Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket Appear TV
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft info Registrert Fornyet (sjekk også detaljer i saken)
Søknadsnummer 200902608
Levert
Prioritet Ingen
Registreringsnr 251877
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Figurmerke eller kombinert merke
Merket er i farger Ja
Vare/tjeneste (Nice klasser) 09, 38, 42
Figurative elementer (Wien klasser) 26.01.06
Søker Appear TV AS (NO)
Innehaver(e) Appear AS (NO)
Fullmektig Roschier Advokatbyrå AB (SE)
Basis for int. søknad MP/NO2010266 info
09
Apparater til overføring og gjengivelse av lyd og bilder; databærere; databehandlingsutstyr.
38
Sending av radio og televisjonsprogrammer.
42
Design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer; ingeniørvirksomhet; dataprogrammeringsvirksomhet.

Appear TV AS
Postboks 8 Lilleaker 0216 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 986942033
  • Foretaksnavn:
  • Foretaksform:
  • Næring:
  • Forretningsadresse:
     

Kilde: Brønnøysundregistrene
Appear AS
Lilleakerveien 2B 0283 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )
Patentstyrets saksnr. 2021/12169
Din referanse: Rebecca Huselius   Levert  
Gjeldende status Avgjort

Avsender

Roschier Advokatbyrå AB
Box 7358 10390 STOCKHOLM SE

Statushistorie for 2021/12169

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Forespørsel tatt til følge
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2021/12169

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående GH Forespørsel
02-01 Via Altinn-sending GH Forespørsel
Innkommende Generell henvendelse
01-01 Generell henvendelse Generell henvendelse
01-02 Annet dokument Kunngjøring - Brønnøysundregistrene
Roschier Advokatbyrå AB
Box 7358 10390 STOCKHOLM SE
Din referanse: -
Patentstyrets saksnr. 2021/01758
Din referanse: Lina Carlsson   Levert  
Gjeldende status Avgjort

Avsender

Roschier Advokatbyrå AB
Box 7358 10390 STOCKHOLM SE

Statushistorie for 2021/01758

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Forespørsel tatt til følge
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2021/01758

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående GH Forespørsel
02-01 Via Altinn-sending GH Forespørsel
Innkommende Generell henvendelse
01-01 Generell henvendelse Generell henvendelse
01-02 Fullmakt PoA Appear TV AS Trademarks in Norway

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Fornyet
Registrert Melding om ugyldighets- eller slettelsessøksmål er mottatt.
Registrert Etter forutgående uttalelse
Under behandling Første realitetsuttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående VM Varsel om betaling av fornyelse (3321) (VM200902608)
08-01 Brev UT VM Varsel om betaling av fornyelse (3321) (VM200902608)
Utgående Bekreftelse mottatt melding om søksmål
07-01 Brev UT Bekreftelse mottatt melding om søksmål
Innkommende Melding om søksmål
06-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Melding om søksmål
Utgående Oversendelse reg. brev
05-01 Brev UT Oversendelse reg. brev
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
04-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
04-02 Annet dokument Annet dokument
Utgående Realitetsbrev i søknad
03-01 Brev UT Realitetsbrev i søknad
Utgående Generelt Brev
02-01 Brev UT Generelt Brev
Innkommende Figurmerker og bilder
01-01 Figurmerker og bilder Figurmerker og bilder
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema VM (TM Form)
01-02 Annet dokument Annet dokument
01-03 Figurmerker og bilder Figurmerker og bilder
01-05 Varemerkebilde Figurmerker og bilder(cropped) - 1
Innkommende Søknadsskjema VM (TM Form)
01-01 Figurmerker og bilder Figurmerker og bilder
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema VM (TM Form)
01-02 Annet dokument Annet dokument
01-03 Figurmerker og bilder Figurmerker og bilder
01-05 Varemerkebilde Figurmerker og bilder(cropped) - 1

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
Fornyelsesavgift varemerke 2019.07.31 2600 APPEAR TV AS Betalt og godkjent
31011728 expand_more 2010.11.01 550 Carl Walter Holst Betalt
30905447 expand_more 2009.04.24 2300 Appear TV AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 14.06.2024 14:45:46