Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket TEKNO ODIN
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft Registrert Rettigheten opprettholdt etter innsigelse (vml § 29 annet ledd), administrativ overprøving eller annet (sjekk også detaljer i saken)
Søknadsnummer 201208121
Inngitt
Prioritet Ingen
Registreringsnr 267967
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Ordmerke i standard font
Merket er i farger Nei
Vare/tjeneste (Nice klasser) 31, 35, 41, 44
Søker Supertraver AS (NO)
Innehaver Supertraver AS (NO)
Fullmektig ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN BEDRIFTSIDRETTSLAG BERGEN (NO)
31
Levende dyr; hester.
35
Annonse- og reklamevirksomhet; markedsføringsvirksomhet; salg av hester; salg av profileringsartikler og reklameprodukter.
41
Opplæringsvirksomhet; kulturelle og sportslige aktiviteter; veddeløps- og travløpstjenester; utgivelse av tekster (andre enn reklametekster).
44
Oppdrett og avl av hester og andre dyr; dyrestell.

Supertraver AS
Bustølvegen 35 5918 FREKHAUG NO ( MELAND kommune, HORDALAND fylke )

Org.nummer: 997940180
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
Supertraver AS
Bustølvegen 35 5918 FREKHAUG NO ( MELAND kommune, HORDALAND fylke )

Org.nummer: 997940180
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN BEDRIFTSIDRETTSLAG BERGEN
Postboks 43 Nygårdstangen 5838 BERGEN NO ( BERGEN kommune, HORDALAND fylke )

Org.nummer: 913228278
Referanse på sak: 17966
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
Innsigelsesnummer 2012/10087
Innsigelsesdato
Gjeldende status Avgjort

Innsiger


DET NORSKE TRAVSELSKAP
Postboks 194 Økern 0510 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 957524524
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie for 2012/10087

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Innsigelsen er forkastet
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2012/10087

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående OP09: Oversendelse med avgjørelse
15-01 Brev UT OP09: Oversendelse med avgjørelse
15-02 Vedlegg IAIN07V - Avgjørelse - innsigelse, nasjonal_400763
Utgående OP09: Oversendelse med avgjørelse
14-01 Brev UT OP09: Oversendelse med avgjørelse
14-02 Vedlegg IAIN07V - Avgjørelse - innsigelse, nasjonal_400763
Utgående Opp til avgjørelse
13-01 Brev UT Opp til avgjørelse
Utgående Opp til avgjørelse
12-01 Brev UT Opp til avgjørelse
Utgående Generelt brev
11-01 Brev UT Generelt brev
Utgående Generelt brev
10-01 Brev UT Generelt brev
Innkommende Hovedbrev E-post
09-01 Hovedbrev Hovedbrev E-post
09-02 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
09-03 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående Bekreftelse
07-01 Brev UT Bekreftelse
Utgående Oversendelse
06-01 Brev UT Oversendelse
Innkommende Innehavers første svar
08-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Innehavers første svar
08-02 Annet dokument Registreringsbrev fra Patentstyret
Innkommende Innehavers første svar
05-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Innehavers første svar
05-02 Annet dokument Brav fra Patentstyret ang registrering
Utgående Oversendelse
04-01 Brev UT Oversendelse
Innkommende Fullmakt fra innehaver
03-01 Fullmakt Fullmakt fra innehaver
Utgående Bekreftelse
02-01 Brev UT Bekreftelse
Innkommende Nytt overprøvningskrav (OP)
01-01 Nytt overprøvningskrav (OP) Nytt overprøvningskrav (OP)
01-02 Annet dokument Annet dokument

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Rettigheten opprettholdt etter innsigelse (vml § 29 annet ledd), administrativ overprøving eller annet
Registrert Innsigelse innkommet og under behandling
Registrert Uten forutgående uttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Oversendelse reg. brev
05-01 Brev UT Oversendelse reg. brev
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
04-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
04-02 Fullmakt Fullmakt
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
03-03 Tilleggsskjema for varer og tjenester Tilleggsskjema for varer og tjenester
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-03 Tilleggsskjema for varer og tjenester Tilleggsskjema for varer og tjenester
Innkommende Søknadsskjema Varemerke
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema Varemerke
01-02 Tilleggsskjema for varer og tjenester Tilleggsskjema for varer og tjenester

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Status
31209660 2012.09.03 3250 Norsk Patentbyrå AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.