Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket HESTEKUR
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft Registrert Fornyet
Søknadsnummer 200614366
Inngitt
Prioritet Ingen
Registreringsnr 239774
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Ordmerke i standard font
Merket er i farger Nei
Vare/tjeneste (Nice klasser) 44
Søker Veterinær Ellen F Schmedling AS (NO)
Innehaver Veterinær Ellen F Schmedling AS (NO)
44
Veterinære tjenester; hygienisk behandling og skjønnhetspleie for dyr; dyrlegebehandling; veterinærtjenester; kiropraktor (for dyr); klinikker (veterinærklinikker); massasje (for dyr); tannlegebehandling (for dyr).

Veterinær Ellen F Schmedling AS
Skolemester Solgaardsvei 15 1526 MOSS NO ( RYGGE kommune, ØSTFOLD fylke )

Org.nummer: 989717049
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
Veterinær Ellen F Schmedling AS
Skolemester Solgaardsvei 15 1526 MOSS NO ( RYGGE kommune, ØSTFOLD fylke )

Org.nummer: 989717049
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Fornyet
Registrert Etter forutgående uttalelse
Under behandling Første realitetsuttalelse
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående VM Batch Varsel om betaling av fornyelse (3321)
04-01 Brev UT VM Batch Varsel om betaling av fornyelse (3321)
Utgående TM Registrering Nasjonal (2007.07.05)
03-01 Brev UT TM Registrering Nasjonal (2007.07.05)
Innkommende Korrespondanse
01-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse
01-01 Søknadsskjema Varemerke TM Application Form
Utgående TM Realitetsbrev_national tm (2007.05.15)
02-01 Brev UT TM Realitetsbrev_national tm (2007.05.15)
Innkommende TM Application Form
01-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse
01-01 Søknadsskjema Varemerke TM Application Form

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Status
Fornyelsesavgift varemerke 2017.05.29 2600 Veterinær Ellen F Schmedling AS Betalt og godkjent
30624977 2007.01.10 2300 Veterinær Ellen F Schmedling AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.