Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket SHERLOCK
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
Ikke i kraft info Registrering opphevet Opphevet etter administrativ overprøving ved avgjørelse i Patentstyret eller høyere instans (sjekk også detaljer i saken)
Søknadsnummer 200211858
Levert
Prioritet Ingen
Registreringsnr 222707
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Ordmerke
Merket er i farger Nei
Vare/tjeneste (Nice klasser) 09
Søker Apple Computer Inc (US)
Innehaver(e) Apple Inc. (US)
Fullmektig BRYN AARFLOT AS (NO)
09
Software ( EDB-programvare)
Apple Computer Inc
1 Infinite Loop, CA95014 Cupertino US
Apple Inc.
One Apple Park Way CA95014 CUPERTINO US
Patentstyrets saksnr. 2020/03810
Din referanse: 514179   Levert  
Gjeldende status Avgjort

Avsender

BRYN AARFLOT AS
Stortingsgata 8 0161 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 979993269

Statushistorie for 2020/03810

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Forespørsel tatt til følge
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2020/03810

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående GH Forespørsel
03-01 Via Altinn-sending GH Forespørsel
Innkommende Saker til anmerkning adresseendring
02-01 Hovedbrev Saker til anmerkning adresseendring
02-02 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Innkommende Generell henvendelse
01-01 Generell henvendelse Generell henvendelse
01-02 Hovedbrev Liste med nummer
BRYN AARFLOT AS
Stortingsgata 8 0161 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 979993269
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
Patentstyrets saksnr. 2017/00133
Administrativ overprøving
Levert  
Gjeldende status Avgjort

Kravstiller

Namib Brand Investments (PTY) Ltd
9 Bevil Rudd Street OLYMPIA, WINHOECK NA

Kravstillers fullmektig

RÆDER BING ADVOKATFIRMA AS
Postboks 2944 Solli 0230 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 919100265
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie for 2017/00133

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Høyere instans har opphevet eller slettet patentet/registreringen
Avgjort Avgjørelsen er påklaget til høyere instans
Avgjort Kravet om administrativ begrensning eller overprøving har ført frem
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Brevveksling/utgående brev i saken
Under behandling Mottatt

Korrespondanse for 2017/00133

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående OP09: Oversendelse med avgjørelse
17-01 Via Altinn-sending OP09: Oversendelse med avgjørelse
17-02 Vedlegg IAAO10V - Adm Overprøving VM nasjonal protokoll_903713
Utgående OP09: Oversendelse med avgjørelse
16-01 Via Altinn-sending OP09: Oversendelse med avgjørelse
16-02 Vedlegg IAAO10V - Adm Overprøving VM nasjonal protokoll_903713
Innkommende, AR218327628 Fullmakt fra kravstilleren
15-01 Fullmakt Fullmakt fra kravstilleren
Utgående Opp til avgjørelse
14-01 Via Altinn-sending Opp til avgjørelse
Utgående Opp til avgjørelse
13-01 Via Altinn-sending Opp til avgjørelse
Utgående Oversendelse
12-01 Via Altinn-sending Oversendelse
Utgående Oversendelse
11-01 Via Altinn-sending Oversendelse
11-02 Vedlegg Kravstillerens andre uttalelse
Innkommende, AR207940537 Korrespondanse (journaldok.)
10-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (journaldok.)
10-02 Hovedbrev Kravstillerens andre uttalelse
Utgående Oversendelse
09-01 Via Altinn-sending Oversendelse
Utgående Oversendelse
08-01 Via Altinn-sending Oversendelse
08-02 Vedlegg Innehaverens første svar
Innkommende, AR202356159 Korrespondanse (journaldok.)
07-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (journaldok.)
07-02 Annet dokument Bilag 9
07-03 Annet dokument Bilag 8
07-04 Annet dokument Bilag 7
07-05 Hovedbrev Innehaverens første svar
07-06 Annet dokument Vedlegg til bilag 4
07-07 Annet dokument Bilag 10
07-08 Annet dokument Bilag 4
07-09 Annet dokument Bilag 3
07-10 Annet dokument Bilag 2
07-11 Annet dokument Bilag 6
07-12 Annet dokument Bilag 1
07-13 Annet dokument Bilag 5
Utgående Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
06-01 Via Altinn-sending Fristforlengelse - Informasjonsbrev til motpart
06-02 Vedlegg Fristbrev fra innehaveren
Utgående Fristforespørsel informasjonsbrev
05-01 Via Altinn-sending Fristforespørsel informasjonsbrev
Innkommende, AR199511089 Korrespondanse (journaldok.)
04-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (journaldok.)
04-02 Hovedbrev Fristbrev fra innehaveren
Utgående Bekreftelse
03-01 Via Altinn-sending Bekreftelse
Utgående Oversendelse av krav
02-01 Via Altinn-sending Oversendelse av krav
02-02 Vedlegg Hovedbrev
Innkommende, AR195465128 Nytt overprøvningskrav (OP)
01-01 Nytt overprøvningskrav (OP) Nytt overprøvningskrav (OP)
01-02 Hovedbrev Hovedbrev
Klagenemndas saksnummer 18/00020
Patentstyrets saksnr. 2018/00017
Levert  
Gjeldende status Avgjort

Kravstiller

BRYN AARFLOT AS
Stortingsgata 8 0161 OSLO NO ( OSLO kommune, OSLO fylke )

Org.nummer: 979993269
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie for 2018/00017

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Avgjort Fastholdt Patentstyrets avgjørelse
Avgjort Anket inn for domstolsbehandling
Avgjort Fastholdt Patentstyrets avgjørelse
Under behandling Oversendt til Klagenemnda
Under behandling Behandling av klagen i Patentstyret
Under behandling Mulig klage innlevert

Korrespondanse for 2018/00017

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Innkommende Borgarting lagmannsretts dom av 24.08.2020
07-01 Annet dokument Borgarting lagmannsretts dom av 24.08.2020
07-02 Annet dokument E-post fra KFIR
Innkommende E-post fra KFIR
06-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) E-post fra KFIR
Innkommende E-post fra KFIR
05-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) E-post fra KFIR
Innkommende Avgjørelse KFIR
04-01 Hovedbrev Avgjørelse KFIR
Innkommende E-post fra KFIR
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) E-post fra KFIR
Utgående Oversendelse
02-01 Via Altinn-sending Oversendelse
Innkommende, AR234936231 Nytt overprøvningskrav (OP) KFIR
01-01 Nytt overprøvningskrav (OP) Nytt overprøvningskrav (OP) KFIR
01-02 Annet dokument Bilag 9
01-03 Annet dokument Bilag 8
01-04 Hovedbrev Hovedbrev
01-05 Annet dokument Bilag 1
01-06 Annet dokument Vedlegg til bilag 4
01-07 Annet dokument Bilag 10
01-08 Annet dokument Bilag 4
01-09 Annet dokument Bilag 3
01-10 Annet dokument Bilag 2
01-11 Annet dokument Bilag 7
01-12 Annet dokument Bilag 6
01-13 Annet dokument Bilag 5

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrering opphevet Opphevet etter administrativ overprøving ved avgjørelse i Patentstyret eller høyere instans
Registrert Krav om administrativ overprøving innkommet og under behandling
Registrert Fornyet
Registrert Detaljstatus ikke tilgjengelig

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående Batch TMREMINDER Varsel fornyelse
04-01 Brev UT Batch TMREMINDER Varsel fornyelse
Utgående TMG Notification letter to applicant for tm registration (2004.04.21)
03-01 Brev UT TMG Notification letter to applicant for tm registration (2004.04.21)
Innkommende Annet (OBS! main)-Kommentert
02-01 Notat/merknad Annet (OBS! main)-Kommentert
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
01-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
01-02 Annet (OBS! hovedbrev inn) Annet (OBS! main doc)

Til betaling:

Beskrivelse Forfallsdato Beløp Status
Fornyelse expand_less Ikke betalt
Fornyelsesavgift varemerke 3400,0 Forsinkelsesavgift varemerke 550,0 Antall registrerte klasser:1 Totalbeløp 3950,0   Gå til betaling
Opprinnelig betalingsfrist var

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
Fornyelsesavgift varemerke 2014.03.24 2300 Bryn Aarflot AS Betalt og godkjent
Forsinkelsesavgift varemerke 2014.03.24 650 Bryn Aarflot AS Betalt og godkjent
30215308 expand_more 2003.01.09 1500 Bryn Aarflot AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 18.07.2024 07:56:25