Forrige treff 1 Neste treff
Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket Simcord
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft Besluttet gjeldende Uten forutgående uttalelse
Søknadsnummer 201315296
Notifikasjonsdato
Prioritet Ingen
Registreringsnr 1149097
Int. registrert , 1149097
Ytterligere utpekningsdato
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper
Sakstype Internasjonal registrering hvor Norge er utpekt
Merkekategori Varemerke
Type merke Ordmerke i standard font
Merket er i farger Nei
Vare/tjeneste (Nice klasser) 36, 42
Søker Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu Simcord (UA)
Innehaver Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu Simcord (UA)
36
Brokerage; capital investments; clearing, financial; electronic funds transfer; exchanging money; financial analysis; financial consultancy; financial information; financial management; stock exchange quotations.
42
Computer programming; computer software consultancy; computer software design; computer system analysis; computer system design; conversion of data or documents from physical to electronic media; data conversion of computer programs and data [not physical conversion]; maintenance of computer software; rental of computer software; updating of computer software.

The word SIMCORD is a short name of the company which is the applicant.

Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu Simcord
vul. Otakara Yarosha, 18 61045 KHARKIV UA
Tovarystvo z obmezhenoiu vidpovidalnistiu Simcord
vul. Otakara Yarosha, 18 61045 KHARKIV UA

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Besluttet gjeldende Uten forutgående uttalelse
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående SGPOK
03-01 Brev UT SGPOK
03-02 Brev UT SGPOK
Utgående EXOK
02-01 Brev UT EXOK
02-02 Brev UT EXOK
Innkommende N201349_228.XML
01-01 MECA Origin Files N201349_228.XML

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:
Internasjonale varemerker fornyes via WIPO

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.