Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket T 3-T BYGG AS
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft info Registrert Uten forutgående uttalelse
Søknadsnummer 201312103
Levert
Prioritet Ingen
Registreringsnr 273940
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Figurmerke eller kombinert merke
Merket er i farger Ja
Vare/tjeneste (Nice klasser) 37
Figurative elementer (Wien klasser) 07.01.24 27.99.20
Søker 3-T BYGG AS (NO)
Innehaver(e) 3-T BYGG AS (NO)
37
Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet.

3-T BYGG AS
Lyngveien 14 1911 FLATEBY NO ( ENEBAKK kommune, AKERSHUS fylke )

Org.nummer: 876624532
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
3-T BYGG AS
Lyngveien 14 1911 FLATEBY NO ( ENEBAKK kommune, AKERSHUS fylke )

Org.nummer: 876624532
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Uten forutgående uttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående VM Varsel om betaling av fornyelse (3321) (VM201312103)
03-01 Brev UT VM Varsel om betaling av fornyelse (3321) (VM201312103)
Utgående Oversendelse reg. brev
02-01 Brev UT Oversendelse reg. brev
Innkommende, AR52205994 TM Application Form
01-01 Søknadsskjema Varemerke TM Application Form
01-02 Figurmerker og bilder Logo med tekst 3tbygg

Til betaling:

Beskrivelse Forfallsdato Beløp Status
Fornyelse expand_less Ikke betalt
Fornyelsesavgift varemerke 2600,0 Forsinkelsesavgift varemerke 550,0 Antall registrerte klasser:1 Totalbeløp 3150,0 Gå til betaling Opprinnelig betalingsfrist var

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
31313397 expand_more 2013.10.18 2600 3-T BYGG AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 30.11.2023 21:53:45