Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket VINDEX
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft info Registrert Fornyet
Søknadsnummer 200300688
Levert
Prioritet Ingen
Registreringsnr 220670
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Figurmerke eller kombinert merke
Merket er i farger Ikke angitt
Vare/tjeneste (Nice klasser) 06, 19, 20
Figurative elementer (Wien klasser) 27.05.01
Søker Vindex AS (NO)
Innehaver(e) Vindex AS (NO)
06
Vindusskodder og sprosser av metall.
19
Vindusskodder og sprosser ikke av metall.
20
Møbler og plastvarer ikke opptatt i andre klasser.
Vindex AS
6444 FARSTAD NO ( FRÆNA kommune, MØRE OG ROMSDAL fylke )
Vindex AS
6444 FARSTAD NO ( FRÆNA kommune, MØRE OG ROMSDAL fylke )

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Fornyet
Registrert Fornyet
Registrert Detaljstatus ikke tilgjengelig

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående VM Påminnelse om ikke betalt fornyelse (3327)
04-01 Brev UT VM Påminnelse om ikke betalt fornyelse (3327)
Utgående VM Varsel om betaling av fornyelse (3321) (VM200300688)
03-01 Brev UT VM Varsel om betaling av fornyelse (3321) (VM200300688)
Utgående Batch TMSTARTGRACE Påminnelse ikke betalt fornyelse
02-01 Brev UT Batch TMSTARTGRACE Påminnelse ikke betalt fornyelse
Utgående Reminder of fee (TradeMark) (2013.07.19)
01-01 Brev UT Reminder of fee (TradeMark) (2013.07.19)

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
Fornyelsesavgift varemerke 2024.01.19 2600 Jan Magnus Farstad Betalt og godkjent
Fornyelse tilleggsavgift varemerke > 1 klasse 2024.01.19 2000 Jan Magnus Farstad Betalt og godkjent
Forsinkelsesavgift varemerke 2024.01.19 550 Jan Magnus Farstad Betalt og godkjent
Forsinkelsesavgift varemerke 2014.02.26 650 Vindex AS Betalt og godkjent
Fornyelsesavgift varemerke 2014.02.10 2300 Vindex AS Betalt og godkjent
30301310 expand_more 2003.03.03 2700 Vindex AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 18.07.2024 07:56:57