Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket STØRST AV ALT
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
Ikke i kraft Endelig henlagt 0
Søknadsnummer 200500332
Inngitt
Prioritet Ingen
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Ordmerke i standard font
Merket er i farger Nei
Vare/tjeneste (Nice klasser) 41
Søker Den Norske Kirke Kirkerådet (NO)
41
Kulturelle aktiviteter.
Den Norske Kirke Kirkerådet
Postboks 799 Sentrum 0106 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Endelig henlagt 0

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Endelig Henleggelse (2005.05.31)
05-01 Brev UT Endelig Henleggelse (2005.05.31)
Utgående Henlagt manglende svar (2005.04.12)
04-01 Brev UT Henlagt manglende svar (2005.04.12)
Innkommende e-mail korrespondanse
03-01 Mottatt e-post e-mail korrespondanse
Utgående Formelle Mangler1_Nasjonal Trademark (2005.02.10)
02-01 Brev UT Formelle Mangler1_Nasjonal Trademark (2005.02.10)
Innkommende Søknadsskjema VM (TM Form)
01-01 Søknadsskjema Varemerke Søknadsskjema VM (TM Form)
01-02 Annet (OBS! hovedbrev inn) Annet (OBS! main doc)
01-03 Annet (OBS! hovedbrev inn) Annet (OBS! main doc)
01-05 Varemerkebilde Picture of Trademark

Til betaling:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Status
30503259 2005.03.14 2100 Den Norske Kirke Kirkerådet Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.