Forrige treff 1 Neste treff
Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket mada
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft Registrert Uten forutgående uttalelse
Søknadsnummer 201404033
Inngitt
Prioritet Ingen
Registreringsnr 276841
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Kombinert eller rent figurmerke
Merket er i farger Nei
Vare/tjeneste (Nice klasser) 06, 42
Figurative elementer (Wien klasser) 27.05.13
Søker ASMERVIK & TRØNSDAL AS (NO)
Innehaver ASMERVIK & TRØNSDAL AS (NO)
06
Kunstgjenstander av uedle metaller.
42
Arkitekt, arkitekturkonsultasjoner.

ASMERVIK & TRØNSDAL AS
Bergsbakken 1 7052 TRONDHEIM NO ( TRONDHEIM kommune, SØR-TRØNDELAG fylke )

Org.nummer: 999306233
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
ASMERVIK & TRØNSDAL AS
Bergsbakken 1 7052 TRONDHEIM NO ( TRONDHEIM kommune, SØR-TRØNDELAG fylke )

Org.nummer: 999306233
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Uten forutgående uttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Oversendelse reg. brev
02-01 AltUt-sending Oversendelse reg. brev
Innkommende, AR67389794 TM Application Form
01-01 Søknadsskjema Varemerke TM Application Form
01-02 Figurmerker og bilder mada-logo.jpg
01-03 Hovedbrev Hovedbrev

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Status
31405094 2014.05.12 2900 ASMERVIK & TRØNSDAL AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.