Forrige treff 10 Neste treff
Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket MELKESJOKOLADE Et lite stykke Norge
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft Registrert Uten forutgående uttalelse
Søknadsnummer 201408299
Inngitt
Prioritet Ingen
Registreringsnr 278489
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Kombinert eller rent figurmerke
Merket er i farger Ja
Vare/tjeneste (Nice klasser) 29, 30, 32
Figurative elementer (Wien klasser) 26.04.16 06.01.01
Søker Kraft Foods Norge Intellectual Property AS (NO)
Innehaver Kraft Foods Norge Intellectual Property AS (NO)
Fullmektig ADVOKATFIRMA DLA PIPER NORWAY DA (NO)
29
Melk og melkeprodukter, melkedrikker (dominert av melk), yoghurt, frossen yoghurt, milkshake, desserter og preparater for å lage desserter bestående av melkeprodukter.
30
Kakao; kakao- og sjokoladebaserte drikker og preparater for å lage slike drikker; sjokolade, ikke-medisinske konfektyrer, spesielt sjokoladekonfektyrer og sukkerkonfektyrer; kjeks, kjeksvarer, småkaker, kaker, bakverk, bakte varer og deigvarer; preparater laget av korn; spiseis, nemlig iskremprodukter, frosne konfektyrer og desserter; nedkjølte konfektyrer og desserter; smørbart sjokoladepålegg.
32
Mineralvann, kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; saft og andre preparater til fremstilling av drikker.
Kraft Foods Norge Intellectual Property AS
Johan Throne Holsts plass 1 0566 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )
Kraft Foods Norge Intellectual Property AS
Johan Throne Holsts plass 1 0566 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )
ADVOKATFIRMA DLA PIPER NORWAY DA
Postboks 1364 Vika 0114 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 982216060
Referanse på sak: FREIA-MELKESJOKOLADE
  • Foretaksnavn:
  • Foretaksform:
  • Næring:
  • Forretningsadresse:
     

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Uten forutgående uttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Oversendelse reg. brev
02-01 AltUt-sending Oversendelse reg. brev
Innkommende, AR75122043 TM Application Form
01-01 Søknadsskjema Varemerke TM Application Form
01-02 Fullmakt Fullmakt
01-03 Figurmerker og bilder MELKESJOKOLADE.jpg

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Status
31409782 2014.08.07 2900 Advokatfirma DLA Piper Norway DA Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.