Key info that gives quick info on the case
Description Value
Database last updated
Trademark text
Status
Legal status
Detailed status
In force Registered Prior letter or first partial refusal performed and revoked
Application number 201109737
Filed
Priority None
Registration number 271342
Registered
Published in the Norwegian Gazette
Registration expires
Case type National mark
Trademark category Trademark
Type of Mark Text and device Mark or purely figurative Mark
Trademark is in colour Yes
Goods/services (NICE class) 08, 11, 21, 29, 30, 32, 36, 38, 39, 40, 41, 42
Figurative elements (Vienna class) 24.13.01
Applicant Celesio AG (DE)
Owner Celesio AG (DE)
Agent ZACCO NORWAY AS (NO)
08
Hammere av tre; spader, mortere.
11
Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; filtere for drikkevann; vannfiltreringsutstyr; vannrenseutstyr og -maskineri; bløtgjøring av vann og installasjoner hertil; vannsteriliseringsapparater; destillere; luftfuktere for sentralvarmeradiatorer.
21
Glassvarer, porselen og keramikk (ikke opptatt i andre klasser); hagehansker, husholdningshansker, hansker til polering laget av gummi eller av gummierstatninger.
29
Dietetiske næringsmidler for ikke-medisinske formål på basis av fett, fettsyrer tilsatt vitaminer, mineraler, sporelementer, enten enkeltvis eller i kombinasjon, så langt det inngår i klasse 29; konserverte, tørkete og kokte frukter og grønnsaker for ikke-medisinske formål på basis av frukt- eller vegetabilske konsentrater; næringssupplementer for ikke-medisinske formål på basis av proteiner, fett, fettsyrer tilsatt vitaminer, mineraler, sporelementer, enten enkeltvis eller i kombinasjon.
30
Dietetiske næringsmidler for ikke-medisinske formål basert på karbohydrater, dietetiske fibre med tillegg av vitaminer, mineraler, sporelementer, enten enkeltvis eller i kombinasjon, så langt det inngår i klasse 30; kaffe, te og drikker basert på te, urter, krydder, honning, gjær, og gjærpreparater i tablettform, ikke for medisinske formål; bordsalt; kornpreparater, frokostblandinger; konfektyrer, krydder; urter; søtsaker, spesielt søtsaker I figurativ form; kakaoprodukter, sjokolade, melkesjokolade, sjokoladeplater, praliner; sukker; glukose for næringsmiddelkonsumpsjon; sukkertøystenger, sukkertøy; fruktgeleer (konfektyrer); fruktsauser; gummibjørner (konfektyrer), fruktgummi og frukttyggegummi (konfektyrer); lakris (konfektyrer); lakrispinner (konfektyrer); søtsaker; karameller, mintpastiller, pastiller; bakverk, kaker og små kaker spesielt små butterdeigskaker, småkaker, kaker, makroner, mandelkonfektyrer, kjeks, riskaker, vafler, kavringer; iskrem; marsipan; popkorn; blancmange; tyggegummi, ikke for medisinske formål.
32
Dietetiske drikker for ikke-medisinske formål, så fremt det inngår i klasse 32; energidrikker; mineralvann og kullsyreholdig vann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer, spesielt fruktnektarer; grønnsaksjuicer (drikkevarer); saft og andre ikke-alkoholholdige produkter for å lage drikkevarer.
36
Forsikringer; finansrådgivningstjenester; ledelse og leasing av finansandeler, interesser i selskaper og andre finansielle investeringer; deltagelse og ervervelse av selskaper internt og eksternt, så frem det inngår i klasse 36; finansrådgivning for franchise konsept.
38
Telekommunikasjonsvirksomhet; kringkasting av fjernsynsprogrammer, radio og radioprogrammer; nyhetsbyråtjenester; tilveiebringe telekommunikasjonsforbindelser til et globalt computernettverk; tilveiebringe tilgang til et computernettverk; elektroniske kommunikasjoner; utleie av utstyr til beskjedoverføring; utleie av telekommunikasjonsutstyr; sende beskjeder av alle slag til internettadresser (webbeskjedsending); e-mailtjenester; telekommunikasjonsvirksomhet ved bruk av plattformer og portaler på internett; tilveiebringe internett chatterom; tilveiebringe tilgang til innholdet på internett sider; tilveiebringe tilgang til databaser; utleie av tilgangstid til databaser; tilveiebringe tilgang til søkemotorer på internett.
39
Logistikk tjenester i transportsektoren; kontroll av innkommende og utgående varer og mottak av varer innen transportsystem; lagring av varer; pakking og lagring av varer; lagerhusstyring (inkludert i klasse 39), spesielt inventarkontroll; kunderelatert samling av varer (plukking) innen transport logistikk; avlossing av last; lagerhusutleie; tjenester til et spedisjonsfirma, unntatt kunde klarering av varer for tredjemenn; levering av varer ved postordre; kurertjenester; informasjon på internett vedrørende varebevegelse og lokalisering av varer; utleie av lagerbygninger.
40
Behandling av materialer for bestilling for tredjemenn.
41
Sportslige og kulturelle aktiviteter; ledelse av forestillinger, ledelse av utstillinger for kulturelle formål; kringkastingsunderholdning; informasjon om forestillinger (underholdning); produksjon av bidrag til radio- og TV-kringkasting, av filmer og videoer og andre video- eller audioprogrammer av underholdnings-typen; produksjon av TV-forestillinger på Internet; redigeringsstøtte av nettsider, nemlig redigering av manuskript for publisering på Internett, unntatt for salgsfremmende formål; innsamling av tekster, unntatt for salgsfremmende tekster brukt for informasjons-CD¿er; redigeringstjenester; publisering av bøker, aviser og tidsskrifter innen området franchisekonsepter.
42
Oppdatering, installasjon og vedlikehold av computer og database software; konsulentvirksomhet vedrørende computere; gjenoppretting av computer data; installasjon av dataprogrammer; kopiering av dataprogrammer; utleie av computer software; vedlikehold av dataprogrammer og software; utleie av databehandlingsapparater og -innretninger; teknisk ytelseskontroll og analyse av nettverksdrift, ikke opptatt i andre klasser; implementering av dataprogrammer i nettverk; konfigurering av computernettverk ved software; sikkerhetstjenester for beskyttelse mot ulovlig nettverkstilgang; opprettelse av software for Internet-portaler og Internet-plattformer; design og vedlikehold av websider for tredjemenn; teknisk prosjektledelse på IT-området; utleie av computer software; utleie av databehandlings apparater; utleie av webservere; utleie og vedlikehold av lagringsplasser for bruk som websider for tredjemenn (webhotell);konfigurering av computernettverk ved software; elektronisk datalagring; lagring av data i computer databaser; tilveiebringelse eller leasing av elektroniske lagringsplasser (webhotell) på Internet; styling (industridesign); redigering, formatering og overføring av data til tomme CD'er (premastering); oppgradering, installasjon, vedlikehold og oppdatering av database-software; teknisk rådgivning for franchisekonsepter.
Celesio AG
Neckartalstrasse 155 70376 STUTTGART DE
Celesio AG
Neckartalstrasse 155 70376 STUTTGART DE
ZACCO NORWAY AS
Postboks 2003 Vika 0125 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Org. number: 982702887
Your reference: T61102411NO00 / TTJ/IVI
  • Organization name:
  • Organization form:
  • Industry:
  • Organization address:
     

Source: The Brønnøysund Register Centre

Status history

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Registered Prior letter or first partial refusal performed and revoked
Pending Second and later examination letter exists
Pending First letter of examination exists
Pending Formal checks performed
Pending New application created

Correspondence

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Outgoing Oversendelse reg. brev
09-01 AltUt sending Oversendelse reg. brev
Incoming Korrespondanse (hoved dok)
08-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (hoved dok)
08-02 Main letter E-post
08-03 Main letter Hovedbrev, fullmakt og Annet dokument
Outgoing Realitetsbrev i søknad
07-01 AltUt sending Realitetsbrev i søknad
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
06-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
06-02 Other document Annet dokument
Incoming Korrespondanse (hoved dok)
05-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (hoved dok)
05-02 Main letter E-post
05-03 Main letter Hovedbrev og Annet dokument
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
04-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Outgoing Realitetsbrev i søknad
03-01 AltUt sending Realitetsbrev i søknad
Incoming Korrespondanse (hoved dok)
02-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (hoved dok)
02-03 Additional list of goods and services Tilleggsskjema for varer og tjenester
02-04 Color image as attachment Figurmerker og bilder
02-05 Color image as attachment Figurmerker og bilder(cropped) - 2
Incoming Søknadsskjema VM (TM Form)
01-01 TM Application form Søknadsskjema VM (TM Form)
01-03 Additional list of goods and services Tilleggsskjema for varer og tjenester
01-04 Color image as attachment Figurmerker og bilder
01-05 Trademark picture Figurmerker og bilder(cropped) - 1

Payment due:

Next renewal/annual fee:

Payment history:

List of payments
Description / Invoice number Paid date Amount Status
31110713 2011.09.07 14300 Zacco Norway AS Paid
This economic overview may lack information, particularly for older cases, for reimbursements, international trademarks and international designs.
Chapters without data are removed. Document created: 03.08.2020 10:54:22