Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket MAARUD POTETGULL
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft Registrert Etter forutgående uttalelse
Søknadsnummer 201009372
Inngitt
Prioritet Ingen
Registreringsnr 260083
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Kombinert eller rent figurmerke
Merket er i farger Ja
Vare/tjeneste (Nice klasser) 29, 30
Figurative elementer (Wien klasser) 19.03.05 08.07.05
Søker Estrella Maarud Brands AB (SE)
Innehaver Estrella AB (SE)
Fullmektig BRYN AARFLOT AS (NO)
29
Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; yoghurt og frossen yoghurt; spiselige oljer og fett; tomatpuré og tomatjuice (for matlaging; snacksprodukter basert på poteter, grønnsaker eller frukt; ristede, stekte, tørkede og krydrede nøtter.
30
Kaffe, kaffeekstrakter, kaffeerstatning, te, kakao, inkludert drikker derav; sukker og naturlige søtningsmidler; mel og næringsmidler tilvirket av korn, frokostcerealer, pasta og andre deIgprodukter, nemlig pizzaer, piroger, paier, brød, konditorvarer og godsaker, inkludert sjokoladeprodukter og godterier; is, yoghurtis, frosset yoghurt og is; salt, sennep, ketshup, eddik,, sauser (smakstilsetninger, krydder, snacksprodukter i form av pop corn og maischips samt snacksprodukter basert på mais, ris, korn, rug eller bakverk.
Estrella Maarud Brands AB
Angereds Storåsväg 42480 ANGERED SE
Estrella AB
Angereds Storåsväg 42480 ANGERED SE
BRYN AARFLOT AS
Stortingsgata 8 0161 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 979993269
Referanse på sak: -
  • Foretaksnavn:
  • Foretaksform:
  • Næring:
  • Forretningsadresse:
     

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Etter forutgående uttalelse
Under behandling Første realitetsuttalelse
Under behandling Første realitetsuttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Oversendelse reg. brev
05-01 AltUt-sending Oversendelse reg. brev
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
04-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
04-02 Fullmakt Fullmakt
04-03 Annet dokument Annet dokument
04-05 Tilleggsskjema for varer og tjenester Tilleggsskjema for varer og tjenester
Utgående Realitetsbrev i søknad
03-01 AltUt-sending Realitetsbrev i søknad
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
02-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
02-03 Tilleggsskjema for varer og tjenester Tilleggsskjema for varer og tjenester
02-04 Figurmerker og bilder Figurmerker og bilder
Innkommende Søknadsskjema VM (TM Form)
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema VM (TM Form)
01-03 Tilleggsskjema for varer og tjenester Tilleggsskjema for varer og tjenester
01-04 Figurmerker og bilder Figurmerker og bilder
01-05 Varemerkebilde Figurmerker og bilder(cropped) - 1

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Status
31011097 2010.09.24 2300 Zacco Norway AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.