Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket laminette
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft Registrert Uten forutgående uttalelse
Søknadsnummer 201000643
Inngitt
Prioritet Ingen
Registreringsnr 255299
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Ordmerke i standard font
Merket er i farger Nei
Vare/tjeneste (Nice klasser) 20
Søker TJOFLAAT AS (NO)
Innehaver DystheDesign AS (NO)
Fullmektig ZACCO NORWAY AS (NO)
20
Møbler, speil, billedrammer, varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast.

TJOFLAAT AS
Postboks 120 Skøyen 0212 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 989481045
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
DystheDesign AS
Brekketunet 23 1349 RYKKINN NO ( BÆRUM kommune, AKERSHUS fylke )
ZACCO NORWAY AS
Postboks 2003 Vika 0125 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 982702887
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Uten forutgående uttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Oversendelse reg. brev
02-01 Brev UT Oversendelse reg. brev
Innkommende TM Application Form
01-01 Søknadsskjema Varemerke TM Application Form

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Status
31001128 2010.03.01 2300 TJOFLAAT AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.