Forrige treff 24 Neste treff
Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket LOTTO
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft Registrert Fornyet
Søknadsnummer 200210281
Inngitt
Prioritet Ingen
Registreringsnr 222797
Registrert
Registreringen utløper
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Ordmerke i standard font
Merket er i farger Nei
Vare/tjeneste (Nice klasser) 41
Søker Norsk Tipping AS (NO)
Innehaver Norsk Tipping AS (NO)
41
Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter - lotterier og organisering av lotterier, pengespillvirksomhet, spilltjenester tilbudt online.

Norsk Tipping AS
2325 HAMAR NO ( HAMAR kommune, HEDMARK fylke )

Org.nummer: 925836613
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
Norsk Tipping AS
2325 HAMAR NO ( HAMAR kommune, HEDMARK fylke )

Org.nummer: 925836613
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Fornyet
Registrert 0

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående VM Batch Påminnelse om ikke betalt fornyelse (3327)
09-01 Brev UT VM Batch Påminnelse om ikke betalt fornyelse (3327)
Utgående Betalt gammel fornyelses sats
08-01 Brev UT Betalt gammel fornyelses sats
Utgående Batch TMREMINDER Varsel fornyelse
07-01 Brev UT Batch TMREMINDER Varsel fornyelse
Utgående Batch TMREMINDER Varsel fornyelse
06-01 Brev UT Batch TMREMINDER Varsel fornyelse
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
05-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående Trademark Generellt Brev (2005.07.06)
04-01 Brev UT Trademark Generellt Brev (2005.07.06)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
Utgående TMG Notification letter to applicant for tm registration (2004.04.01)
02-01 Brev UT TMG Notification letter to applicant for tm registration (2004.04.01)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
01-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
01-02 Fullmakt Fullmakt

Til betaling:

Neste fornyelse/årsavgift:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Status
Fornyelsesavgift varemerke 2014.05.16 300 Norsk Tipping AS
Fornyelsesavgift varemerke 2014.04.11 2300 Norsk Tipping AS Betalt og godkjent
30213492 2002.12.03 1500 Norsk Tipping AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.