Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket POTETGULL
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
Ikke i kraft info Registrering opphevet Kjent ugyldig ved domstolsavgjørelse (sjekk også detaljer i saken)
Søknadsnummer 200910255
Levert
Prioritet Ingen
Registreringsnr 254745
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Ordmerke
Merket er i farger Nei
Vare/tjeneste (Nice klasser) 29
Søker Estrella Maarud Brands AB (SE)
Innehaver(e) Estrella AB (SE)
Fullmektig BRYN AARFLOT AS (NO)
29
Snackprodukter basert på poteter.
Patentstyrets saksnr. 2015/08129
Din referanse: 533779/KSS/SOL   Levert  
Gjeldende status Avgjort

Avsender

BRYN AARFLOT AS
Stortingsgata 8 0161 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 979993269

Statushistorie for 2015/08129

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Forespørsel tatt til følge
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2015/08129

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående GH Forespørsel
02-01 Via Altinn-sending GH Forespørsel
Innkommende, AR106188811 Generell henvendelse
01-01 Generell henvendelse Generell henvendelse
01-02 Fullmakt Fullmakt
Estrella Maarud Brands AB
Angereds Storåsväg 42480 ANGERED SE
Estrella AB
Angereds Storåsväg 42480 ANGERED SE
2 hendelser
  1. hendelse  
Patentstyrets saksnr. 2017/00623
Din referanse: Anne-Christin Roth   Levert  
Gjeldende status Avgjort

Avsender

BRYN AARFLOT AS
Stortingsgata 8 0161 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 979993269

Statushistorie for 2017/00623

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Forespørsel tatt til følge
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2017/00623

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående GH Forespørsel
02-01 Via Altinn-sending GH Forespørsel
Innkommende Generell henvendelse
01-01 Generell henvendelse Generell henvendelse
01-02 Annet dokument Liste for endringer
01-03 Annet dokument Merger_Estrella Maarud Brands AB
01-04 Fullmakt Fullmakt
  2. hendelse  
Patentstyrets saksnr. 2015/14158
Din referanse:   Levert  
Gjeldende status Avgjort

Avsender

BRYN AARFLOT AS
Stortingsgata 8 0161 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 979993269

Statushistorie for 2015/14158

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Forespørsel tatt til følge
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2015/14158

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående GH Forespørsel
02-01 Via Altinn-sending GH Forespørsel
Innkommende Generell henvendelse
01-01 Generell henvendelse Generell henvendelse
01-02 Fullmakt Fullmakt
01-03 Hovedbrev Liste over forekomster til endringen
BRYN AARFLOT AS
Stortingsgata 8 0161 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 979993269
Din referanse: -
  • Foretaksnavn:
  • Foretaksform:
  • Næring:
  • Forretningsadresse:
     

Kilde: Brønnøysundregistrene
Patentstyrets saksnr. 2015/14158
Din referanse:   Levert  
Gjeldende status Avgjort

Avsender

BRYN AARFLOT AS
Stortingsgata 8 0161 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 979993269

Statushistorie for 2015/14158

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Forespørsel tatt til følge
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2015/14158

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående GH Forespørsel
02-01 Via Altinn-sending GH Forespørsel
Innkommende Generell henvendelse
01-01 Generell henvendelse Generell henvendelse
01-02 Fullmakt Fullmakt
01-03 Hovedbrev Liste over forekomster til endringen

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrering opphevet Kjent ugyldig ved domstolsavgjørelse
Registrert Melding om ugyldighets- eller slettelsessøksmål er mottatt.
Registrert Etter forutgående uttalelse
Under behandling Første realitetsuttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Varemerke Generelt Brev
11-01 Via Altinn-sending Varemerke Generelt Brev
Innkommende Dom fra Oslo tingrett
10-01 Annet dokument Dom fra Oslo tingrett
Innkommende Brev fra Oslo tingrett
09-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Brev fra Oslo tingrett
Utgående Oversendelse reg. brev
08-01 Via Altinn-sending Oversendelse reg. brev
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
07-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
Utgående Oversendelse reg. brev
06-01 Via Altinn-sending Oversendelse reg. brev
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
05-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
05-02 Fullmakt Fullmakt
05-03 Annet dokument Annet dokument
Utgående Realitetsbrev i søknad
04-01 Via Altinn-sending Realitetsbrev i søknad
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
03-02 Fullmakt Fullmakt
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
02-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
02-02 Tilleggsskjema for varer og tjenester Tilleggsskjema for varer og tjenester
Innkommende Søknadsskjema VM (TM Form)
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema VM (TM Form)
01-02 Annet dokument Annet dokument
01-03 Tilleggsskjema for varer og tjenester Tilleggsskjema for varer og tjenester

Til betaling:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
30916843 expand_more 2009.10.19 2300 Zacco Norway AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 14.06.2024 15:00:16