Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket nno
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft info Registrert Fornyet (sjekk også detaljer i saken)
Søknadsnummer 200904725
Levert
Prioritet Ingen
Registreringsnr 252338
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Figurmerke eller kombinert merke
Merket er i farger Nei
Vare/tjeneste (Nice klasser) 35, 36, 42
Figurative elementer (Wien klasser) 26.01.18
Søker NNO Norsk Netthandlerorganisasjon (NO)
Innehaver(e) NNO Norsk Netthandlerorganisasjon (NO)
35
Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester.
36
Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom.
42
Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forsikring; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer.
Patentstyrets saksnr. 2019/03566
Din referanse: Mikjel Helmers   Levert  
Gjeldende status Avgjort

Avsender

NORSK NETTHANDLERORGANISASJON NNO
Østerdalsgata 1 G 0658 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 991289534

Statushistorie for 2019/03566

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Forespørsel tatt til følge
Avgjort Forespørsel tatt til følge
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2019/03566

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående GH Forespørsel
02-01 Brev UT GH Forespørsel
Innkommende Generell henvendelse
01-01 Generell henvendelse Generell henvendelse
01-02 Hovedbrev Skjema

NNO Norsk Netthandlerorganisasjon
Ulvenveien 75 0581 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 991289534
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
NNO Norsk Netthandlerorganisasjon
Ulvenveien 75 0581 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 991289534
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Fornyet
Registrert Uten forutgående uttalelse
Under behandling Beslutning om henleggelse er annullert
Henlagt Søker/innehaver har ikke betalt innen fristen. Frist for gjenopptakelse løper.
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Påminnelse
12-01 Brev UT Påminnelse
Utgående Oversendelse reg. brev
11-01 Brev UT Oversendelse reg. brev
Utgående Annullering av henleggelse
10-01 Brev UT Annullering av henleggelse
Utgående Sendt e-post 2009.06.22
09-01 Brev UT Sendt e-post 2009.06.22
Utgående TM Henlagt varemerke, manglende svar
08-01 Brev UT TM Henlagt varemerke, manglende svar
Innkommende Annet dokument
07-01 Annet dokument Annet dokument
Innkommende Figurmerker og bilder
06-01 Figurmerker og bilder Figurmerker og bilder
Innkommende Søknadsskjema
05-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Søknadsskjema
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
04-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
Utgående Generelt Brev
02-01 Brev UT Generelt Brev
Innkommende Søknadsskjema VM (TM Form)
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema VM (TM Form)
01-02 Tilleggsskjema for varer og tjenester Tilleggsskjema for varer og tjenester
01-04 Figurmerker og bilder Figurmerker og bilder
01-05 Varemerkebilde Figurmerker og bilder(cropped) - 1
01-06 Varemerkebilde Figurmerker og bilder(cropped) - 2

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
Fornyelsesavgift varemerke 2019.06.20 2600 Mikjel Helmers Betalt og godkjent
[Kreditering] Fornyelsesavgift varemerke 2019.04.10 -2600 Betalt og godkjent
Fornyelsesavgift varemerke 2019.04.05 2600 Mikjel Helmers Betalt og godkjent
30913364 expand_more 2009.08.31 650 NNO Norsk Netthandlerorganisasjon Betalt
30908537 expand_more 2009.06.29 2950 NNO Norsk Netthandlerorganisasjon Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 30.11.2023 22:31:33