Forrige treff 3 Neste treff
Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket Appear TV
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
Under behandling Registrert Melding om ugyldighets- eller slettelsessøksmål er mottatt.
Søknadsnummer 200902608
Inngitt
Prioritet Ingen
Registreringsnr 251877
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Kombinert eller rent figurmerke
Merket er i farger Ja
Vare/tjeneste (Nice klasser) 09, 38, 42
Figurative elementer (Wien klasser) 26.01.06
Søker Appear TV AS (NO)
Innehaver Appear TV AS (NO)
Basis for int. søknad MP/NO2010266
09
Apparater til overføring og gjengivelse av lyd og bilder; databærere; databehandlingsutstyr.
38
Sending av radio og televisjonsprogrammer.
42
Design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; ingeniørvirksomhet; dataprogrammeringsvirksomhet.

Appear TV AS
Postboks 8 Lilleaker 0216 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 986942033
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
Appear TV AS
Postboks 8 Lilleaker 0216 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 986942033
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Melding om ugyldighets- eller slettelsessøksmål er mottatt.
Registrert Etter forutgående uttalelse
Under behandling Første realitetsuttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Bekreftelse mottatt melding om søksmål
07-01 Brev UT Bekreftelse mottatt melding om søksmål
Innkommende Melding om søksmål
06-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Melding om søksmål
Utgående Oversendelse reg. brev
05-01 Brev UT Oversendelse reg. brev
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
04-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
04-02 Annet dokument Annet dokument
Utgående Realitetsbrev i søknad
03-01 Brev UT Realitetsbrev i søknad
Utgående Generelt Brev
02-01 Brev UT Generelt Brev
Innkommende Søknadsskjema VM (TM Form)
01-01 Figurmerker og bilder Figurmerker og bilder
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema VM (TM Form)
01-02 Annet dokument Annet dokument
01-03 Figurmerker og bilder Figurmerker og bilder
01-05 Varemerkebilde Figurmerker og bilder(cropped) - 1
Innkommende Figurmerker og bilder
01-01 Figurmerker og bilder Figurmerker og bilder
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema VM (TM Form)
01-02 Annet dokument Annet dokument
01-03 Figurmerker og bilder Figurmerker og bilder
01-05 Varemerkebilde Figurmerker og bilder(cropped) - 1

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Status
31011728 2010.11.01 550 Carl Walter Holst Betalt
30905447 2009.04.24 2300 Appear TV AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.