Forrige treff 10 Neste treff
Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket Merket er en figur
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft Besluttet gjeldende Etter forutgående uttalelse (delvis BG)
Søknadsnummer 201003101
Notifikasjonsdato
Prioritet Ingen
Registreringsnr 1031242
Int. registrert , 1031242
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper
Sakstype Internasjonal registrering hvor Norge er utpekt
Merkekategori Varemerke
Type merke Kombinert eller rent figurmerke
Merket er i farger Ja
Vare/tjeneste (Nice klasser) 25
Figurative elementer (Wien klasser) 09.09.01
Bruk/innarbeidelse Ja Beslutningen om å gi rettsvern i Norge er basert på innarbeidelse av merket.
Søker Christian Louboutin (FR)
Innehaver Christian Louboutin (FR)
Fullmektig ZACCO NORWAY AS (NO)
25
High-heeled shoes for women.
Farge:Red - Pantone number 18.1663TP. , The mark consists of the coulour red (Pantone No. 18.1663TP) applied to the sole of a shoe as shown in the representation (the outline of the shoe is not part of the mark but is intended only to show the placement of the mark).

The mark consists of the colour red (Pantone No. 18.1663TP) applied to the sole of a shoe as shown in the representation (the outline of the shoe is not part of the mark it is for illustration only).

Christian Louboutin
1 rue Volney 75002 PARIS FR
Christian Louboutin
1 rue Volney 75002 PARIS FR
ZACCO NORWAY AS
Postboks 2003 Vika 0125 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 982702887
Referanse på sak: T61003105NO00R TMS/IED
  • Foretaksnavn:
  • Foretaksform:
  • Næring:
  • Forretningsadresse:
     

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Besluttet gjeldende Etter forutgående uttalelse (delvis BG)
Under behandling Andre/senere realitetsuttalelse om delvis nektelse i int. utpekning
Under behandling Første realitetsuttalelse
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Innkommende N201848_286.xml
17-01 MECA Origin Files N201848_286.xml
Innkommende N201412_185.XML
16-01 MECA Origin Files N201412_185.XML
Innkommende N201242_430.XML
15-01 MECA Origin Files N201242_430.XML
Utgående SGPFAR Partial grant
14-01 Brev UT SGPFAR Partial grant
14-02 Brev UT SGPFAR Partial grant
Utgående Madrid In - send batch letters (PUB)
13-01 Brev UT Madrid In - send batch letters (PUB)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
12-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
Utgående Madrid Inn realitetsskriv (word)
11-01 AltUt-sending Madrid Inn realitetsskriv (word)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
10-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
10-02 Hovedbrev Hovedbrev
10-03 Annet dokument Annet dokument
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
09-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
09-02 Annet dokument Annet dokument
09-03 Annet dokument Annet dokument
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
08-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
08-02 Hovedbrev Hovedbrev
08-03 Hovedbrev Hovedbrev
08-04 Annet dokument Annet dokument
Utgående Madrid In - send batch letters (PLO)
07-01 Brev UT Madrid In - send batch letters (PLO)
Utgående Madrid IN Fristforlengelse
06-01 AltUt-sending Madrid IN Fristforlengelse
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
05-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
04-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
Innkommende N201028_234.xml
03-01 MECA Origin Files N201028_234.xml
Utgående Madrid IN_REFEXO (word)
02-01 Brev UT Madrid IN_REFEXO (word)
Innkommende N201010_040.xml
01-01 MECA Origin Files N201010_040.xml

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:
Internasjonale varemerker fornyes via WIPO

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.