Viktig informasjon i saken hentes i sanntid direkte fra EPO sitt register (European Patent Register), slik at du enkelt og raskt får oversikt i saken.
Beskrivelse Verdi
Saken / databasen er sist oppdatert info  
Tekst i merket LOTTO
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
I kraft info Registrert Fornyet
Søknadsnummer 200210281
Levert
Prioritet Ingen
Registreringsnr 222797
Registrert
Registreringen utløper (fornyelselsesfrist)
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Ordmerke
Merket er i farger Nei
Vare/tjeneste (Nice klasser) 41
Søker Norsk Tipping AS (NO)
Innehaver(e) Norsk Tipping AS (NO)
41
Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter - lotterier og organisering av lotterier, pengespillvirksomhet, spilltjenester tilbudt online.

Norsk Tipping AS
Måsåbekkvegen 20 2325 HAMAR NO ( HAMAR kommune, HEDMARK fylke )

Org.nummer: 925836613
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene
Norsk Tipping AS
Måsåbekkvegen 20 2325 HAMAR NO ( HAMAR kommune, HEDMARK fylke )

Org.nummer: 925836613
 • Foretaksnavn:
 • Foretaksform:
 • Næring:
 • Forretningsadresse:
   

Kilde: Brønnøysundregistrene

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrert Fornyet
Registrert Fornyet
Registrert Detaljstatus ikke tilgjengelig

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Utgående VM For lite betalt i fornyelsesavgift Varemerke (3413)
11-01 Via Altinn-sending VM For lite betalt i fornyelsesavgift Varemerke (3413)
Utgående VM Varsel om betaling av fornyelse (3321) (VM200210281)
10-01 Via Altinn-sending VM Varsel om betaling av fornyelse (3321) (VM200210281)
Utgående VM Batch Påminnelse om ikke betalt fornyelse (3327)
09-01 Brev UT VM Batch Påminnelse om ikke betalt fornyelse (3327)
Utgående Betalt gammel fornyelses sats
08-01 Brev UT Betalt gammel fornyelses sats
Utgående Batch TMREMINDER Varsel fornyelse
07-01 Brev UT Batch TMREMINDER Varsel fornyelse
Utgående Batch TMREMINDER Varsel fornyelse
06-01 Brev UT Batch TMREMINDER Varsel fornyelse
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
05-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående Trademark Generellt Brev (2005.07.06)
04-01 Brev UT Trademark Generellt Brev (2005.07.06)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
03-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
Utgående TMG Notification letter to applicant for tm registration (2004.04.01)
02-01 Brev UT TMG Notification letter to applicant for tm registration (2004.04.01)
Innkommende Korrespondanse (hoved dok)
01-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (hoved dok)
01-02 Fullmakt Fullmakt

Til betaling:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Betaler Status
Fornyelsesavgift varemerke expand_more 2024.03.20 800,0 NORSK TIPPING AS Betalt og godkjent
Fornyelsesavgift varemerke 2024.03.11 2600 NORSK TIPPING AS Betalt og godkjent
Fornyelsesavgift varemerke 2014.05.16 300 Norsk Tipping AS Betalt og godkjent
Fornyelsesavgift varemerke 2014.04.11 2300 Norsk Tipping AS Betalt og godkjent
30213492 expand_more 2002.12.03 1500 Norsk Tipping AS Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.
Kapitler uten data er fjernet. Melding opprettet: 14.06.2024 15:22:33