Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket fucking rockstar
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
Ikke i kraft info Registrering opphørt Ikke fornyet
Søknadsnummer 201009097
Levert
Prioritet Ingen
Registreringsnr 258564
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Figurmerke eller kombinert merke
Merket er i farger Nei
Vare/tjeneste (Nice klasser) 25
Figurative elementer (Wien klasser) 02.09.14
Søker FETSTIL.NO DA (NO)
Innehaver(e) FETSTIL.NO DA (NO)
25
Klær, fottøy, hodeplagg.
FETSTIL.NO DA
Postboks 213 0323 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )
FETSTIL.NO DA
Postboks 213 0323 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrering opphørt Ikke fornyet
Registrert Uten forutgående uttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
09-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående VM Påminnelse om ikke betalt fornyelse (3327)
08-01 Brev UT VM Påminnelse om ikke betalt fornyelse (3327)
Utgående VM Varsel om betaling av fornyelse (3321) (VM201009097)
07-01 Brev UT VM Varsel om betaling av fornyelse (3321) (VM201009097)
Utgående Oversendelse reg. brev
06-01 Brev UT Oversendelse reg. brev
Utgående e-mail
05-01 Brev UT e-mail
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
04-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
04-02 Figurmerker og bilder Figurmerker og bilder
04-03 Hovedbrev Hovedbrev
Utgående Generelt Brev
03-01 Brev UT Generelt Brev
Utgående Generelt Brev
02-01 Brev UT Generelt Brev
Innkommende TM Application Form
01-01 Søknadsskjema Varemerke TM Application Form
01-02 Figurmerker og bilder fckingrockstar
01-03 Varemerkebilde fckingrockstar.jpg(cropped) - 1

Til betaling:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
31010746 expand_more 2010.10.07 2300 FETSTIL.NO DA Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 25.05.2024 03:50:17