkeprodukter.
30
Kakao; kakao- og sjokoladebaserte drikker og preparater for å lage slike drikker; sjokolade, ikke-medisinske konfektyrer, spesielt sjokoladekonfektyrer og sukkerkonfektyrer; kjeks, kjeksvarer, småkaker, kaker, bakverk, bakte varer og deigvarer; preparater laget av korn; spiseis, nemlig iskremprodukter, frosne konfektyrer og desserter; nedkjølte konfektyrer og desserter; smørbart sjokoladepålegg.
32
Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; saft og andre preparater til fremstilling av drikker.

KRAFT FOODS NORGE INTELLECTUAL PROPERTY AS
Johan Throne Holsts plass 1 0566 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 993191833
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre
KRAFT FOODS NORGE INTELLECTUAL PROPERTY AS
Johan Throne Holsts plass 1 0566 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 993191833
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre
ADVOKATFIRMA DLA PIPER NORWAY DA
Postboks 1364 Vika 0114 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 982216060
Your reference: FREIA-MELKESJOKOLADE
 • Organization name:
 • Organization form:
 • Industry:
 • Organization address:
   

Source: The Brønnøysund Register Centre

Status history

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Registered Direct to registration handling
Pending Formal checks performed
Pending New application created

Correspondence

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing Oversendelse reg. brev
02-01 AltUt sending Oversendelse reg. brev
Incoming, AR75122043 TM Application Form
01-01 TM Application form TM Application Form
01-02 Power of attorney Fullmakt
01-03 Color image as attachment MELKESJOKOLADE

Payment due:

Next renewal/annual fee:

Payment history:

List of payments
Description / Invoice number Paid date Amount Status
31409782 2014.08.07 2900 Advokatfirma DLA Piper Norway DA Paid
This economic overview may lack information, particularly for older cases, for reimbursements, international trademarks and international designs.
Chapters without data are removed. Document created: 03.08.2020 16:29:57