Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft info Besluttet gjeldende Fornyet (sjekk også detaljer i saken)
Søknadsnummer 201003101
Notifikasjonsdato
Prioritet Ingen
Registreringsnr 1031242
Registrert internasjonalt , 1031242
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Sakstype Internasjonal registrering hvor Norge er utpekt
Merkekategori Varemerke
Type merke Figurmerke eller kombinert merke
Merket er i farger Ja
Vare/tjeneste (Nice klasser) 25
Figurative elementer (Wien klasser) 09.09.01
Bruk/innarbeidelse Ja Beslutningen om å gi rettsvern i Norge er basert på innarbeidelse av merket. info
Søker Christian Louboutin (FR)
Innehaver(e) CLERMON ET ASSOCIES (FR)
Fullmektig ZACCO NORWAY AS (NO)
25
High-heeled shoes for women.
Patentstyrets saksnr. 2014/03721
Din referanse:   Levert  
Gjeldende status Avgjort

Avsender

Wipo
34, chemin des Colombettes 1211 GENEVE CH

Statushistorie for 2014/03721

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Forespørsel tatt til følge
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2014/03721

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Innkommende N201412_185.XML
01-01 MECA Origin Files N201412_185.XML
Farge: Red - Pantone number 18.1663TP. , The mark consists of the coulour red (Pantone No. 18.1663TP) applied to the sole of a shoe as shown in the representation (the outline of the shoe is not part of the mark but is intended only to show the placement of the mark).

The mark consists of the colour red (Pantone No. 18.1663TP) applied to the sole of a shoe as shown in the representation (the outline of the shoe is not part of the mark it is for illustration only).

Christian Louboutin
1 rue Volney 75002 PARIS FR
CLERMON ET ASSOCIES
83 rue de Tocqueville 75017 PARIS FR
6 hendelser
  1. hendelse  
Patentstyrets saksnr. 2022/04904
Din referanse:   Levert  
Gjeldende status Avgjort

Avsender

Wipo
34, chemin des Colombettes 1211 GENEVE CH

Statushistorie for 2022/04904

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Forespørsel tatt til følge
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2022/04904

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Innkommende N202211_1500
08-01 MECA Origin Files N202211_1500
Innkommende N202211_1499
07-01 MECA Origin Files N202211_1499
Innkommende N202211_1498
06-01 MECA Origin Files N202211_1498
Innkommende N202211_1497
05-01 MECA Origin Files N202211_1497
Innkommende N202211_1496
04-01 MECA Origin Files N202211_1496
Innkommende N202211_1495
03-01 MECA Origin Files N202211_1495
Innkommende N202211_1494
02-01 MECA Origin Files N202211_1494
Innkommende N202211_1493
01-01 MECA Origin Files N202211_1493
  2. hendelse  
Patentstyrets saksnr. 2021/09208
Din referanse:   Levert  
Gjeldende status Avgjort

Avsender

Wipo
34, chemin des Colombettes 1211 GENEVE CH

Statushistorie for 2021/09208

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Forespørsel tatt til følge
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2021/09208

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Innkommende N202123_1328
07-01 MECA Origin Files N202123_1328
Innkommende N202123_1327
06-01 MECA Origin Files N202123_1327
Innkommende N202123_1326
05-01 MECA Origin Files N202123_1326
Innkommende N202123_1325
04-01 MECA Origin Files N202123_1325
Innkommende N202123_1324
03-01 MECA Origin Files N202123_1324
Innkommende N202123_1323
02-01 MECA Origin Files N202123_1323
Innkommende N202123_1322
01-01 MECA Origin Files N202123_1322
  3. hendelse  
Patentstyrets saksnr. 2019/15543
Din referanse:   Levert  
Gjeldende status Avgjort

Avsender

Wipo
34, chemin des Colombettes 1211 GENEVE CH

Statushistorie for 2019/15543

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Forespørsel tatt til følge
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2019/15543

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Innkommende N201948_380
05-01 MECA Origin Files N201948_380
Innkommende N201948_379
04-01 MECA Origin Files N201948_379
Innkommende N201948_376
03-01 MECA Origin Files N201948_376
Innkommende N201948_375
02-01 MECA Origin Files N201948_375
Innkommende N201948_353
01-01 MECA Origin Files N201948_353
  4. hendelse  
Patentstyrets saksnr. 2019/13715
Din referanse:   Levert  
Gjeldende status Avgjort

Avsender

Wipo
34, chemin des Colombettes 1211 GENEVE CH

Statushistorie for 2019/13715

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Forespørsel tatt til følge
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2019/13715

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Innkommende N201943_412
05-01 MECA Origin Files N201943_412
Innkommende N201943_411
04-01 MECA Origin Files N201943_411
Innkommende N201943_408
03-01 MECA Origin Files N201943_408
Innkommende N201943_407
02-01 MECA Origin Files N201943_407
Innkommende N201943_384
01-01 MECA Origin Files N201943_384
  5. hendelse  
Patentstyrets saksnr. 2018/16667
Din referanse:   Levert  
Gjeldende status Avgjort

Avsender

Wipo
34, chemin des Colombettes 1211 GENEVE CH

Statushistorie for 2018/16667

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Forespørsel tatt til følge
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2018/16667

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Innkommende N201848_290.xml
05-01 MECA Origin Files N201848_290.xml
Innkommende N201848_289.xml
04-01 MECA Origin Files N201848_289.xml
Innkommende N201848_286.xml
03-01 MECA Origin Files N201848_286.xml
Innkommende N201848_285.xml
02-01 MECA Origin Files N201848_285.xml
Innkommende N201848_263.xml
01-01 MECA Origin Files N201848_263.xml
  6. hendelse  
Patentstyrets saksnr. 2012/03123
Din referanse:   Levert  
Gjeldende status Avgjort

Avsender

Wipo
34, chemin des Colombettes 1211 GENEVE CH

Statushistorie for 2012/03123

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Forespørsel tatt til følge
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2012/03123

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Innkommende N201242_430.XML
02-01 MECA Origin Files N201242_430.XML
Innkommende N201242_429.XML
01-01 MECA Origin Files N201242_429.XML
ZACCO NORWAY AS
Postboks 488 0213 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 982702887
Din referanse: T61003105NO00R TMS/IED
  • Foretaksnavn:
  • Foretaksform:
  • Næring:
  • Forretningsadresse:
     

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Besluttet gjeldende Fornyet
Besluttet gjeldende Etter forutgående uttalelse (delvis BG)
Under behandling Andre/senere realitetsuttalelse om delvis nektelse i int. utpekning
Under behandling Første realitetsuttalelse
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Innkommende N202211_1495
22-01 MECA Origin Files N202211_1495
Innkommende N202123_1324
21-01 MECA Origin Files N202123_1324
Innkommende N202006_1033
20-01 MECA Origin Files N202006_1033
Innkommende N201948_376
19-01 MECA Origin Files N201948_376
Innkommende N201943_408
18-01 MECA Origin Files N201943_408
Innkommende N201848_286.xml
17-01 MECA Origin Files N201848_286.xml
Innkommende N201412_185.XML
16-01 MECA Origin Files N201412_185.XML
Innkommende N201242_430.XML
15-01 MECA Origin Files N201242_430.XML
Utgående SGPFAR Partial grant
14-01 Brev UT SGPFAR Partial grant
14-02 Brev UT SGPFAR Partial grant
Utgående Madrid In - send batch letters (PUB)
13-01 Brev UT Madrid In - send batch letters (PUB)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
12-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
Utgående Madrid Inn realitetsskriv (word)
11-01 Via Altinn-sending Madrid Inn realitetsskriv (word)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
10-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
10-02 Hovedbrev Hovedbrev
10-03 Annet dokument Annet dokument
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
09-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
09-02 Annet dokument Annet dokument
09-03 Annet dokument Annet dokument
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
08-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
08-02 Hovedbrev Hovedbrev
08-03 Hovedbrev Hovedbrev
08-04 Annet dokument Annet dokument
Utgående Madrid In - send batch letters (PLO)
07-01 Brev UT Madrid In - send batch letters (PLO)
Utgående Madrid IN Fristforlengelse
06-01 Via Altinn-sending Madrid IN Fristforlengelse
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
05-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
04-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
Innkommende N201028_234.xml
03-01 MECA Origin Files N201028_234.xml
Utgående Madrid IN_REFEXO (word)
02-01 Brev UT Madrid IN_REFEXO (word)
Innkommende N201010_040.xml
01-01 MECA Origin Files N201010_040.xml

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:
Internasjonale varemerker fornyes via WIPO

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 18.07.2024 06:00:28