Forrige treff 4 Neste treff
Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket Cryptzone
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft Registrert Rettigheten opprettholdt etter innsigelse (vml § 29 annet ledd), administrativ overprøving eller annet (sjekk også detaljer i saken)
Søknadsnummer 201013309
Inngitt
Prioritet Ingen
Registreringsnr 260025
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Ordmerke i standard font
Merket er i farger Nei
Vare/tjeneste (Nice klasser) 09, 16, 35, 38, 42
Søker Jussystemer AS (NO)
Innehaver Jussystemer AS (NO)
Fullmektig Stray Vyrje & Co DA Advokatfirma (NO)
09
Dataprogrammer og software.
16
Trykksaker, instruksjons- og undervisningsmateriell.
35
Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
38
Telekommunikasjonsvirksomhet; mobiltelefontjenester, herunder kommunikasjon via mobiltelefoner og andre håndholdte datamaskiner; overføring av samtaleinformasjon og beskjeder fra mobiltelefoner til datamaskiner og fra datamaskiner til mobiltelefoner.
42
Design og utvikling av dataprogrammer og software; konsultasjonsvirksomhet og brukerstøttetjenester vedr dataprogrammer og software; vedlikehold, oppdatering og installasjon av dataprogrammer og software; programmering for datamaskiner; design av computersystemer; utleie av dataprogrammer og software.
Jussystemer AS
Inkognitogaten 33 B 0256 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )
Jussystemer AS
Inkognitogaten 33 B 0256 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )
Stray Vyrje & Co DA Advokatfirma
Postboks 520 Skøyen 0214 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )
Referanse på sak: 115174-2
Klagenemndas saksnummer 16/00208 Patentstyrets saksnummer 2016/00457
Inngitt
Gjeldende status Avgjort

Kravstiller


TANDBERG INNOVATION AS
Postboks 1570 Vika 0118 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 916637195
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Kravstillers fullmektig


TANDBERG INNOVATION AS
Postboks 1570 Vika 0118 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 916637195
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie for 2016/00457

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Opphevet helt/delvis Patentstyrets avgjørelse
Under behandling Oversendt til Klagenemnda
Under behandling Behandling av klagen i Patentstyret
Under behandling Mulig klage innlevert

Korrespondanse for 2016/00457

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Innkommende Avgjørelse KFIR
04-01 Hovedbrev Avgjørelse KFIR
Innkommende E-post fra KFIR
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) E-post fra KFIR
Utgående Oversendelse
02-01 AltUt-sending Oversendelse
Innkommende, AR168090487 Nytt overprøvningskrav (OP) KFIR
01-01 Nytt overprøvningskrav (OP) Nytt overprøvningskrav (OP) KFIR
01-02 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 19.pdf
01-03 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 20.pdf
01-04 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 21.pdf
01-05 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 17.pdf
01-06 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 22.pdf
01-07 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 18.pdf
01-08 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 14.pdf
01-09 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 9.pdf
01-10 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 10.pdf
01-11 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 11.pdf
01-12 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 15.pdf
01-13 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 16.pdf
01-14 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 13.pdf
01-15 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 32.pdf
01-16 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 31.pdf
01-17 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 30.pdf
01-18 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 2.2.pdf
01-19 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 33.pdf
01-20 Hovedbrev Hovedbrev
01-22 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 27.pdf
01-23 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 24.pdf
01-24 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 23.pdf
01-25 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 28.pdf
01-26 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 25.pdf
01-27 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 26.pdf
01-28 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 12.pdf
01-29 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 2.9.pdf
01-30 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 2.10.pdf
01-31 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 2.pdf
01-32 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 4.1.pdf
01-33 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 3.pdf
01-34 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 2.8.pdf
01-35 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 2.7.pdf
01-36 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 2.3.pdf
01-37 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 1.pdf
01-38 Fullmakt Fullmakt
01-39 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 2.6.pdf
01-40 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 2.5.pdf
01-41 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 2.4.pdf
01-42 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 7.3.pdf
01-43 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 7.1.pdf
01-44 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 5.pdf
01-45 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 8.pdf
01-46 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 7.pdf
01-47 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 7.2.pdf
01-48 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 6.pdf
01-49 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 4.4.pdf
01-50 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 4.3.pdf
01-51 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 4.2.pdf
01-52 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 4.pdf
01-53 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 4.6.pdf
01-54 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 4.5.pdf
Patentstyrets saksnummer 2016/00148
Administrativ overprøving
Inngitt
Gjeldende status Avgjort

Kravstiller

CRYPTZONE NORTH AMERICA INC.
130 Turner Street, Suite 610 MA02453 WALTHAM US

Kravstillers fullmektig


TANDBERG INNOVATION AS
Postboks 1570 Vika 0118 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 916637195
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie for 2016/00148

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Høyere instans har forkastet kravet om administrativ begrensning eller overprøving
Avgjort Avgjørelsen er påklaget til høyere instans
Avgjort Kravet om administrativ begrensning eller overprøving har delvis ført frem
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2016/00148

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående OP09: Oversendelse med avgjørelse
33-01 Brev UT OP09: Oversendelse med avgjørelse
33-02 Vedlegg IAAO10V - Adm Overprøving VM nasjonal protokoll_725795
Utgående OP09: Oversendelse med avgjørelse
32-01 AltUt-sending OP09: Oversendelse med avgjørelse
32-02 Vedlegg IAAO10V - Adm Overprøving VM nasjonal protokoll_725795
Innkommende, AR161191923 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
31-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
31-02 Hovedbrev Hovedbrev
Innkommende, AR156231089 Korrespondanse (Hovedbrev inn)
30-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
30-02 Annet dokument Jussystemer AS - Cryptzone NA - prosesskriv 02.07.16.pdf
Utgående Generelt brev
29-01 Brev UT Generelt brev
Utgående Generelt brev
28-01 AltUt-sending Generelt brev
28-02 Vedlegg Ytterligere dokumentasjon innehaver
Utgående Generelt brev
25-01 Brev UT Generelt brev
25-02 Vedlegg Tandbergs Hovedbrev
25-03 Vedlegg Ytterligere dokumentasjon
Utgående Generelt brev
24-01 AltUt-sending Generelt brev
Innkommende, AR155622328 Altinndokument
27-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Altinndokument
27-02 Hovedbrev Ytterligere dokumentasjon kravstiller, Tandbergs
Innkommende, AR155597349 Altinndokument
26-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Altinndokument
26-02 Hovedbrev Ytterligere dokumentasjon innehaver
Utgående Generelt brev
22-01 Brev UT Generelt brev
Utgående Generelt brev
21-01 AltUt-sending Generelt brev
21-02 Vedlegg 7Ytterligere dokumentasjon innehaver, Stray
21-03 Vedlegg L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 1.pdf
21-04 Vedlegg L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 2.pdf
21-05 Vedlegg L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 3.pdf
Innkommende, AR155239420 ALtinndokument
23-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) ALtinndokument
23-02 Hovedbrev Ytterligere dokumentasjon
Innkommende, AR155046361 Altinndokument
20-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Altinndokument
20-02 Hovedbrev 7Ytterligere dokumentasjon innehaver, Stray
Utgående Generelt brev
19-01 Brev UT Generelt brev
19-02 Vedlegg L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 2.pdf
19-03 Vedlegg Ytterligere dokumentasjon innsiger, Tandbergs
19-04 Vedlegg L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 3.pdf
19-05 Vedlegg L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 1.pdf
Utgående Generelt brev
18-01 AltUt-sending Generelt brev
Innkommende, AR149569892 Altinndokument
17-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Altinndokument
17-02 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 2.pdf
17-03 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 3.pdf
17-04 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 1.pdf
17-05 Hovedbrev Ytterligere dokumentasjon innsiger, Tandbergs
Utgående Generelt brev
16-01 Brev UT Generelt brev
Utgående Generelt brev
15-01 AltUt-sending Generelt brev
15-02 Vedlegg Saksomk.+svar innehaver, Stray
Innkommende, AR149191816 Altinndokument
14-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Altinndokument
14-02 Hovedbrev Saksomk.+svar innehaver, Stray
Utgående Opp til avgjørelse
13-01 AltUt-sending Opp til avgjørelse
13-02 Vedlegg Hovedbrev med vedlegg
Utgående Opp til avgjørelse
12-01 Brev UT Opp til avgjørelse
Innkommende, AR147514109 Stray Vyrje Korrespondanse (Hovedbrev inn)
11-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Stray Vyrje Korrespondanse (Hovedbrev inn)
11-02 Hovedbrev Hovedbrev med vedlegg
Utgående Oversendelse
10-01 AltUt-sending Oversendelse
Utgående Oversendelse
09-01 Brev UT Oversendelse
09-02 Vedlegg prosesskriv 2. mai 2016 - bilag 6.pdf
09-03 Vedlegg Kravstillers andre uttalelse, Tandbergs
09-04 Vedlegg prosesskriv 2. mai 2016 - bilag 5.pdf
09-05 Vedlegg Hovedbrev
09-06 Vedlegg prosesskriv 2. mai 2016 - bilag 4.pdf
09-07 Vedlegg prosesskriv 2. mai 2016 - bilag 3.pdf
09-08 Vedlegg prosesskriv 2. mai 2016 - bilag 1.pdf
09-09 Vedlegg prosesskriv 2. mai 2016 - bilag 2.pdf
Innkommende, AR146161861 Kravstillers andre uttalelse, Tandbergs
08-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Kravstillers andre uttalelse, Tandbergs
08-02 Annet dokument prosesskriv 2. mai 2016 - bilag 6.pdf
08-03 Annet dokument prosesskriv 2. mai 2016 - bilag 5.pdf
08-04 Annet dokument prosesskriv 2. mai 2016 - bilag 4.pdf
08-05 Annet dokument prosesskriv 2. mai 2016 - bilag 3.pdf
08-06 Annet dokument prosesskriv 2. mai 2016 - bilag 1.pdf
08-07 Hovedbrev Hovedbrev
08-08 Annet dokument prosesskriv 2. mai 2016 - bilag 2.pdf
Utgående Oversendelse
07-01 Brev UT Oversendelse
Utgående Oversendelse
06-01 AltUt-sending Oversendelse
06-02 Vedlegg Innehavers første uttalelse, Stray Vyrje
Innkommende, AR143684878 Altinndokument
05-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Altinndokument
05-02 Hovedbrev Innehavers første uttalelse, Stray Vyrje
Innkommende Fullmakt innehaver, Stray Vyrje
04-01 Fullmakt Fullmakt innehaver, Stray Vyrje
Utgående Bekreftelse
03-01 AltUt-sending Bekreftelse
Utgående Oversendelse av krav
02-01 Brev UT Oversendelse av krav
02-02 Vedlegg L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 7.pdf
02-03 Vedlegg L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 9.pdf
02-04 Vedlegg L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 5.pdf
02-05 Vedlegg L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 10.pdf
02-06 Vedlegg L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 6.pdf
02-07 Vedlegg L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 8.pdf
02-08 Vedlegg Nytt overprøvningskrav (OP)
02-09 Vedlegg L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 3.pdf
02-10 Vedlegg Tandberg Hovedbrev
02-11 Vedlegg L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 2.pdf
02-12 Vedlegg L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 1.pdf
Innkommende, AR142229700 Nytt overprøvningskrav (OP)
01-01 Nytt overprøvningskrav (OP) Nytt overprøvningskrav (OP)
01-02 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 8.pdf
01-03 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 9.pdf
01-04 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 7
01-05 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 5.pdf
01-06 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 6.pdf
01-07 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 3.pdf
01-08 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 4.pdf
01-09 Hovedbrev Tandberg Hovedbrev
01-10 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 10.pdf
01-11 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 1.pdf
01-12 Annet dokument L32791NO00 CRYPTZONE - bilag 2.pdf

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Rettigheten opprettholdt etter innsigelse (vml § 29 annet ledd), administrativ overprøving eller annet
Registrert Krav om administrativ overprøving innkommet og under behandling
Registrert Uten forutgående uttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Oversendelse reg. brev
02-01 Brev UT Oversendelse reg. brev
Innkommende Søknadsskjema VM (TM Form)
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema VM (TM Form)
01-02 Fullmakt Fullmakt
01-03 Annet dokument Annet dokument
01-05 Tilleggsskjema for varer og tjenester Tilleggsskjema for varer og tjenester

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Status
31100104 2011.01.07 3600 Stray Vyrje & Co DA Advokatfirma Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.