Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket Slottsfjellet Barnehjem
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
Ikke i kraft Registrering opphørt Ikke fornyet
Søknadsnummer 200606238
Inngitt
Prioritet Ingen
Registreringsnr 236875
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Kombinert eller rent figurmerke
Merket er i farger Ja
Vare/tjeneste (Nice klasser) 41, 43, 45
Figurative elementer (Wien klasser) 07.01.01 02.05.30
Søker Slottsfjellet Barnehjem (NO)
Innehaver Slottsfjellet Barnehjem (NO)
41
Utdannelsesvirksomhet og opplæringsvirksomhet.
43
Barnehjem.
45
Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov, barnehjelp.
Slottsfjellet Barnehjem
v/Mukilvannan Navaratnam, Hyllveien 1 E 3151 TOLVSRØD NO ( TØNSBERG kommune, VESTFOLD fylke )
Slottsfjellet Barnehjem
v/Mukilvannan Navaratnam, Hyllveien 1 E 3151 TOLVSRØD NO ( TØNSBERG kommune, VESTFOLD fylke )

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrering opphørt Ikke fornyet
Registrert Etter forutgående uttalelse
Under behandling Første realitetsuttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
07-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående VM Batch Påminnelse om ikke betalt fornyelse (3327)
06-01 Brev UT VM Batch Påminnelse om ikke betalt fornyelse (3327)
Utgående VM Batch Varsel om betaling av fornyelse (3321)
05-01 Brev UT VM Batch Varsel om betaling av fornyelse (3321)
Utgående TM Registrering Nasjonal (2007.01.04)
04-01 Brev UT TM Registrering Nasjonal (2007.01.04)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
Utgående TM Realitetsbrev_national tm (2006.12.01)
02-01 Brev UT TM Realitetsbrev_national tm (2006.12.01)
Innkommende Søknadsskjema VM (TM Form)
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema VM (TM Form)
01-02 Tilleggsskjema for varer og tjenester Tilleggsskjema for varer og tjenester
01-03 Figurmerker og bilder Figurmerker og bilder
01-05 Varemerkebilde Picture of Trademark

Til betaling:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Status
30612527 2006.07.24 2300 Slottsfjellet Barnehjem Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.