Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket BIRKELAND INNOVATION
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft info Registrert Fornyet
Søknadsnummer 200513379
Levert
Prioritet Ingen
Registreringsnr 234745
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Figurmerke eller kombinert merke
Merket er i farger Nei
Vare/tjeneste (Nice klasser) 42
Figurative elementer (Wien klasser) 26.04.06
Søker Birkeland Innovasjon AS (NO)
Innehaver(e) Birkeland Innovasjon AS (NO)
42
Arbeider med forskningsbasert nyskaping primært ved UiO, innovasjon, patentering, lisensiering.
Birkeland Innovasjon AS
Postboks 1061, Blindern 0316 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )
Birkeland Innovasjon AS
Postboks 1061, Blindern 0316 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Fornyet
Registrert Etter forutgående uttalelse
Under behandling Første realitetsuttalelse
Under behandling Formaliakontroll utført
Under behandling Mottatt

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående VM Batch Varsel om betaling av fornyelse (3321)
05-01 Brev UT VM Batch Varsel om betaling av fornyelse (3321)
Utgående TM Registrering Nasjonal (2006.09.20)
04-01 Brev UT TM Registrering Nasjonal (2006.09.20)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
03-02 Annet dokument Annet dokument
Utgående TM Realitetsbrev_national tm (2006.08.02)
02-01 Brev UT TM Realitetsbrev_national tm (2006.08.02)
Innkommende Søknadsskjema VM (TM Form)
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema VM (TM Form)
01-02 Figurmerker og bilder Figurmerker og bilder
01-04 Varemerkebilde Picture of Trademark

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
Fornyelsesavgift varemerke 2016.09.05 2600 Inven2 AS Betalt og godkjent
30525360 expand_more 2005.12.16 2300 Birkeland Innovasjon AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 14.06.2024 14:22:00