Forrige treff 7 Neste treff
Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket Merket er en figur
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
Under behandling Under behandling Saksbehandlingen er stilt i bero
Søknadsnummer 201303786
Inngitt
Prioritet Ingen
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Kombinert eller rent figurmerke
Merket er i farger Ja
Vare/tjeneste (Nice klasser) 09, 42
Figurative elementer (Wien klasser) 02.07.25 22.05.01 06.03.01
Søker Oslo Kommune Munchmuseet (NO)
Fullmektig ADVOKATFIRMAET GRETTE AS (NO)
Basis for int. søknad MP/NO2013132
09
Dataprogramvare; herunder dataprogramvare, programvare, applikasjon, programvareapplikasjon; dataprogramvare, programvare, applikasjon, programvareapplikasjon for interaktiv og virtuell bildefremvisning; dataprogramvare, programvare, applikasjon, programvareapplikasjon til bruk ved audio guide.
42
Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; design og utvikling av dataprogrammer; herunder design og utvikling av dataprogramvare, programvareapplikasjoner og applikasjon; design og utvikling av dataprogramvare, programvare, programvareapplikasjoner og applikasjoner for interaktive og virtuell bildefremvisning; design og utvikling av dataprogramvare, programvare, programvareapplikasjoner og applikasjoner til bruk ved audio guide.
Oslo Kommune Munchmuseet
Postboks 2823 Tøyen 0653 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )
ADVOKATFIRMAET GRETTE AS
Postboks 1397 Vika 0114 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 820203542
Referanse på sak: 310155-534
  • Foretaksnavn:
  • Foretaksform:
  • Næring:
  • Forretningsadresse:
     

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Under behandling Saksbehandlingen er stilt i bero
Under behandling Første realitetsuttalelse
Under behandling Saksbehandlingen er gjenopptatt
Henlagt Søker/innehaver har ikke betalt innen fristen. Frist for gjenopptakelse løper.
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående TM SUSPENSION
19-01 Brev UT TM SUSPENSION
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
18-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
18-02 Hovedbrev Hovedbrev
18-03 Hovedbrev E-post
Utgående Fristforlengelse i varemerkesøknad
17-01 Brev UT Fristforlengelse i varemerkesøknad
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
16-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
16-02 Hovedbrev Hovedbrev
16-03 Hovedbrev E-post
Utgående Fristforlengelse i varemerkesøknad
15-01 Brev UT Fristforlengelse i varemerkesøknad
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
14-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
14-02 Hovedbrev E-post
14-03 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående Fristforlengelse i varemerkesøknad
13-01 Brev UT Fristforlengelse i varemerkesøknad
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
12-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
12-02 Hovedbrev Hovedbrev
12-03 Hovedbrev E-post
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
11-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
11-02 Hovedbrev E-post
11-03 Hovedbrev Hovedbrev
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
10-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
10-02 Hovedbrev Hovedbrev e-post
10-03 Hovedbrev Hovedbrev og fullmakt
Utgående Realitetsbrev i søknad
09-01 Brev UT Realitetsbrev i søknad
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
08-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
08-02 Hovedbrev E-post
08-03 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående Oversendelse av protest
07-01 Brev UT Oversendelse av protest
Utgående Protest: Info til innvender om mottat protest
06-01 Brev UT Protest: Info til innvender om mottat protest
Utgående TM Henlagt varemerke, manglende svar
04-01 Brev UT TM Henlagt varemerke, manglende svar
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
05-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
05-02 Hovedbrev E-post
05-03 Annet dokument Annet dokument
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-03 Tilleggsskjema for varer og tjenester Tilleggsskjema for varer og tjenester
02-04 Figurmerker og bilder Figurmerker og bilder
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-03 Figurmerker og bilder Figurmerker og bilder
03-04 Tilleggsskjema for varer og tjenester Tilleggsskjema for varer og tjenester
Innkommende Søknadsskjema Varemerke
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema Varemerke
01-02 Hovedbrev E-post
01-03 Hovedbrev Søknadsskjema og vf og bilde

Til betaling:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Status
31306796 2013.06.03 500 Advokatfirmaet Grette AS Betalt
31304534 2013.05.13 2600 Advokatfirmaet Grette AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.