Forrige treff 1 Neste treff
Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket POTETGULL
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
Under behandling Registrert Melding om ugyldighets- eller slettelsessøksmål er mottatt.
Søknadsnummer 200910255
Inngitt
Prioritet Ingen
Registreringsnr 254745
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Ordmerke i standard font
Merket er i farger Nei
Vare/tjeneste (Nice klasser) 29
Søker Estrella Maarud Brands AB (SE)
Innehaver Estrella AB (SE)
Fullmektig Bryn Aarflot AS (NO)
29
Snackprodukter basert på poteter.
Angereds Storåsväg 42480 ANGERED SE
Angereds Storåsväg 42480 ANGERED SE
Postboks 449 Sentrum 0104 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 979993269
Referanse på sak: -
  • Foretaksnavn:
  • Foretaksform:
  • Næring:
  • Forretningsadresse:
     

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Melding om ugyldighets- eller slettelsessøksmål er mottatt.
Registrert Etter forutgående uttalelse
Under behandling Første realitetsuttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Innkommende Dom fra Oslo tingrett
10-01 Annet dokument Dom fra Oslo tingrett
Innkommende Brev fra Oslo tingrett
09-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Brev fra Oslo tingrett
Utgående Oversendelse reg. brev
08-01 AltUt-sending Oversendelse reg. brev
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
07-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
Utgående Oversendelse reg. brev
06-01 AltUt-sending Oversendelse reg. brev
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
05-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
05-02 Fullmakt Fullmakt
05-03 Annet dokument Annet dokument
Utgående Realitetsbrev i søknad
04-01 AltUt-sending Realitetsbrev i søknad
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
03-02 Fullmakt Fullmakt
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
02-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
02-02 Tilleggsskjema for varer og tjenester Tilleggsskjema for varer og tjenester
Innkommende Søknadsskjema VM (TM Form)
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema VM (TM Form)
01-02 Annet dokument Annet dokument
01-03 Tilleggsskjema for varer og tjenester Tilleggsskjema for varer og tjenester

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Status
30916843 2009.10.19 2300 Zacco Norway AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, internasjonale varemerker og internasjonale design.