Key info that gives quick info on the case
Description Value
Database last updated
Trademark text nav
Status
Legal status
Detailed status
Not in force Ceased Not renewed
Application number 200603969
Filed
Priority None
Registration number 248745
Registered
Published in the Norwegian Gazette
Registration expires
Case type National mark
Trademark category Trademark
Type of Mark Text and device Mark or purely figurative Mark
Trademark is in colour No
Goods/services (NICE class) 09, 35, 38, 41, 45
Figurative elements (Vienna class) 26.07.25
Applicant Arbeids- og velferdsetaten (NO)
Owner Arbeids- og velferdsetaten (NO)
09
Databehandlingsutstyr, datamaskinprogrammer og datamaskiner.
35
Annonse- og reklamevirksomhet. Kontortjenester. Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. Arbeidsformidling og rekruttering av arbeidskraft.
38
Telekommunikasjonsvirksomhet. Internettjenester, nemlig drift, utvikling og vedlikehold av offentlig eid nettsted for hele arbeids- og velferdsforvaltningen, herunder tjenesteapplikasjoner og informasjonssider.
41
Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet.
45
Personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov, sikkerhetstjenester for beskyttelse av enkeltmennesker.
Arbeids- og velferdsetaten
Postboks 5 St. Olavs Plass 0130 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )
Arbeids- og velferdsetaten
Postboks 5 St. Olavs Plass 0130 OSLO NO ( OSLO Municipality, OSLO county )

Status history

List over status changes in case history
Legal status Decision date, detailed status
Ceased Not renewed
Registered Prior letter or first partial refusal performed and revoked
Pending Second and later examination letter exists
Pending Second and later examination letter exists
Pending Second and later examination letter exists
Pending Case handling is suspended awaiting other decision
Pending Formal checks performed
Pending New application created

Correspondence

List of case history and correspondence
Date Correspondence type Journal description
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
18-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Outgoing VM Påminnelse om ikke betalt fornyelse (3327)
17-01 Outgoing Letter VM Påminnelse om ikke betalt fornyelse (3327)
Incoming Korrespondanse (Hovedbrev inn)
16-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Outgoing VM Batch Varsel om betaling av fornyelse (3321)
15-01 Outgoing Letter VM Batch Varsel om betaling av fornyelse (3321)
Outgoing Oversendelse reg. brev
14-01 Outgoing Letter Oversendelse reg. brev
Incoming Korrespondanse (hoved dok)
13-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (hoved dok)
Outgoing TM Registrering Nasjonal (2008.11.26)
12-01 Outgoing Letter TM Registrering Nasjonal (2008.11.26)
Incoming Korrespondanse
11-01 E-mail received Korrespondanse
Incoming Korrespondanse (hoved dok)
10-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (hoved dok)
Outgoing TM Realitetsbrev_national tm (2008.08.15)
09-01 Outgoing Letter TM Realitetsbrev_national tm (2008.08.15)
Incoming Korrespondanse (hoved dok)
08-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (hoved dok)
Incoming Korrespondanse (hoved dok)
07-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (hoved dok)
Outgoing TM Realitetsbrev_national tm (2008.04.14)
06-01 Outgoing Letter TM Realitetsbrev_national tm (2008.04.14)
Incoming Korrespondanse (hoved dok)
05-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (hoved dok)
Incoming Korrespondanse (hoved dok)
04-01 General letter or reply on time limit Korrespondanse (hoved dok)
Outgoing TM Realitetsbrev_national tm (2007.12.18)
03-01 Outgoing Letter TM Realitetsbrev_national tm (2007.12.18)
Outgoing Berostillelse Varemerke (2006.11.23)
02-01 Outgoing Letter Berostillelse Varemerke (2006.11.23)
Incoming Søknadsskjema VM (TM Form)
01-01 TM Application form Søknadsskjema VM (TM Form)
01-02 Additional list of goods and services Tilleggsskjema for varer og tjenester
01-03 Color image as attachment Figurmerker og bilder
01-04 Other document Annet dokument
01-06 Trademark picture Picture of Trademark

Payment due:

Payment history:

List of payments
Description / Invoice number Paid date Amount Status
30608460 2006.05.29 4900 Aetat Arbeidsdirektoratet Paid
This economic overview may lack information, particularly for older cases, for reimbursements, international trademarks and international designs.
Chapters without data are removed. Document created: 2/24/2020 4:27:44 PM