Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket Blodsmak
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft Registrert Uten forutgående uttalelse
Søknadsnummer 201210307
Inngitt
Prioritet Ingen
Registreringsnr 268636
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Ordmerke i standard font
Merket er i farger Nei
Vare/tjeneste (Nice klasser) 41
Søker BLODSMAK SPORTSKLUBB (NO)
Innehaver BLODSMAK SPORTSKLUBB (NO)
41
Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter.

BLODSMAK SPORTSKLUBB
Kastellhagen 2 1176 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 998724341
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
BLODSMAK SPORTSKLUBB
Kastellhagen 2 1176 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 998724341
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Uten forutgående uttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Oversendelse reg. brev
02-01 Brev UT Oversendelse reg. brev
Innkommende TM Application Form
01-01 Søknadsskjema Varemerke TM Application Form

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Status
31212042 2012.10.11 2600 BLODSMAK SPORTSKLUBB Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.