Forrige treff 2 Neste treff
Nøkkelinformasjon som gir rask oversikt over saken
Beskrivelse Verdi
Databasen er sist oppdatert
Tekst i merket SAGA FURU SAGA PINE
Status
Hovedstatus
Detaljstatus
Ikke i kraft Registrering opphørt Ikke fornyet
Søknadsnummer 200200990
Inngitt
Prioritet Ingen
Registreringsnr 220053
Registrert
Publisert i Norsk Tidende
Registreringen utløper
Sakstype Nasjonalt merke
Merkekategori Varemerke
Type merke Kombinert eller rent figurmerke
Merket er i farger Ikke angitt
Vare/tjeneste (Nice klasser) 19, 41
Figurative elementer (Wien klasser) 18.03.03
Søker Sagafuru v/Arne Strøm (NO)
Innehaver Sagafuru v/Arne Strøm (NO)
19
Halvforarbeidete trevarer basert på historisk trevirke, nemlig bjelker, planker, paneler, lister og trefinér.
41
Organisering av utstilling av produkter laget helt eller delvis av historisk trevirke; utleie av musikkinstrumenter.
Sagafuru v/Arne Strøm
Postboks 18 7100 RISSA NO ( RISSA kommune, SØR-TRØNDELAG fylke )
Sagafuru v/Arne Strøm
Postboks 18 7100 RISSA NO ( RISSA kommune, SØR-TRØNDELAG fylke )

Statushistorie

Liste over statusendringer i sakshistorikk
Hovedstatus Beslutningsdato, detaljstatus
Registrering opphørt Ikke fornyet
Registrert 0

Korrespondanse

Liste over sakshistorikk og korrespondanse
Dato Type korrespondanse Journal beskrivelse
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
04-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående Batch TMSTARTGRACE Påminnelse ikke betalt fornyelse
03-01 Brev UT Batch TMSTARTGRACE Påminnelse ikke betalt fornyelse
Innkommende Korrespondanse (Hovedbrev inn)
02-01 Korrespondanse (Hovedbrev inn) Korrespondanse (Hovedbrev inn)
Utgående Reminder of fee (TradeMark) (2013.05.29)
01-01 Brev UT Reminder of fee (TradeMark) (2013.05.29)

Til betaling:

Betalingshistorikk:

Liste av betalinger
Beskrivelse / Fakturanummer Betalingsdato Beløp Status
30201792 2002.03.04 2100 Sagafuru v/Arne Strøm Betalt
Denne oversikten kan mangle informasjon, spesielt for eldre saker, om tilbakebetaling, internasjonale varemerker og internasjonale design.