Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket Appear
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft info Registrert Fornyet (sjekk også detaljer i saken)
Søknadsnummer 201200680
Levert
Prioritet Ingen
Registreringsnr 277648
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Ordmerke
Merket er i farger Nei
Vare/tjeneste (Nice klasser) 09, 38, 42
Søker Appear TV AS (NO)
Innehaver(e) Appear AS (NO)
Fullmektig Roschier Advokatbyrå AB (SE)
Basis for int. søknad MP/NO2016168 info
09
Apparater til overføring og gjengivelse av lyd og bilder; databærere; databehandlingsutstyr.
38
Telekommunikasjon.
42
Design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; ingeniørvirksomhet; dataprogrammeringsvirksomhet.

Appear TV AS
Postboks 8 Lilleaker 0216 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 986942033
  • Foretaksnavn:
  • Foretaksform:
  • Næring:
  • Forretningsadresse:
     

Kilde: Brønnøysundregistrene
Appear AS
Lilleakerveien 2B 0283 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )
Patentstyrets saksnr. 2021/12169
Din referanse: Rebecca Huselius   Levert  
Gjeldende status Avgjort

Avsender

Roschier Advokatbyrå AB
Box 7358 10390 STOCKHOLM SE

Statushistorie for 2021/12169

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Forespørsel tatt til følge
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2021/12169

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående GH Forespørsel
02-01 Via Altinn-sending GH Forespørsel
Innkommende Generell henvendelse
01-01 Generell henvendelse Generell henvendelse
01-02 Annet dokument Kunngjøring - Brønnøysundregistrene
Roschier Advokatbyrå AB
Box 7358 10390 STOCKHOLM SE
Din referanse: -
Patentstyrets saksnr. 2021/01758
Din referanse: Lina Carlsson   Levert  
Gjeldende status Avgjort

Avsender

Roschier Advokatbyrå AB
Box 7358 10390 STOCKHOLM SE

Statushistorie for 2021/01758

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Forespørsel tatt til følge
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2021/01758

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående GH Forespørsel
02-01 Via Altinn-sending GH Forespørsel
Innkommende Generell henvendelse
01-01 Generell henvendelse Generell henvendelse
01-02 Fullmakt PoA Appear TV AS Trademarks in Norway

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Fornyet
Registrert Melding om ugyldighets- eller slettelsessøksmål er mottatt.
Registrert Etter forutgående uttalelse
Under behandling Saksbehandlingen er stilt i bero
Under behandling Første realitetsuttalelse
Under behandling Første realitetsuttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående VM Varsel om betaling av fornyelse (3321) (VM201200680)
21-01 Via Altinn-sending VM Varsel om betaling av fornyelse (3321) (VM201200680)
Utgående Bekreftelse mottatt melding om søksmål
20-01 Brev UT Bekreftelse mottatt melding om søksmål
Innkommende Melding om søksmål
19-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Melding om søksmål
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
18-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående Oversendelse reg. brev
17-01 Brev UT Oversendelse reg. brev
Utgående Protest: Info til innvender om registrering
16-01 Brev UT Protest: Info til innvender om registrering
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
15-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående TM SUSPENSION
14-01 Brev UT TM SUSPENSION
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
13-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
12-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
12-02 Hovedbrev Hovedbrev e-post
12-03 Hovedbrev Hovedbrev
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
11-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
10-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
10-02 Hovedbrev Hovedbrev
10-03 Hovedbrev Hovedbrev E-post
Utgående Realitetsbrev i søknad
09-01 Brev UT Realitetsbrev i søknad
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
07-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
08-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
08-02 Hovedbrev Hovedbrev
08-03 Hovedbrev Hovedbrev og samtykke
Utgående Realitetsbrev i søknad
06-01 Brev UT Realitetsbrev i søknad
Utgående Protest: oversendelse til søker
05-01 Brev UT Protest: oversendelse til søker
Utgående Protest: oversendelse til søker
04-01 Brev UT Protest: oversendelse til søker
Utgående Protest: Info til innvender om mottat protest
03-01 Brev UT Protest: Info til innvender om mottat protest
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-02 Annet dokument Annet dokument
02-03 Annet dokument Annet dokument
Innkommende Søknadsskjema VM (TM Form)
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema VM (TM Form)
01-02 Tilleggsskjema for varer og tjenester Tilleggsskjema for varer og tjenester
01-03 Annet dokument Annet dokument

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
Fornyelsesavgift varemerke 2022.01.13 2600 Rebecca Huselius Betalt og godkjent
31614094 expand_more 2016.09.01 800 Appear TV AS Betalt
31201225 expand_more 2012.02.27 2600 Appear TV AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 14.06.2024 14:22:30